STRÄCKTIDSLISTA

LÅNG DM HÄSSLEHOLMS OK 2000

KLASSVAL
H80 LÅNG | H80 | H75 LÅNG | H75 | H70 LÅNG | H70 | H65 LÅNG | H65 | H60 LÅNG | H60 | H55 LÅNG | H55 | H50 LÅNG | H50 | H45 LÅNG | H45 | H40 LÅNG | H40 | H35 LÅNG | H35 | H21 LÅNG | H21 | H20 LÅNG | H20 | H18 LÅNG | H18 | H16 | H14 | H12 | H10 | D75 LÅNG | D75 | D70 LÅNG | D70 | D65 LÅNG | D65 | D60 LÅNG | D60 | DH16 LÄTT | D55 LÅNG | D55 | D50 LÅNG | D50 | D45 LÅNG | D45 | D40 LÅNG | D40 | D35 LÅNG | D35 | D21 LÅNG | D21 | D20 LÅNG | D20 | D18 LÅNG | D18 | D16 | D14 | D12 | D10 | PRE-OL | INSKOLNING | ÖPPEN 1 | ÖPPEN 2 | ÖPPEN 3 | ÖPPEN 4 | ÖPPEN 5 | ÖPPEN 6 | ÖPPEN 7 | ÖPPEN 8 | ÖPPEN 9 | ÖPPEN 10 |
H80 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 ARTUR PETTERSSON FR 69.17  6.37  7.50  6.59* 7.42  8.18  3.02* 4.27* 9.41  4.30  6.04  2.37* 1.11  0.19 
                                 6.37 14.27* 21.26* 29.08* 37.26* 40.28* 44.55* 54.36* 59.06* 65.10  67.47* 68.58* 69.17*
   2 HUGO AHLDÉN FK FRIS 69.19  6.48  7.44* 7.14  7.35* 8.11* 3.06  4.27* 9.40* 4.26* 5.58* 2.42  1.10* 0.18*
                                 6.48 14.32 21.46 29.21 37.32 40.38 45.05 54.45 59.11  65.09* 67.51 69.01 69.19 
   3 BÖRJE ANDERSSON PAN 89.45  6.19* 12.15 11.11  9.15 11.02  4.10  5.00 10.12  5.52  7.36  4.34  1.50  0.29 
                                 6.19* 18.34 29.45 39.00 50.02 54.12 59.12 69.24 75.16  82.52  87.26 89.16 89.45 
TILL KLASSVAL
H75 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 HANS LINDIN MALMÖ O 61.28  6.49* 5.01 12.44  9.55* 0.40* 15.01* 7.47  2.24  0.51* 0.16*
                                 6.49* 11.50* 24.34 34.29 35.09 50.10 57.57 60.21* 61.12* 61.28*
   2 GUNNAR CARLSSON OK  61.38  7.38  4.43* 12.11  9.55* 0.40* 15.01* 7.41* 2.35  0.54  0.20 
                                 7.38 12.21 24.32 34.27* 35.07* 50.08* 57.49* 60.24 61.18  61.38 
   3 RUNE ISAKSSON HELSI 61.40  8.18  5.36  9.59* 10.43  0.40* 15.02  7.54  2.17* 0.54  0.17 
                                 8.18 13.54 23.53* 34.36 35.16 50.18 58.12 60.29 61.23  61.40 
   4 NILS CARLSSON HÄRLÖ 64.19  8.05  5.37 11.00 10.25  0.55 15.12  9.00  2.45  1.04  0.16*
                                 8.05 13.42 24.42 35.07 36.02 51.14 60.14 62.59 64.03  64.19 
   5 BIRGER WÄNERMO OK S 70.13  7.32  5.15 11.49 10.28  0.55 18.33 10.48  3.07  1.21  0.25 
                                 7.32 12.47 24.36 35.04 35.59 54.32 65.20 68.27 69.48  70.13 
   6 NILS PERSSON TOCKAR 79.30  8.53  6.34 13.10 14.09  0.57 18.53 11.18  4.05  1.08  0.23 
                                 8.53 15.27 28.37 42.46 43.43 62.36 73.54 77.59 79.07  79.30 
   7 PER-GUNNAR PERSSON  84.57  8.15  6.42 13.03 18.09  3.58 18.40 10.59  3.07  1.32  0.32 
                                 8.15 14.57 28.00 46.09 50.07 68.47 79.46 82.53 84.25  84.57 
   8 NILS LUNDIN ANDRARU 86.41 12.02  6.30 14.13 18.10  1.24 18.11 11.07  3.14  1.29  0.21 
                                 12.02 18.32 32.45 50.55 52.19 70.30 81.37 84.51 86.20  86.41 
     LENNART BENGTSSON F FELSTÄ  7.02  5.07 11.35        23.24  9.59  3.08  1.04  0.19 
                                 7.02 12.09 23.44     34.07 57.31 67.30 70.38 71.42  72.01 
TILL KLASSVAL
H75
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 GUSTAF ALMQVIST OK  36.19  2.11* 5.12  8.28  6.24  4.14* 6.14  1.53* 1.20  0.23 
                                 2.11* 7.23* 15.51 22.15 26.29 32.43* 34.36* 35.56* 36.19*
   2 YNGVE OLSSON SK GRA 36.44  3.07  4.51* 6.44* 7.57  5.02  5.06* 2.15  1.21  0.21 
                                 3.07  7.58 14.42 22.39 27.41 32.47 35.02 36.23 36.44 
   3 MARTIN FROHM HELSIN 39.35  2.41  4.52  7.06  6.14* 5.03  8.56  2.44  1.31  0.28 
                                 2.41  7.33 14.39* 20.53* 25.56* 34.52 37.36 39.07 39.35 
   4 CARL BERTHAG I 16 I 42.06  2.43  5.21  6.48  7.03 11.04  5.32  2.04  1.12* 0.19*
                                 2.43  8.04 14.52 21.55 32.59 38.31 40.35 41.47 42.06 
   5 VITALIS ANDERSSON H 53.56  4.21  7.31 10.32 12.06  5.46  8.06  3.04  1.55  0.35 
                                 4.21 11.52 22.24 34.30 40.16 48.22 51.26 53.21 53.56 
   6 PER-ALLAN SVENSSON  67.06  6.43  6.45 13.19 11.16 17.18  7.25  2.26  1.29  0.25 
                                 6.43 13.28 26.47 38.03 55.21 62.46 65.12 66.41 67.06 
     UNO ÅSHAGE HALMSTAD FELSTÄ  3.00  6.34                   4.11  0.24 
                                 3.00  9.34               82.59 87.10 87.34 
TILL KLASSVAL
H70 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 STIG-ALLAN JÖNSSON  54.35  6.40* 4.28* 9.40  8.48* 0.48 12.46* 8.02  2.09* 0.54* 0.20 
                                 6.40* 11.08* 20.48* 29.36* 30.24* 43.10* 51.12* 53.21* 54.15* 54.35*
   2 NILS ANDERSSON OK K 62.06  7.26  5.21 10.05 10.32  0.40* 16.35  7.41  2.32  0.56  0.18 
                                 7.26 12.47 22.52 33.24 34.04 50.39 58.20 60.52 61.48  62.06 
   3 NISSE BOHMAN OK KOM 63.14 11.46  5.08  9.17* 9.58  2.10 13.54  7.29* 2.16  0.59  0.17*
                                 11.46 16.54 26.11 36.09 38.19 52.13 59.42 61.58 62.57  63.14 
   4 ÅKE DAHLSTRÖM FK SN 63.15 10.57  5.00 11.13  9.31  1.07 14.15  7.34  2.25  0.56  0.17*
                                 10.57 15.57 27.10 36.41 37.48 52.03 59.37 62.02 62.58  63.15 
   5 STIG SJÖHOLM RINGSJ 64.20 11.26  5.11  9.45 10.00  1.32 14.21  7.47  2.25  1.34  0.19 
                                 11.26 16.37 26.22 36.22 37.54 52.15 60.02 62.27 64.01  64.20 
   6 BERTIL NILSSON OK T 65.13  7.18  5.38 10.15 12.14  1.01 15.57  8.33  2.41  1.14  0.22 
                                 7.18 12.56 23.11 35.25 36.26 52.23 60.56 63.37 64.51  65.13 
   7 OVE NORDAHL SIMRISH 67.48 10.43  5.33  9.53 10.09  1.38 16.25  9.03  2.59  1.05  0.20 
                                 10.43 16.16 26.09 36.18 37.56 54.21 63.24 66.23 67.28  67.48 
   8 YNGVE JÖNSSON STOCK 68.00  7.43  5.55 11.38 11.22  1.05 16.43  9.10  3.01  1.02  0.21 
                                 7.43 13.38 25.16 36.38 37.43 54.26 63.36 66.37 67.39  68.00 
   9 SVEN GRANSTEDT PAN- 72.05 11.20  5.38 10.04 12.10  0.55 19.13  8.45  2.30  1.09  0.21 
                                 11.20 16.58 27.02 39.12 40.07 59.20 68.05 70.35 71.44  72.05 
  10 STURE ROOS PAN-KRIS 72.27  7.36  5.37 11.54 11.18  1.26 21.22  9.03  2.39  1.10  0.22 
                                 7.36 13.13 25.07 36.25 37.51 59.13 68.16 70.55 72.05  72.27 
  11 LENNART NILSSON OK  79.07  8.29  4.52 14.51 10.53  2.03 18.36 14.56  2.28  1.39  0.20 
                                 8.29 13.21 28.12 39.05 41.08 59.44 74.40 77.08 78.47  79.07 
  12 LENNART ANDERSSON F 79.14  7.34  5.30 12.09 11.00  2.12 27.16  9.19  2.36  1.16  0.22 
                                 7.34 13.04 25.13 36.13 38.25 65.41 75.00 77.36 78.52  79.14 
  13 SVEN SNOGERUP LUNDS 89.50 18.28  6.54 14.12 12.57  0.59 19.56 11.23  3.07  1.27  0.27 
                                 18.28 25.22 39.34 52.31 53.30 73.26 84.49 87.56 89.23  89.50 
     CARL-ÅKE HANSSON LA FELSTÄ  7.11  5.06 10.31 10.08  0.54         2.24  1.06  0.21 
                                 7.11 12.17 22.48 32.56 33.50     60.22 62.46 63.52  64.13 
TILL KLASSVAL
H70
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 NILS RÅGSTEDT IS KU 44.50  1.59* 3.21  3.32  4.36  4.05  2.43 11.09  9.12  2.41* 1.12  0.20 
                                 1.59* 5.20* 8.52* 13.28* 17.33* 20.16* 31.25 40.37* 43.18* 44.30* 44.50*
   2 GÖSTA SVENSSON OK Ä 45.55  2.31  3.25  3.28  5.28  4.15  2.39  9.02* 10.44  2.57  1.07  0.19 
                                 2.31  5.56  9.24 14.52 19.07 21.46 30.48* 41.32 44.29  45.36  45.55 
   3 IB GLAUD KONRADSEN  47.07  3.17  3.13* 3.59  6.37  4.01  2.40  9.45  8.54* 3.22  1.00  0.19 
                                 3.17  6.30 10.29 17.06 21.07 23.47 33.32 42.26 45.48  46.48  47.07 
   4 BERNT JOHNSSON HALM 49.11  2.31  3.56  3.53  5.46  4.22  2.02 10.27 11.10  3.26  1.13  0.25 
                                 2.31  6.27 10.20 16.06 20.28 22.30 32.57 44.07 47.33  48.46  49.11 
   5 KJELL-ARNE PETTERSS 49.54  4.12  4.21  3.19* 4.13* 4.17  2.53 10.04 12.21  3.01  0.57* 0.16*
                                 4.12  8.33 11.52 16.05 20.22 23.15 33.19 45.40 48.41  49.38  49.54 
   6 TOIVO HATTARA MALM 50.04  2.32  3.50  3.53  4.44  5.02  1.52* 11.31 11.08  4.13  1.02  0.17 
                                 2.32  6.22 10.15 14.59 20.01 21.53 33.24 44.32 48.45  49.47  50.04 
   7 RUNE NORDKVIST IS S 50.06  3.12  4.20  4.05  5.03  3.53* 2.24 12.31  9.39  3.21  1.18  0.20 
                                 3.12  7.32 11.37 16.40 20.33 22.57 35.28 45.07 48.28  49.46  50.06 
   8 RAGNAR BENGTSSON FK 52.56  4.36  3.41  4.19  5.14  5.42  2.24 12.14  9.43  3.30  1.12  0.21 
                                 4.36  8.17 12.36 17.50 23.32 25.56 38.10 47.53 51.23  52.35  52.56 
TILL KLASSVAL
H65 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   
   1 BO BENGTSSON OK TOR 70.57 13.32  1.46* 5.38  4.36  3.04  3.23* 3.07* 5.41  3.39  3.05  4.40  1.32* 7.39  3.19  3.59  1.32* 0.29* 0.16 
               Bana 611          13.32 15.18 20.56 25.32 28.36 31.59 35.06 40.47 44.26 47.31* 52.11* 53.43* 61.22* 64.41* 68.40* 70.12* 70.41* 70.57*
   2 PEO BENGTSSON PAN-K 76.33 14.36  1.52  4.21  1.33* 6.56  3.30  4.24  1.49* 5.54  3.58  3.28  5.51  7.23  3.03* 4.19  2.46  0.34  0.16 
               Bana 612          14.36 16.28 20.49 22.22 29.18 32.48 37.12 39.01 44.55 48.53 52.21 58.12 65.35 68.38  72.57  75.43 76.17 76.33 
   3 KARL-ERIK PERSSON O 77.28  5.47* 4.31  3.01* 6.59  2.04  6.46  3.29  4.52  1.29* 15.14  1.58* 5.41  4.49* 3.14  3.40* 3.05  0.31  0.18 
               Bana 622          5.47* 10.18* 13.19* 20.18 22.22* 29.08* 32.37* 37.29* 38.58* 54.12 56.10 61.51 66.40 69.54  73.34  76.39 77.10 77.28 
   4 JAN-ERIC NELKING FK 87.43 14.46  2.06  5.58  5.57  6.51  5.18  3.28  7.27  4.13  3.13  5.01  2.31  6.49  6.51  4.48  1.41  0.32  0.13*
               Bana 611          14.46 16.52 22.50 28.47 35.38 40.56 44.24 51.51 56.04 59.17 64.18 66.49 73.38 80.29  85.17  86.58 87.30 87.43 
   5 OVE ÅKESSON HÄRLÖVS 93.38  5.59  4.34  3.11  4.57  6.16  6.52  4.51  3.56 17.43  2.25  4.28  1.44  7.42  4.38 10.58  2.35  0.29* 0.20 
               Bana 621          5.59 10.33 13.44 18.41* 24.57 31.49 36.40 40.36 58.19 60.44 65.12 66.56 74.38 79.16  90.14  92.49 93.18 93.38 
   6 HANS HOLMQVIST ÖRKE 95.39  6.07  4.56  3.22  5.38 12.49  5.39  5.42  3.15 17.08  2.12* 5.37  2.26  7.37  4.57  5.00  2.16  0.39  0.19 
               Bana 621          6.07 11.03 14.25 20.03 32.52 38.31 44.13 47.28 64.36 66.48 72.25 74.51 82.28 87.25  92.25  94.41 95.20 95.39 
   7 KLAS TYKESSON RÄVET 95.40 14.45  2.11  5.06  4.51  7.49  4.33  6.07  2.13  6.50  5.02  3.46  8.53  9.48  3.55  5.13  3.45  0.35  0.18 
               Bana 612          14.45 16.56 22.02 26.53 34.42 39.15 45.22 47.35 54.25 59.27 63.13 72.06 81.54 85.49  91.02  94.47 95.22 95.40 
   8 ESKIL OLOFSSON HELS 115.38 18.32  2.38  8.16 14.08  4.15  5.48  3.30  8.00  6.33  4.45  9.55  2.58 10.35  5.42  6.37  2.19  0.45  0.22 
               Bana 611          18.32 21.10 29.26 43.34 47.49 53.37 57.07 65.07 71.40 76.25 86.20 89.18 99.53 105.35 112.12 114.31 115.16 115.38 
   9 LEO ÅKESSON HÄRLÖVS 130.02  7.40  6.11  4.24 12.25  7.38  4.59  9.09  4.11 31.15  2.31 12.48  2.14  9.29  5.29  6.14  2.17  0.49  0.19 
               Bana 621          7.40 13.51 18.15 30.40 38.18 43.17 52.26 56.37 87.52 90.23 103.11 105.25 114.54 120.23 126.37 128.54 129.43 130.02 
     PER FRESK FROSTA OK FELSTÄ  6.02  4.29  3.11  5.56  1.53*        5.16  1.40 15.47  2.14  5.46  7.40  3.42  5.23  3.32  0.37  0.19 
               Bana 622          6.02 10.31 13.42 19.38 21.31     32.17 37.33 39.13 55.00 57.14 63.00 70.40 74.22  79.45  83.17 83.54 84.13 
TILL KLASSVAL
H65
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 AHTI PÄRSSINEN OK S 35.22  1.52  2.33* 2.46* 3.29  3.26  2.19  7.58* 7.40* 2.01* 1.00  0.18 
                                 1.52  4.25* 7.11* 10.40* 14.06* 16.25* 24.23* 32.03* 34.04* 35.04* 35.22*
   2 SUNE NILSSON LAHOLM 36.54  2.00  2.49  4.07  3.28* 3.24  1.25* 8.18  8.05  2.04  0.58* 0.16*
                                 2.00  4.49  8.56 12.24 15.48 17.13 25.31 33.36 35.40  36.38  36.54 
   3 GUNNAR BLADH OK ÄLM 43.32  2.17  4.26  3.27  4.03  3.49  3.13  9.36  9.13  2.12  1.00  0.16*
                                 2.17  6.43 10.10 14.13 18.02 21.15 30.51 40.04 42.16  43.16  43.32 
   4 STIG JOSEFSSON HALM 43.45  1.43* 3.17  2.50  5.15  3.16  2.54  8.35 11.45  2.46  1.03  0.21 
                                 1.43* 5.00  7.50 13.05 16.21 19.15 27.50 39.35 42.21  43.24  43.45 
   5 SVEN PERSSON ANDRAR 43.58  2.00  2.46  4.36  4.31  2.53* 2.12 11.20  9.34  2.49  1.00  0.17 
                                 2.00  4.46  9.22 13.53 16.46 18.58 30.18 39.52 42.41  43.41  43.58 
   6 JAN JÖNSSON FALKENB 45.25  3.10  3.45  3.18  4.05  4.21  3.55  8.55  9.50  2.43  1.06  0.17 
                                 3.10  6.55 10.13 14.18 18.39 22.34 31.29 41.19 44.02  45.08  45.25 
   7 KJELL JOHANSSON TOR 46.31  2.54  4.00  3.21  4.29  4.14  1.31 11.10 10.51  2.32  1.12  0.17 
                                 2.54  6.54 10.15 14.44 18.58 20.29 31.39 42.30 45.02  46.14  46.31 
   8 GUNNAR OLSSON OK VI 48.59  4.44  3.36  3.34  4.02  4.23  2.24 10.02 10.23  3.00  2.31  0.20 
                                 4.44  8.20 11.54 15.56 20.19 22.43 32.45 43.08 46.08  48.39  48.59 
   9 JAN ELIASSON OK GYN 49.51  3.11  3.15  3.28  8.52  3.41  1.55 11.32  9.02  3.33  1.03  0.19 
                                 3.11  6.26  9.54 18.46 22.27 24.22 35.54 44.56 48.29  49.32  49.51 
  10 ÅKE STRAND ÖRKELLJU 50.44  5.28  3.07  3.24  3.54  4.16  2.19 12.37 11.23  2.39  1.17  0.20 
                                 5.28  8.35 11.59 15.53 20.09 22.28 35.05 46.28 49.07  50.24  50.44 
  11 KJELL BÖRUP LUNDS O 51.05  2.53  5.53  3.16  7.23  3.56  2.07  9.53 11.14  3.06  1.04  0.20 
                                 2.53  8.46 12.02 19.25 23.21 25.28 35.21 46.35 49.41  50.45  51.05 
  12 BO OLSSON OK TORFIN 55.18  2.30  4.34  3.48  5.02  4.39  3.29 15.52 10.37  3.19  1.06  0.22 
                                 2.30  7.04 10.52 15.54 20.33 24.02 39.54 50.31 53.50  54.56  55.18 
TILL KLASSVAL
H60 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   
   1 INGE NILSSON OK ÄLM 90.00  4.39* 1.33  6.43  6.01  1.15* 2.01* 4.09* 3.17  3.35* 7.10  6.20  3.49  2.44  8.44  3.36  2.27  5.32  4.12  4.07  5.34  1.43* 0.32  0.17 
               Bana 511          4.39* 6.12* 12.55 18.56* 20.11* 22.12* 26.21* 29.38* 33.13* 40.23* 46.43 50.32* 53.16* 62.00  65.36  68.03* 73.35 77.47* 81.54* 87.28 89.11* 89.43* 90.00*
   2 BERTIL ERICSSON RIN 90.04  4.45  1.33  6.51  6.49  1.17  2.22  5.56  3.26  3.59  5.42  2.11  9.13  3.13  2.06  5.02  3.43  3.11  7.55  2.59  3.46* 3.14  0.33  0.18 
               Bana 512          4.45  6.18 13.09 19.58 21.15 23.37 29.33 32.59 36.58 42.40 44.51* 54.04 57.17 59.23* 64.25* 68.08 71.19* 79.14 82.13 85.59* 89.13 89.46 90.04 
   3 ARNE GUSTAVSSON MAL 91.05  5.00  1.32* 7.03  6.36  1.32  2.03  5.55  4.06  4.00  6.09  1.41* 10.32  3.17  2.00* 4.21  3.01  3.30  7.56  3.29  3.51  2.45  0.30  0.16 
               Bana 512          5.00  6.32 13.35 20.11 21.43 23.46 29.41 33.47 37.47 43.56 45.37 56.09 59.26 61.26  65.47  68.48 72.18 80.14 83.43 87.34 90.19 90.49 91.05 
   4 BERTIL LÖÖF PAN-KRI 94.10  7.33  4.13  2.10  9.57  3.38  4.42  6.08  1.45  6.07  1.57* 6.56  6.28  1.23  2.51  4.56  2.09  3.08  7.39  2.49* 4.13  2.46  0.27  0.15 
               Bana 522          7.33 11.46 13.56 23.53 27.31 32.13 38.21 40.06 46.13 48.10 55.06 61.34 62.57 65.48  70.44  72.53 76.01 83.40 86.29 90.42 93.28 93.55 94.10 
   5 SVEN LEVIN ANDRARUM 94.12 12.01  3.18  1.52  6.19  4.25  3.47  5.27  1.39* 7.26  2.04  6.54  6.25  1.22* 2.41  4.58  2.21  3.03  7.42  2.50  4.11  2.45  0.26* 0.16 
               Bana 522          12.01 15.19 17.11 23.30 27.55 31.42 37.09 38.48 46.14 48.18 55.12 61.37 62.59 65.40  70.38  72.59 76.02 83.44 86.34 90.45 93.30 93.56 94.12 
   6 BO SVENSSON TOCKARP 100.21  7.16  3.18  2.03  9.59  8.01  3.41  6.22  1.46  5.48  2.36  7.35  7.03  1.33  2.14  4.25  2.38  3.58  8.36  3.25  4.02  3.12  0.32  0.18 
               Bana 522          7.16 10.34 12.37* 22.36 30.37 34.18 40.40 42.26 48.14 50.50 58.25 65.28 67.01 69.15  73.40  76.18 80.16 88.52 92.17 96.19 99.31 100.03 100.21 
   7 KRISTER PAULSSON OK 100.53 12.00  3.25  1.49* 6.35  5.15  3.18  6.12  2.07  5.29  2.20  8.25  6.51  1.55  3.11  4.36  2.21  2.51* 11.35  3.09  3.49  2.47  0.37  0.16 
               Bana 522          12.00 15.25 17.14 23.49 29.04 32.22 38.34 40.41 46.10 48.30 56.55 63.46 65.41 68.52  73.28  75.49 78.40 90.15 93.24 97.13 100.00 100.37 100.53 
   8 INGEMAR SVENSSON LU 108.46 10.20  3.33  2.31  5.29  2.54  4.08 10.35  6.28  4.36  3.08  7.20  4.20  7.37  6.58  1.30  2.46  7.26  4.10* 3.45  6.15  2.08  0.36  0.13 
               Bana 521          10.20 13.53 16.24 21.53 24.47 28.55 39.30 45.58 50.34 53.42 61.02 65.22 72.59 79.57  81.27  84.13 91.39 95.49 99.34 105.49 107.57 108.33 108.46 
   9 PAUL SCHANNONG HELE 109.33 11.17  3.39  2.11  5.38  2.52  4.12  9.32  3.45  4.45  3.18  9.41  2.13* 8.05  8.12  1.35  2.11  8.59  4.28  3.51  6.23  2.02  0.32  0.12*
               Bana 521          11.17 14.56 17.07 22.45 25.37 29.49 39.21 43.06 47.51 51.09 60.50 63.03 71.08 79.20  80.55  83.06 92.05 96.33 100.24 106.47 108.49 109.21 109.33 
  10 NILS-ÅKE NILSSON HÄ 127.01  6.35  5.54  8.23  8.05  1.23  7.01  5.13  3.11  5.01 10.19  3.55  6.22  3.54  9.54  4.26  2.31 13.35  6.57  4.29  6.49  2.06  0.39  0.19 
               Bana 511          6.35 12.29 20.52 28.57 30.20 37.21 42.34 45.45 50.46 61.05 65.00 71.22 75.16 85.10  89.36  92.07 105.42 112.39 117.08 123.57 126.03 126.42 127.01 
  11 BENGT ÅBERG FROSTA 130.48 16.27  5.00  7.45  7.57  1.31  4.18  5.27  3.08  4.38  8.44  5.25  5.16  5.14 10.30  5.14  2.49  9.56  5.50  5.18  7.02  2.18  0.41  0.20 
               Bana 511          16.27 21.27 29.12 37.09 38.40 42.58 48.25 51.33 56.11 64.55 70.20 75.36 80.50 91.20  96.34  99.23 109.19 115.09 120.27 127.29 129.47 130.28 130.48 
     HUBERT HUGOSSON OK FELSTÄ  7.21  4.35  2.05  5.14* 3.45  3.48  9.15  3.35  4.44  3.06  8.46  3.12  8.20  7.49  1.28* 2.05*        5.16  7.26  2.00  0.34  0.17 
               Bana 521          7.21 11.56 14.01 19.15 23.00 26.48 36.03 39.38 44.22 47.28 56.14 59.26 67.46 75.35  77.03  79.08     99.24 104.40 112.06 114.06 114.40 114.57 
TILL KLASSVAL
H60
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
   1 BO BENGTSSON OK TOR 39.36  4.09* 2.11  2.31  3.27  4.35  2.53  3.28  2.24  3.45  3.03  3.56  2.07  0.53  0.14*
                                 4.09* 6.20  8.51 12.18 16.53 19.46 23.14 25.38 29.23  32.26  36.22 38.29* 39.22* 39.36*
   2 GUNNAR SANDSTRÖM HJ 40.01  4.10  1.56* 2.13  3.15  4.10  2.50  2.23  2.09* 4.10  3.00  5.07  3.16  1.02  0.20 
                                 4.10  6.06* 8.19* 11.34* 15.44* 18.34* 20.57* 23.06* 27.16* 30.16* 35.23* 38.39 39.41 40.01 
   3 GÖTE NILSSON RONNEB 40.30  5.12  4.57  2.09* 3.16  4.05* 2.39* 2.06* 2.31  4.11  2.43* 3.46* 1.49  0.50* 0.16 
                                 5.12 10.09 12.18 15.34 19.39 22.18 24.24 26.55 31.06  33.49  37.35 39.24 40.14 40.30 
   4 PER-ARNE NILSSON HÄ 42.20  5.00  3.14  2.39  3.13  5.00  3.44  2.24  2.16  3.45  3.17  4.03  2.32  0.59  0.14*
                                 5.00  8.14 10.53 14.06 19.06 22.50 25.14 27.30 31.15  34.32  38.35 41.07 42.06 42.20 
   5 BÖRJE JOHANSSON FK  42.47  5.32  3.37  2.46  3.28  4.29  2.55  3.33  2.25  3.39  3.08  3.51  2.12  0.54  0.18 
                                 5.32  9.09 11.55 15.23 19.52 22.47 26.20 28.45 32.24  35.32  39.23 41.35 42.29 42.47 
   6 ROLAND EKELÖF VÄREN 43.39  4.57  2.32  2.27  3.19  4.08  3.05  2.08  5.04  4.13  3.17  5.40  1.35  0.57  0.17 
                                 4.57  7.29  9.56 13.15 17.23 20.28 22.36 27.40 31.53  35.10  40.50 42.25 43.22 43.39 
   7 ERLAND NILSSON MARK 45.50  5.02  2.36  2.45  4.06  4.51  3.11  2.26  4.15  3.26* 3.50  6.03  1.54  1.10  0.15 
                                 5.02  7.38 10.23 14.29 19.20 22.31 24.57 29.12 32.38  36.28  42.31 44.25 45.35 45.50 
   8 GÖRAN BENGTSSON FK  45.51  5.35  3.08  3.59  3.00* 6.04  4.03  2.38  2.39  3.47  3.44  4.36  1.29* 0.51  0.18 
                                 5.35  8.43 12.42 15.42 21.46 25.49 28.27 31.06 34.53  38.37  43.13 44.42 45.33 45.51 
   9 GÖRAN SEGER FK BOKE 47.43  4.26  2.47  4.45  3.24  6.09  3.27  2.59  3.48  4.30  3.45  4.22  2.00  1.04  0.17 
                                 4.26  7.13 11.58 15.22 21.31 24.58 27.57 31.45 36.15  40.00  44.22 46.22 47.26 47.43 
  10 SVEN-ÅKE ANDERTOFT  48.09  4.58  2.38  3.04  3.47  4.22  2.53  2.19  2.19  3.43  4.33 10.23  1.52  1.04  0.14*
                                 4.58  7.36 10.40 14.27 18.49 21.42 24.01 26.20 30.03  34.36  44.59 46.51 47.55 48.09 
  11 GERT OLSSON HELENEH 50.52  8.14  2.45  4.22  3.16  6.06  3.21  2.50  2.56  5.26  3.30  4.35  2.13  0.58  0.20 
                                 8.14 10.59 15.21 18.37 24.43 28.04 30.54 33.50 39.16  42.46  47.21 49.34 50.32 50.52 
  12 BURNE NILSSON OK TO 52.15  5.48  3.22  3.30  4.00  8.23  3.54  2.26  3.38  5.09  3.50  5.02  1.53  1.06  0.14*
                                 5.48  9.10 12.40 16.40 25.03 28.57 31.23 35.01 40.10  44.00  49.02 50.55 52.01 52.15 
  13 GUSTAV FREDRIKSSON  52.29  5.39  2.48  4.21  3.33  5.41  4.18  2.16  7.04  5.18  3.14  5.07  1.42  1.08  0.20 
                                 5.39  8.27 12.48 16.21 22.02 26.20 28.36 35.40 40.58  44.12  49.19 51.01 52.09 52.29 
  14 RUNO EDHOLM SOLNA O 52.56  5.27  3.06  3.08  4.16  7.02  3.45  2.58  3.18  6.23  4.16  5.27  2.09  1.16  0.25 
                                 5.27  8.33 11.41 15.57 22.59 26.44 29.42 33.00 39.23  43.39  49.06 51.15 52.31 52.56 
  15 NILS-GUSTAV SVENSSO 54.43  6.07  3.15  5.44  6.55  5.10  3.17  2.44  4.40  5.06  3.51  5.03  1.34  0.58  0.19 
                                 6.07  9.22 15.06 22.01 27.11 30.28 33.12 37.52 42.58  46.49  51.52 53.26 54.24 54.43 
  16 BENGT OLOFSSON HJÄR 56.52  5.11  8.58  3.31  3.28  6.28  3.36  2.33  3.53  6.50  3.37  4.46  2.32  1.08  0.21 
                                 5.11 14.09 17.40 21.08 27.36 31.12 33.45 37.38 44.28  48.05  52.51 55.23 56.31 56.52 
TILL KLASSVAL
H55 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   
   1 INGE PERSSON FK BOK 82.57  5.09  2.12  6.07  5.57  1.18  2.29  5.34  3.49  2.59  5.33  1.32* 8.14  3.28  1.41* 4.28  2.49  2.45* 6.58  2.41* 3.41* 2.42  0.33  0.18 
               Bana 512          5.09  7.21 13.28 19.25 20.43 23.12 28.46 32.35 35.34 41.07 42.39 50.53 54.21 56.02  60.30* 63.19 66.04* 73.02 75.43* 79.24* 82.06* 82.39* 82.57*
   2 INGVAR PERSSON FK Å 84.10  4.26  1.48  6.17  6.07  1.21  2.28  5.40  3.44  3.00  5.19  1.34  8.23  3.19  1.44  5.32  2.21  3.01  7.37  2.48  4.17  2.44  0.27* 0.13*
               Bana 512          4.26  6.14 12.31 18.38* 19.59 22.27 28.07 31.51 34.51 40.10 41.44 50.07 53.26 55.10* 60.42  63.03 66.04* 73.41 76.29 80.46 83.30 83.57 84.10 
   3 BO OLOFSSON HÄSTVED 84.10  4.27  1.44  6.23  6.08  1.15* 2.30  5.43  3.38  3.00  5.25  1.34  8.11  3.23  1.56  5.29  2.15  3.08  7.37  2.45  4.17  2.40  0.28  0.14 
               Bana 512          4.27  6.11 12.34 18.42 19.57* 22.27 28.10 31.48 34.48 40.13 41.47 49.58 53.21 55.17  60.46  63.01 66.09 73.46 76.31 80.48 83.28 83.56 84.10 
   4 ROLAND OFFRELL FROS 84.54  4.30  1.39  6.20  6.15  1.17  2.24  3.56* 2.03  2.47* 7.26  2.53  4.03  2.43  8.36  4.02  2.00* 5.29  4.25  3.57  5.28  1.43* 0.34  0.24 
               Bana 511          4.30  6.09* 12.29* 18.44 20.01 22.25* 26.21* 28.24* 31.11* 38.37* 41.30* 45.33* 48.16* 56.52  60.54  62.54* 68.23 72.48* 76.45 82.13 83.56 84.30 84.54 
   5 LARS LINDÉN OK GYNG 90.57  4.34  1.37  6.25  6.18  1.25  2.18  5.36  3.41  3.09  6.07  1.41 10.09  3.58  2.18  4.37  2.33  3.40  9.39  3.18  3.56  2.59  0.39  0.20 
               Bana 512          4.34  6.11 12.36 18.54 20.19 22.37 28.13 31.54 35.03 41.10 42.51 53.00 56.58 59.16  63.53  66.26 70.06 79.45 83.03 86.59 89.58 90.37 90.57 
   6 PEETER-JAAN KASK LU 98.07 12.48  3.15  1.53* 5.47  2.09  3.01  7.34  3.25  4.07  3.04  6.56  2.17  7.14  6.48  1.24* 3.33  6.16  3.46* 3.39  5.57  2.17  0.38  0.19 
               Bana 521          12.48 16.03 17.56 23.43 25.52 28.53 36.27 39.52 43.59 47.03 53.59 56.16 63.30 70.18  71.42  75.15 81.31 85.17 88.56 94.53 97.10 97.48 98.07 
   7 NILS-ERIC ERICSSON  99.21  7.44  3.12  2.04  6.13  3.42  3.55  6.04  1.42* 6.52  1.53* 9.22  8.11  1.32* 3.01  5.28  2.24  4.08  9.15  3.32  4.19  3.45  0.41  0.22 
               Bana 522          7.44 10.56 13.00 19.13 22.55 26.50 32.54 34.36 41.28 43.21 52.43 60.54 62.26 65.27  70.55  73.19 77.27 86.42 90.14 94.33 98.18 98.59 99.21 
   8 BO BÜLOW MALMÖ OK  107.38  5.34  1.36* 6.54  8.47  1.40  2.44  5.35  3.09  3.29  9.07  3.36  5.17  3.32 11.20  5.00  2.18  8.06  4.26  4.45  7.41  2.04  0.38  0.20 
               Bana 511          5.34  7.10 14.04 22.51 24.31 27.15 32.50 35.59 39.28 48.35 52.11 57.28 61.00 72.20  77.20  79.38 87.44 92.10 96.55 104.36 106.40 107.18 107.38 
   9 NILS JOHANNESSON HE 112.06  8.45  5.25  2.00  4.46  4.53  3.11 11.36  3.16  3.51  3.40  6.57  1.51* 8.16  8.10  1.50  3.12  7.27  4.23  9.19  6.14  2.00  0.43  0.21 
               Bana 521          8.45 14.10 16.10 20.56 25.49 29.00 40.36 43.52 47.43 51.23 58.20 60.11 68.27 76.37  78.27  81.39 89.06 93.29 102.48 109.02 111.02 111.45 112.06 
  10 HÅKAN JONSSON HJÄRN 117.54  4.24* 1.47  6.25  6.19  1.29  2.14* 6.51 10.12  5.04  9.49  3.17  4.05  5.23 10.39  4.30  4.16  8.53  8.03  5.36  6.13  1.44  0.27* 0.14 
               Bana 511          4.24* 6.11 12.36 18.55 20.24 22.38 29.29 39.41 44.45 54.34 57.51 61.56 67.19 77.58  82.28  86.44 95.37 103.40 109.16 115.29 117.13 117.40 117.54 
  11 SVEN-ERIK FORSELL L 117.56 18.47  4.13  4.31  4.31* 3.06  3.21  7.07  3.17  6.04  3.11  9.24  2.34  7.54  8.39  1.33  2.34  7.59  4.58  4.37  7.03  1.47  0.30  0.16 
               Bana 521          18.47 23.00 27.31 32.02 35.08 38.29 45.36 48.53 54.57 58.08 67.32 70.06 78.00 86.39  88.12  90.46 98.45 103.43 108.20 115.23 117.10 117.40 117.56 
  12 BENGT ÅKE NILSSON O 139.01 10.28  4.01  3.54  8.11  6.46  5.05  9.54  2.21 11.02  2.54  9.37  9.36  1.52  4.09  9.30  3.18  4.39 12.24  9.17  5.05  3.50  0.47  0.21 
               Bana 522          10.28 14.29 18.23 26.34 33.20 38.25 48.19 50.40 61.42 64.36 74.13 83.49 85.41 89.50  99.20 102.38 107.17 119.41 128.58 134.03 137.53 138.40 139.01 
     BENKT ANDERSON LUND FELSTÄ  5.12  1.36* 6.33  6.12  1.17  2.29 19.01  3.23  4.48 11.27  4.05  6.33  3.52                                    
               Bana 511          5.12  6.48 13.21 19.33 20.50 23.19 42.20 45.43 50.31 61.58 66.03 72.36 76.28                                     
TILL KLASSVAL
H55
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 HARRY ANDERSSON MAR 40.24  3.35  4.21  3.44  4.32  1.00  5.20  3.37  4.54* 3.13  2.51  2.04  0.58  0.15 
                                 3.35  7.56 11.40 16.12 17.12 22.32 26.09 31.03* 34.16* 37.07* 39.11* 40.09* 40.24*
   2 KJELL ERLANDSSON OK 40.37  3.19* 3.52  3.04* 5.16  0.56* 5.14* 3.06* 7.49  2.45* 2.30* 1.42* 0.49  0.15 
                                 3.19* 7.11* 10.15* 15.31* 16.27* 21.41* 24.47* 32.36 35.21  37.51  39.33 40.22 40.37 
   3 BÖRJE ANDERSSON OK  42.48  3.55  3.55  3.42  4.55  1.01  6.03  4.17  5.08  3.33  3.12  1.57  0.53  0.17 
                                 3.55  7.50 11.32 16.27 17.28 23.31 27.48 32.56 36.29  39.41  41.38 42.31 42.48 
   4 OLE SVENDSEN OK ROS 44.22  3.38  4.32  3.59  4.56  1.00  6.08  4.25  6.03  3.11  3.22  1.56  0.55  0.17 
                                 3.38  8.10 12.09 17.05 18.05 24.13 28.38 34.41 37.52  41.14  43.10 44.05 44.22 
   5 GÖRAN PERSSON FK FI 44.46  4.13  4.00  4.16  5.11  0.59  5.46  4.00  5.48  3.33  3.20  2.25  0.58  0.17 
                                 4.13  8.13 12.29 17.40 18.39 24.25 28.25 34.13 37.46  41.06  43.31 44.29 44.46 
   6 HENNING NIELSEN FAR 44.56  3.20  5.08  3.27  4.14* 3.28  5.26  3.59  5.58  3.13  3.03  2.18  1.04  0.18 
                                 3.20  8.28 11.55 16.09 19.37 25.03 29.02 35.00 38.13  41.16  43.34 44.38 44.56 
   7 BERNDT FRANDSEN FAR 45.53  4.01  3.44* 3.51  5.01  1.16  6.09  3.40  5.22  6.06  3.36  2.05  0.48* 0.14*
                                 4.01  7.45 11.36 16.37 17.53 24.02 27.42 33.04 39.10  42.46  44.51 45.39 45.53 
   8 BENGT BERGKVIST STI 47.46  3.59  4.10  4.21  5.22  1.21  6.42  4.14  6.36  3.46  3.25  2.30  1.04  0.16 
                                 3.59  8.09 12.30 17.52 19.13 25.55 30.09 36.45 40.31  43.56  46.26 47.30 47.46 
   9 BENGT ANDERSSON TOR 49.09  4.39  3.45  4.10  4.17  1.00  8.04  5.00  8.34  3.06  3.08  2.06  1.03  0.17 
                                 4.39  8.24 12.34 16.51 17.51 25.55 30.55 39.29 42.35  45.43  47.49 48.52 49.09 
  10 LARS HENRIKSSON OK  50.47  4.38  4.20  4.02  6.06  1.05  6.59  4.40  6.32  3.40  5.00  2.26  1.01  0.18 
                                 4.38  8.58 13.00 19.06 20.11 27.10 31.50 38.22 42.02  47.02  49.28 50.29 50.47 
  11 CHRISTER LJUNGQUIST 53.28  5.55  4.53  4.31  6.03  1.21  7.43  4.46  5.58  3.59  4.10  2.43  1.05  0.21 
                                 5.55 10.48 15.19 21.22 22.43 30.26 35.12 41.10 45.09  49.19  52.02 53.07 53.28 
  12 JOHN OLANDERSSON ÖR 55.12  3.30 11.47  3.47  5.59  1.05  6.12  5.50  6.18  4.01  3.28  2.11  0.48* 0.16 
                                 3.30 15.17 19.04 25.03 26.08 32.20 38.10 44.28 48.29  51.57  54.08 54.56 55.12 
  13 RAIMO SALMINEN VÄXJ 57.36  5.10  4.51  6.02  8.07  1.13  6.53  5.01  9.19  3.50  3.18  2.34  1.00  0.18 
                                 5.10 10.01 16.03 24.10 25.23 32.16 37.17 46.36 50.26  53.44  56.18 57.18 57.36 
  14 TORE LARSSON ESLÖVS 60.27  7.16  7.07  4.28  8.33  1.44  7.36  4.23  6.21  5.09  3.47  2.28  1.18  0.17 
                                 7.16 14.23 18.51 27.24 29.08 36.44 41.07 47.28 52.37  56.24  58.52 60.10 60.27 
  15 CHRISTER GRÖNBLAD H 60.54  4.00  4.23  4.10 12.20  1.12  6.38  4.59  6.29  7.10  6.02  2.15  0.59  0.17 
                                 4.00  8.23 12.33 24.53 26.05 32.43 37.42 44.11 51.21  57.23  59.38 60.37 60.54 
  16 LENNART NILSSON MAL 63.43  8.14  5.03  5.19  6.21  2.05 10.21  6.06  6.46  4.26  4.29  2.46  1.23  0.24 
                                 8.14 13.17 18.36 24.57 27.02 37.23 43.29 50.15 54.41  59.10  61.56 63.19 63.43 
  17 FOLKE BLADH FK BOKE 77.56  5.33  6.10  6.09 11.29  2.06 10.50  8.00 10.30  5.33  5.43  3.56  1.33  0.24 
                                 5.33 11.43 17.52 29.21 31.27 42.17 50.17 60.47 66.20  72.03  75.59 77.32 77.56 
     ERIK KELVIN FARUMS FELSTÄ 13.18  4.22         1.19  6.48  4.34 19.19  3.35  3.59  2.15  1.16  0.20 
                                 13.18 17.40     25.32 26.51 33.39 38.13 57.32 61.07  65.06  67.21 68.37 68.57 
TILL KLASSVAL
H50 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   
   1 LEIF SANDGREN FROST 86.14  6.35  3.26* 2.54  3.49* 3.15  6.20  2.36  3.39  3.12  6.07* 5.11  2.17  4.20  1.27* 0.55* 2.23  4.27  2.53* 7.40  3.53  6.19  2.01* 0.23  0.12*
               Bana 421          6.35 10.01* 12.55* 16.44* 19.59 26.19 28.55 32.34 35.46 41.53 47.04 49.21 53.41 55.08  56.03  58.26 62.53 65.46* 73.26 77.19* 83.38 85.39* 86.02* 86.14*
   2 LARS LINDBORG TORME 86.16  6.37  3.29  2.50  3.49* 3.04  6.38  2.30* 3.31* 3.13  6.14  5.11  2.12  4.18  1.29  0.55* 2.21* 4.27  3.01  7.32  4.00  6.14  2.06  0.22* 0.13 
               Bana 421          6.37 10.06 12.56 16.45 19.49* 26.27 28.57 32.28 35.41 41.55 47.06 49.18 53.36 55.05* 56.00* 58.21* 62.48* 65.49 73.21* 77.21 83.35* 85.41 86.03 86.16 
   3 ERIC TENLAND ANDRAR 98.57  9.52  4.01  3.24  4.56  3.09  8.14  6.10  7.23  2.42  6.44  5.24  2.05  4.53  1.37  0.58  2.37  4.42  3.24  7.12  3.07  3.49  2.52  0.29  0.13 
               Bana 422          9.52 13.53 17.17 22.13 25.22 33.36 39.46 47.09 49.51 56.35 61.59 64.04 68.57 70.34  71.32  74.09 78.51 82.15 89.27 92.34 96.23 99.15 99.44 99.57 
   4 MATS SVENSSON PAN-K 99.35  6.50  5.56  2.29  4.12  1.31  0.55  2.42  4.47  3.14  7.13  2.26* 2.53  2.50  8.59  3.52  3.32  7.07  3.53  8.56  4.29  7.28  2.23  0.37  0.21 
               Bana 411          6.50 12.46 15.15 19.27 20.58 21.53 24.35 29.22 32.36 39.49 42.15* 45.08* 47.58* 56.57  60.49  64.21 71.28 75.21 84.17 88.46 96.14 98.37 99.14 99.35 
   5 HÅKAN NILSSON HELEN 99.56  7.36  4.30  3.31  4.56  3.13  8.06  5.49  7.02  2.43  7.40  6.10  2.04  4.29  1.46  0.57  2.26  4.27  3.12  8.27  2.42  4.44  2.36  0.33  0.17 
               Bana 422          7.36 12.06 15.37 20.33 23.46 31.52 37.41 44.43 47.26 55.06 61.16 63.20 67.49 69.35  70.32  72.58 77.25 80.37 89.04 91.46 96.30 99.06 99.39 99.56 
   6 KJELL-ERIK STÅHL PA 100.50  6.36  3.28  2.59  5.53  2.56  7.37  5.12 11.58  2.32* 8.00  6.07  2.28  5.02  1.38  0.56  2.30  4.17* 3.44  7.23  2.41  3.55  2.19  0.25  0.14 
               Bana 422          6.36 10.04 13.03 18.56 21.52 29.29 34.41 46.39 49.11 57.11 63.18 65.46 70.48 72.26  73.22  75.52 80.09 83.53 91.16 93.57 97.52 100.11 100.36 100.50 
   7 MAGNUS BERGH HELENE 100.59  8.23  3.56  3.31  4.18  3.30  8.12  4.51  7.33  3.40  7.11  5.27  2.08  4.31  1.49  1.14  2.28  4.41  3.31 10.49  2.35* 3.38  2.19  0.28  0.16 
               Bana 422          8.23 12.19 15.50 20.08 23.38 31.50 36.41 44.14 47.54 55.05 60.32 62.40 67.11 69.00  70.14  72.42 77.23 80.54 91.43 94.18 97.56 100.15 100.43 100.59 
   8 MAX SVENSSON PAN-KR 101.40  7.27  3.44  3.02  5.34  3.44  8.49  5.07  7.09  2.44  7.33  6.23  2.02  5.33  1.55  1.14  3.13  4.58  4.14  6.52* 2.56  3.35  2.52  0.39  0.21 
               Bana 422          7.27 11.11 14.13 19.47 23.31 32.20 37.27 44.36 47.20 54.53 61.16 63.18 68.51 70.46  72.00  75.13 80.11 84.25 91.17 94.13 97.48 100.40 101.19 101.40 
   9 PER-OLOF FERNBERG I 102.41  6.08* 5.43  2.35  4.23  1.30* 0.52* 2.39  4.27  2.53  8.15  4.39  8.00  2.18* 9.07  8.54  3.10  4.30  4.25  9.02  2.43  3.05* 2.40  0.28  0.15 
               Bana 412          6.08* 11.51 14.26 18.49 20.19 21.11* 23.50* 28.17* 31.10* 39.25* 44.04 52.04 54.22 63.29  72.23  75.33 80.03 84.28 93.30 96.13 99.18 101.58 102.26 102.41 
  10 ERLAND MARTINSSON O 104.45  6.17  5.45  1.56* 4.49  1.38  0.55  2.40  4.45  3.20  8.32  2.41  5.56  3.19  9.34  3.48  4.46  4.55  3.21  8.54  5.34  7.46  2.38  0.38  0.18 
               Bana 411          6.17 12.02 13.58 18.47 20.25 21.20 24.00 28.45 32.05 40.37 43.18 49.14 52.33 62.07  65.55  70.41 75.36 78.57 87.51 93.25 101.11 103.49 104.27 104.45 
  11 JANNE LINDHOLM FROS 108.56  6.45  3.32  3.33  4.40  3.39  8.50  4.46  7.27  2.43  6.49  6.35  2.15  4.42  1.44  1.18  2.40  4.30  4.56 12.25  2.54  7.51  3.28  0.36  0.18 
               Bana 422          6.45 10.17 13.50 18.30 22.09 30.59 35.45 43.12 45.55 52.44 59.19 61.34 66.16 68.00  69.18  71.58 76.28 81.24 93.49 96.43 104.34 108.02 108.38 108.56 
  12 BENGT BENGTSSON TOR 111.26  9.02  4.47  5.18  5.35  4.37  8.06  3.04  4.33  3.15  8.15  6.13  2.11  5.28  2.02  1.12  3.29  4.56  3.17  9.15  5.42  7.27  2.53  0.31  0.18 
               Bana 421          9.02 13.49 19.07 24.42 29.19 37.25 40.29 45.02 48.17 56.32 62.45 64.56 70.24 72.26  73.38  77.07 82.03 85.20 94.35 100.17 107.44 110.37 111.08 111.26 
  13 ÅKE LINDHOLM OK KOM 111.34  6.47  5.21  4.11  5.12  3.39  9.10  3.06  5.40  3.31 10.19  6.28  2.00* 5.37  2.06  1.03  2.54  4.35  3.16  9.22  5.51  7.47  2.48  0.36  0.15 
               Bana 421          6.47 12.08 16.19 21.31 25.10 34.20 37.26 43.06 46.37 56.56 63.24 65.24 71.01 73.07  74.10  77.04 81.39 84.55 94.17 100.08 107.55 110.43 111.19 111.34 
  14 LARS PERSSON OK KOM 116.23  7.07  5.35  2.11  4.45  1.38  0.58  2.40 10.58  3.44 12.08  6.33  8.15  2.56  8.31  4.49  3.45  6.47  3.49  7.56  2.46  4.38  2.57  0.39  0.18 
               Bana 412          7.07 12.42 14.53 19.38 21.16 22.14 24.54 35.52 39.36 51.44 58.17 66.32 69.28 77.59  82.48  86.33 93.20 97.09 105.05 107.51 112.29 115.26 116.05 116.23 
  15 JAN JÖNSSON MALMÖ O 116.33  6.30  5.56  2.12  5.33  1.48  1.10  3.03  6.49  4.00  8.16  3.25  5.20  3.37  9.38  4.40  4.23  5.46  3.31 11.41  5.14 10.05  2.58  0.38  0.20 
               Bana 411          6.30 12.26 14.38 20.11 21.59 23.09 26.12 33.01 37.01 45.17 48.42 54.02 57.39 67.17  71.57  76.20 82.06 85.37 97.18 102.32 112.37 115.35 116.13 116.33 
  16 NILS NILSSON PAN-KR 120.42 13.14  6.12  2.48  5.56  1.57  1.10  3.16  4.51  3.38  9.53  5.34  8.53  2.36  9.45  4.01  3.56 10.04  4.08  7.36  3.02  3.38  3.15  0.56  0.23 
               Bana 412          13.14 19.26 22.14 28.10 30.07 31.17 34.33 39.24 43.02 52.55 58.29 67.22 69.58 79.43  83.44  87.40 97.44 101.52 109.28 112.30 116.08 119.23 120.19 120.42 
  17 LEIF KARLSSON FROST 121.32  7.52  7.00  2.14  5.03  2.06  1.11  3.18  5.00  4.15 10.15  5.38  9.27  2.40  9.43  4.39  4.16 10.11  5.40  7.24  3.04  5.53  3.25  1.00  0.18 
               Bana 412          7.52 14.52 17.06 22.09 24.15 25.26 28.44 33.44 37.59 48.14 53.52 63.19 65.59 75.42  80.21  84.37 94.48 100.28 107.52 110.56 116.49 120.14 121.14 121.32 
  18 INGVAR SCHÖN ANDRAR 122.23  6.38  6.18  2.17  5.28  2.04  1.21  3.14  6.54  4.53  8.12  3.17  4.41  3.08  9.16  4.30  3.30  7.49  4.09 11.48  5.13 13.27  3.21  0.37  0.18 
               Bana 411          6.38 12.56 15.13 20.41 22.45 24.06 27.20 34.14 39.07 47.19 50.36 55.17 58.25 67.41  72.11  75.41 83.30 87.39 99.27 104.40 118.07 121.28 122.05 122.23 
  19 SVEN ERIK ERIKSSON 123.01 14.12  4.14  3.56  6.18  3.22  8.04  2.50  6.20  3.30  7.44  6.20  2.53  6.52  1.43  1.05  3.03  4.41  4.00 10.34  9.06  8.29  2.53  0.34  0.18 
               Bana 421          14.12 18.26 22.22 28.40 32.02 40.06 42.56 49.16 52.46 60.30 66.50 69.43 76.35 78.18  79.23  82.26 87.07 91.07 101.41 110.47 119.16 122.09 122.43 123.01 
  20 BENGT SALOMONSSON O 127.25  7.09  5.50  2.18  5.27  1.53  1.10  3.07 13.30  3.27 10.23  6.50  8.46  2.58 11.56  5.17  4.26  6.08  4.47  8.46  3.59  5.03  3.29  0.31  0.15 
               Bana 412          7.09 12.59 15.17 20.44 22.37 23.47 26.54 40.24 43.51 54.14 61.04 69.50 72.48 84.44  90.01  94.27 100.35 105.22 114.08 118.07 123.10 126.39 127.10 127.25 
  21 GÖRAN VON ROSEN MAL 133.11  7.16  5.48  2.20  5.28  1.41  1.10  3.15  6.55  4.14  8.53  3.12  5.56  3.47 14.02 11.59  4.21  5.16  3.59 11.48  6.15 10.24  4.21  0.34  0.17 
               Bana 411          7.16 13.04 15.24 20.52 22.33 23.43 26.58 33.53 38.07 47.00 50.12 56.08 59.55 73.57  85.56  90.17 95.33 99.32 111.20 117.35 127.59 132.20 132.54 133.11 
  22 NILS-ERIK BONDESSON 141.15 10.13  9.37  4.36  7.00  6.37 11.17  4.24  5.39  4.07  9.09  7.38  2.43  6.54  2.16  1.31  3.34  7.02  5.05 11.18  6.33  9.42  3.23  0.40  0.17 
               Bana 421          10.13 19.50 24.26 31.26 38.03 49.20 53.44 59.23 63.30 72.39 80.17 83.00 89.54 92.10  93.41  97.15 104.17 109.22 120.40 127.13 136.55 140.18 140.58 141.15 
  23 ROLF NILSSON SIMRIS 142.23  7.38  7.58  3.12  6.20  2.13  1.10  4.12  6.37  6.33 11.55  8.33 11.07  3.11 12.13  7.06  5.42  7.45  5.10  8.51  5.14  4.55  4.02  0.31  0.15 
               Bana 412          7.38 15.36 18.48 25.08 27.21 28.31 32.43 39.20 45.53 57.48 66.21 77.28 80.39 92.52  99.58 105.40 113.25 118.35 127.26 132.40 137.35 141.37 142.08 142.23 
TILL KLASSVAL
H50
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
   1 TOMMY PETERSON RÄVE 39.56  3.57  1.42  7.53  1.32  1.59  1.31  2.01  8.09  2.27  3.44  2.31  1.00  1.13  0.17 
                                 3.57  5.39 13.32 15.04 17.03 18.34 20.35 28.44* 31.11* 34.55* 37.26* 38.26* 39.39* 39.56*
   2 ÅKE PERSSON HJÄRNAR 41.03  3.47  1.43  9.23  1.53  2.00  1.33  1.51* 8.53  2.37  3.40  1.55  0.53* 0.43* 0.12*
                                 3.47  5.30 14.53 16.46 18.46 20.19 22.10 31.03 33.40  37.20  39.15 40.08 40.51 41.03 
   3 GÖRAN JOHNSSON RING 41.25  3.35  1.38  7.40  1.33  2.15  1.28  2.03 10.16  2.44  4.13  1.51  1.08  0.48  0.13 
                                 3.35  5.13 12.53 14.26 16.41 18.09 20.12* 30.28 33.12  37.25  39.16 40.24 41.12 41.25 
   4 SVEN-OLOF LARSSON V 42.18  4.05  1.36  7.53  2.20  1.53  1.23  1.57  9.27  2.33  4.59  2.10  0.58  0.50  0.14 
                                 4.05  5.41 13.34 15.54 17.47 19.10 21.07 30.34 33.07  38.06  40.16 41.14 42.04 42.18 
   5 KENNETH LÖVDAHL OK  43.14  3.59  1.30* 8.05  1.31* 1.51* 1.19* 1.57 11.32  2.24* 4.53  2.04  0.58  0.54  0.17 
                                 3.59  5.29 13.34 15.05 16.56 18.15 20.12* 31.44 34.08  39.01  41.05 42.03 42.57 43.14 
   6 EMIL OLESEN FIF HIL 43.33  3.27* 1.30* 7.11* 1.36  2.15  1.26  4.28  7.44* 6.21  3.10* 2.10  1.04  0.54  0.17 
                                 3.27* 4.57* 12.08* 13.44* 15.59* 17.25* 21.53 29.37 35.58  39.08  41.18 42.22 43.16 43.33 
   7 CHRISTER JÖNSSON LU 43.45  4.27  2.06  7.54  1.39  2.06  1.33  2.13  9.07  3.01  5.22  1.51  0.59  1.12  0.15 
                                 4.27  6.33 14.27 16.06 18.12 19.45 21.58 31.05 34.06  39.28  41.19 42.18 43.30 43.45 
   8 PER ENGKVIST RONNEB 44.22  5.06  1.47  7.47  1.35  2.07  1.36  2.21  9.46  2.56  4.15  2.48  1.10  0.53  0.15 
                                 5.06  6.53 14.40 16.15 18.22 19.58 22.19 32.05 35.01  39.16  42.04 43.14 44.07 44.22 
   9 BO JOHANSSON OK VIL 45.48  3.53  2.09  8.25  1.53  3.46  1.37  2.24  9.27  3.11  3.25  2.47  1.34  1.00  0.17 
                                 3.53  6.02 14.27 16.20 20.06 21.43 24.07 33.34 36.45  40.10  42.57 44.31 45.31 45.48 
  10 KENT SUNDGREN OK SI 46.15  4.30  1.46  9.02  1.41  2.04  1.40  2.26  9.44  3.00  4.41  3.02  1.10  1.02  0.27 
                                 4.30  6.16 15.18 16.59 19.03 20.43 23.09 32.53 35.53  40.34  43.36 44.46 45.48 46.15 
  11 GERT OLSSON OK SILV 46.17  4.34  2.05  8.40  1.50  2.24  1.45  2.25  9.49  3.43  3.52  2.34  1.08  1.13  0.15 
                                 4.34  6.39 15.19 17.09 19.33 21.18 23.43 33.32 37.15  41.07  43.41 44.49 46.02 46.17 
  12 BILL SCHÖLIN ÖRKELL 46.41  4.11  1.57 11.23  2.08  3.05  1.37  2.05  8.57  2.46  4.10  2.02  1.10  0.54  0.16 
                                 4.11  6.08 17.31 19.39 22.44 24.21 26.26 35.23 38.09  42.19  44.21 45.31 46.25 46.41 
  13 LARS OLSSON FK BOKE 47.20  4.35  2.07  8.33  1.37  4.25  1.39  2.20  9.06  3.25  4.44  2.25  1.11  0.56  0.17 
                                 4.35  6.42 15.15 16.52 21.17 22.56 25.16 34.22 37.47  42.31  44.56 46.07 47.03 47.20 
  14 TOMMY NIMARK OK ORI 48.32  4.08  3.04  8.06  1.47  2.23  1.31  1.54 12.02  2.35  5.54  3.01  0.59  0.52  0.16 
                                 4.08  7.12 15.18 17.05 19.28 20.59 22.53 34.55 37.30  43.24  46.25 47.24 48.16 48.32 
  15 SVEN PERSSON FK BOK 50.08  4.06  2.11 13.20  1.58  2.14  1.49  2.38  9.14  3.11  4.20  2.35  1.24  0.52  0.16 
                                 4.06  6.17 19.37 21.35 23.49 25.38 28.16 37.30 40.41  45.01  47.36 49.00 49.52 50.08 
  16 LEIF JENSEN OK SKÄR 50.29  4.22  2.07  8.19  1.53  2.32  1.39  2.01 10.56  5.03  5.25  3.29  1.33  0.54  0.16 
                                 4.22  6.29 14.48 16.41 19.13 20.52 22.53 33.49 38.52  44.17  47.46 49.19 50.13 50.29 
  17 LEIF MALM MARKARYDS 50.35  4.37  2.07 10.28  2.32  2.48  1.45  2.13  9.35  3.01  5.51  3.03  1.27  0.52  0.16 
                                 4.37  6.44 17.12 19.44 22.32 24.17 26.30 36.05 39.06  44.57  48.00 49.27 50.19 50.35 
  18 SVEN-ERIK JÖNSSON O 51.16  4.37  2.10  9.09  2.09  3.00  1.47  2.32 11.44  3.24  5.16  2.51  1.23  0.56  0.18 
                                 4.37  6.47 15.56 18.05 21.05 22.52 25.24 37.08 40.32  45.48  48.39 50.02 50.58 51.16 
  19 LARS HALLBERG FK BO 52.05  4.31  3.56 13.00  2.03  2.25  1.51  2.37  9.06  3.10  4.29  2.35  1.16  0.50  0.16 
                                 4.31  8.27 21.27 23.30 25.55 27.46 30.23 39.29 42.39  47.08  49.43 50.59 51.49 52.05 
  20 LEIF MAGNUSSON OK T 53.31  6.50  1.55  9.09  3.48  2.29  1.53  2.32 10.49  4.13  5.38  1.45* 1.02  1.14  0.14 
                                 6.50  8.45 17.54 21.42 24.11 26.04 28.36 39.25 43.38  49.16  51.01 52.03 53.17 53.31 
  21 ERIK KLOGBORG FIF H 54.04  5.07  2.10  9.18  2.46  2.36  1.51  2.32 11.07  5.14  4.53  3.24  1.17  1.31  0.18 
                                 5.07  7.17 16.35 19.21 21.57 23.48 26.20 37.27 42.41  47.34  50.58 52.15 53.46 54.04 
  22 ROY OWESSON HELSING 54.55  5.14  2.15 10.15  2.05  2.51  1.51  2.36 11.47  5.29  4.38  2.53  1.35  1.05  0.21 
                                 5.14  7.29 17.44 19.49 22.40 24.31 27.07 38.54 44.23  49.01  51.54 53.29 54.34 54.55 
  23 LARS SANDBLAD IS KU 54.58  4.52  1.59  9.32  2.19  2.47  2.26  2.34 13.07  3.28  5.00  4.10  1.22  0.59  0.23 
                                 4.52  6.51 16.23 18.42 21.29 23.55 26.29 39.36 43.04  48.04  52.14 53.36 54.35 54.58 
  24 BENGT STÅHL HJÄRNAR 55.38  5.01  3.02  9.34  2.36  5.31  2.03  2.29 11.21  4.05  4.22  2.53  1.26  0.58  0.17 
                                 5.01  8.03 17.37 20.13 25.44 27.47 30.16 41.37 45.42  50.04  52.57 54.23 55.21 55.38 
  25 ULF KRISTENSSON MAL 55.54  5.19  2.16 10.23  2.38  2.43  2.27  3.38 11.09  4.00  5.42  2.31  1.39  1.12  0.17 
                                 5.19  7.35 17.58 20.36 23.19 25.46 29.24 40.33 44.33  50.15  52.46 54.25 55.37 55.54 
  26 SVEND ERIK JENSEN O 56.59  4.58  3.17 11.26  1.53  2.13  2.02  2.40 15.56  3.21  4.09  2.47  1.07  0.55  0.15 
                                 4.58  8.15 19.41 21.34 23.47 25.49 28.29 44.25 47.46  51.55  54.42 55.49 56.44 56.59 
  27 KNUD TORM OK SKÄRME 57.03  4.48  3.04 10.00  2.16  3.42  2.08  2.34 10.22  3.26  9.25  2.42  1.28  0.53  0.15 
                                 4.48  7.52 17.52 20.08 23.50 25.58 28.32 38.54 42.20  51.45  54.27 55.55 56.48 57.03 
  28 GÖRAN LARSSON I OK  61.57  4.40  2.29 13.29  2.31  3.40  2.18  2.46 13.46  4.24  6.22  2.51  1.30  0.54  0.17 
                                 4.40  7.09 20.38 23.09 26.49 29.07 31.53 45.39 50.03  56.25  59.16 60.46 61.40 61.57 
  29 JAN NILSSON FK SNAP 64.03  5.10  2.40 11.36  2.49  3.16  2.05  3.45 13.02  4.52  7.46  3.17  2.20  1.08  0.17 
                                 5.10  7.50 19.26 22.15 25.31 27.36 31.21 44.23 49.15  57.01  60.18 62.38 63.46 64.03 
  30 ARNE JOHANSSON OK Ä 64.03  4.33  2.40 11.25  2.16  2.58  2.08  2.16 21.07  3.22  5.30  3.21  1.12  1.00  0.15 
                                 4.33  7.13 18.38 20.54 23.52 26.00 28.16 49.23 52.45  58.15  61.36 62.48 63.48 64.03 
  31 KAARE HANSSON HELEN 70.30  5.40  3.39 12.57  4.02  5.19  2.11  3.08 11.25  5.30  9.50  3.48  1.33  1.10  0.18 
                                 5.40  9.19 22.16 26.18 31.37 33.48 36.56 48.21 53.51  63.41  67.29 69.02 70.12 70.30 
     INGMAR TYKESSON RÄV FELSTÄ  6.52         2.44  6.00  2.22  6.20 14.12  5.13  6.57  3.50  1.38  1.12  0.19 
                                 6.52     20.26 23.10 29.10 31.32 37.52 52.04 57.17  64.14  68.04 69.42 70.54 71.13 
     NILS-GÖSTA PERSSON FELSTÄ                                               0.45 
                                                                            13.59 14.44 
TILL KLASSVAL
H45 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   
   1 SVEND ERIK MATHIASS 83.42  7.36  2.50* 3.14  3.45* 2.30  6.57  3.58  9.03  2.04* 5.44* 4.32  1.44* 4.19  1.20* 1.14  2.03* 3.33* 2.44* 5.43  2.32  3.18  2.15  0.28* 0.16 
               Bana 422          7.36 10.26 13.40 17.25 19.55 26.52 30.50 39.53 41.57 47.41 52.13 53.57 58.16 59.36  60.50  62.53 66.26 69.10 74.53* 77.25* 80.43* 82.58* 83.26* 83.42*
   2 BENGT-GÖRAN MÅNSSON 84.33  6.35  3.06  2.44  4.07  2.49  7.51  3.57  6.21  2.49  6.21  5.14  2.08  4.10  1.30  0.56* 2.23  3.57  3.10  5.51  2.27* 3.13* 2.07* 0.29  0.18 
               Bana 422          6.35  9.41* 12.25* 16.32* 19.21 27.12 31.09 37.30 40.19 46.40 51.54 54.02 58.12 59.42  60.38  63.01 66.58 70.08 75.59 78.26 81.39 83.46 84.15 84.33 
   3 JAN OLOFSSON HÄSTVE 84.45  6.44  3.07  2.43  4.02  2.52  7.32  3.54  6.03  3.21  6.25  5.07  2.10  3.59  1.40  1.15  2.20  3.48  3.10  5.25  2.38  3.27  2.15  0.31  0.17 
               Bana 422          6.44  9.51 12.34 16.36 19.28 27.00 30.54 36.57 40.18 46.43 51.50 54.00 57.59 59.39  60.54  63.14 67.02 70.12 75.37 78.15 81.42 83.57 84.28 84.45 
   4 SVEN-INGE SVENSSON  89.18  6.42  3.04  2.43  5.00  3.10  6.43  2.33* 3.35* 2.49  6.56  5.05  1.51  4.22  1.31  0.58  2.45  4.19  3.15  8.25  4.21  6.07  2.15  0.33  0.16 
               Bana 421          6.42  9.46 12.29 17.29 20.39 27.22 29.55 33.30 36.19 43.15 48.20 50.11 54.33 56.04  57.02* 59.47 64.06* 67.21* 75.46 80.07 86.14 88.29 89.02 89.18 
   5 OLLE BOHMAN FK BOKE 90.19  7.09  3.27  3.00  4.22  3.10  6.07  2.42  3.37  2.42  7.02  5.04  1.46  4.30  1.31  0.59  2.37  4.26  3.17  8.14  4.22  7.13  2.13  0.32  0.17 
               Bana 421          7.09 10.36 13.36 17.58 21.08 27.15 29.57 33.34 36.16 43.18 48.22 50.08 54.38 56.09  57.08  59.45* 64.11 67.28 75.42 80.04 87.17 89.30 90.02 90.19 
   6 BENGT PALM OK VILSE 92.34  5.47  5.36  1.52  4.20  1.33* 0.55* 2.50  3.53  3.15  6.29  2.25* 3.36  3.15  8.22  3.29  3.07  4.15  3.28  9.07  5.13  6.34  2.25  0.31  0.17 
               Bana 411          5.47 11.23 13.15 17.35 19.08* 20.03* 22.53* 26.46* 30.01* 36.30* 38.55* 42.31* 45.46* 54.08* 57.37  60.44 64.59 68.27 77.34 82.47 89.21 91.46 92.17 92.34 
   7 STEFAN NILSSON ANDR 103.22  5.35* 6.41  1.50* 4.38  1.37  1.12  3.13  4.27  3.28  8.20  4.43  7.53  3.24  8.59  3.55  3.13  4.43  4.21  5.03* 9.19  3.24  2.35  0.31  0.18 
               Bana 412          5.35* 12.16 14.06 18.44 20.21 21.33 24.46 29.13 32.41 41.01 45.44 53.37 57.01 66.00  69.55  73.08 77.51 82.12 87.15 96.34 99.58 102.33 103.04 103.22 
   8 ARNE ANDERSSON OK T 105.20  5.59  6.09  2.03  5.12  1.41  1.07  2.55  4.50  3.48  8.44  6.32  7.27  2.59  9.22  4.13  3.37  5.32  4.02  7.58  3.06  3.59  3.14  0.35  0.16 
               Bana 412          5.59 12.08 14.11 19.23 21.04 22.11 25.06 29.56 33.44 42.28 49.00 56.27 59.26 68.48  73.01  76.38 82.10 86.12 94.10 97.16 101.15 104.29 105.04 105.20 
   9 YNGVE ERNSTSSON FK 105.25  6.13  5.58  2.05  5.05  1.47  1.09  2.57  4.56  3.20  9.35  5.13  7.33  2.57 10.04  4.14  4.07  5.04  3.58  8.01  3.03  4.06  3.07  0.36  0.17 
               Bana 412          6.13 12.11 14.16 19.21 21.08 22.17 25.14 30.10 33.30 43.05 48.18 55.51 58.48 68.52  73.06  77.13 82.17 86.15 94.16 97.19 101.25 104.32 105.08 105.25 
  10 JAN OLOF FERM FK GÖ 107.16  7.12  3.29  3.08  4.20  3.14  8.17  5.48  7.04  3.15  7.20  6.05  2.33  5.16  1.49  1.12  3.07  4.27  3.27  5.57  9.20  6.37  3.34  0.29  0.16 
               Bana 422          7.12 10.41 13.49 18.09 21.23 29.40 35.28 42.32 45.47 53.07 59.12 61.45 67.01 68.50  70.02  73.09 77.36 81.03 87.00 96.20 102.57 106.31 107.00 107.16 
  11 ROLAND DAHLMAN MALM 107.26  6.07  6.21  1.52  4.30  1.35  1.12  2.42  4.27  3.16  8.53  4.51  7.38  3.40  8.42  4.00  3.17  4.38  3.34  5.44  9.25  6.31  3.42  0.31  0.18 
               Bana 412          6.07 12.28 14.20 18.50 20.25 21.37 24.19 28.46 32.02 40.55 45.46 53.24 57.04 65.46  69.46  73.03 77.41 81.15 86.59 96.24 102.55 106.37 107.08 107.26 
  12 GERT LARSSON OK TUV 111.58  8.04  5.40  2.19  5.40  1.54  1.10  3.14  5.24  5.21  9.09  3.14  5.05  3.06  8.52  4.45  3.29  4.59  4.23  9.31  5.07  7.57  2.43  0.36  0.16 
               Bana 411          8.04 13.44 16.03 21.43 23.37 24.47 28.01 33.25 38.46 47.55 51.09 56.14 59.20 68.12  72.57  76.26 81.25 85.48 95.19 100.26 108.23 111.06 111.42 111.58 
  13 THOMAS NILSSON FK G 112.27  7.47  3.45  3.52  5.04  3.42  7.06  2.54  4.53  3.00  8.06  6.55  2.12  4.30  1.34  0.58  3.21  4.55  3.41 10.21  5.48 14.07  2.43  0.50  0.23 
               Bana 421          7.47 11.32 15.24 20.28 24.10 31.16 34.10 39.03 42.03 50.09 57.04 59.16 63.46 65.20  66.18  69.39 74.34 78.15 88.36 94.24 108.31 111.14 112.04 112.27 
  14 GÖRAN LASSING FROST 113.35  7.50  5.59  2.03  5.39  1.55  1.16  2.53  9.14  3.15  9.26  6.05  7.38  2.43* 9.05  4.06  3.49  7.05  4.27  6.32  2.58  5.13  3.27  0.37  0.20 
               Bana 412          7.50 13.49 15.52 21.31 23.26 24.42 27.35 36.49 40.04 49.30 55.35 63.13 65.56 75.01  79.07  82.56 90.01 94.28 101.00 103.58 109.11 112.38 113.15 113.35 
  15 HÅKAN KINNESTRAND L 121.22  7.10  5.39  4.39  8.51  4.11  6.37  3.26  3.43  4.21  8.03  7.27  2.37  5.51  2.37  1.22  4.02  5.18  4.17 11.55  6.36  9.05  2.46  0.35  0.14 
               Bana 421          7.10 12.49 17.28 26.19 30.30 37.07 40.33 44.16 48.37 56.40 64.07 66.44 72.35 75.12  76.34  80.36 85.54 90.11 102.06 108.42 117.47 120.33 121.08 121.22 
  16 JOHN MÅRTENSSON SIM 121.31  8.18  6.31  2.27  5.44  1.56  1.39  2.49  5.20  4.26  7.01  3.10 14.02  4.24  9.27  4.47  4.33  5.26  3.28  9.01  5.43  7.38  2.55  0.30  0.16 
               Bana 411          8.18 14.49 17.16 23.00 24.56 26.35 29.24 34.44 39.10 46.11 49.21 63.23 67.47 77.14  82.01  86.34 92.00 95.28 104.29 110.12 117.50 120.45 121.15 121.31 
  17 ROLF OHRLANDER PAN- 123.16  7.00  6.24  2.36  5.43  2.16  1.12  3.31  6.22  4.32 12.19  6.15  8.40  3.14 11.29  5.10  4.10  5.42  4.15  9.14  3.52  4.56  3.25  0.40  0.19 
               Bana 412          7.00 13.24 16.00 21.43 23.59 25.11 28.42 35.04 39.36 51.55 58.10 66.50 70.04 81.33  86.43  90.53 96.35 100.50 110.04 113.56 118.52 122.17 122.57 123.16 
  18 GERT OLSSON TOCKARP 137.25  9.51  5.06  5.12  5.03  4.32  9.17 10.27  9.47  3.36 12.40  8.15  3.21  5.15  2.15  1.12  3.37  6.40  6.03  9.59  4.05  7.04  3.25  0.30  0.13*
               Bana 422          9.51 14.57 20.09 25.12 29.44 39.01 49.28 59.15 62.51 75.31 83.46 87.07 92.22 94.37  95.49  99.26 106.06 112.09 122.08 126.13 133.17 136.42 137.12 137.25 
  19 BENGT HANSSON SIMRI 137.43  9.03  7.21  2.25  6.27  2.28  1.13  3.42  7.28  5.01 10.17  4.07  6.00  4.02 13.04  5.13  5.04  5.55  4.39 11.25  6.44 11.49  3.17  0.39  0.20 
               Bana 411          9.03 16.24 18.49 25.16 27.44 28.57 32.39 40.07 45.08 55.25 59.32 65.32 69.34 82.38  87.51  92.55 98.50 103.29 114.54 121.38 133.27 136.44 137.23 137.43 
  20 GUNNAR LUNDQUIST FR 141.52  7.42  8.28  2.26  6.55  2.07  1.10  3.23  6.14  5.30 11.23  4.08  5.17  3.47 15.33  6.34  4.40  5.41  4.39 12.37  8.01 11.00  3.37  0.40  0.20 
               Bana 411          7.42 16.10 18.36 25.31 27.38 28.48 32.11 38.25 43.55 55.18 59.26 64.43 68.30 84.03  90.37  95.17 100.58 105.37 118.14 126.15 137.15 140.52 141.32 141.52 
TILL KLASSVAL
H45
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 KJELL NERO RONNEBY  38.48  3.17* 1.31  6.37  1.28  2.15* 4.48* 0.30* 10.22  2.38* 2.33* 1.45* 0.49  0.15 
                                 3.17* 4.48 11.25 12.53 15.08* 19.56* 20.26* 30.48* 33.26* 35.59* 37.44* 38.33* 38.48*
   2 KENT HANSSON LV 6 I 46.08  3.18  1.18* 6.18* 1.20* 8.32  5.48  0.39  9.46* 3.33  2.43  1.53  0.47* 0.13*
                                 3.18  4.36* 10.54* 12.14* 20.46 26.34 27.13 36.59 40.32  43.15  45.08 45.55 46.08 
   3 GERT NYBERG FK GÖIN 46.46  4.07  1.42  7.58  1.40  2.55  6.53  0.30* 11.10  3.33  3.07  2.07  0.51  0.13*
                                 4.07  5.49 13.47 15.27 18.22 25.15 25.45 36.55 40.28  43.35  45.42 46.33 46.46 
   4 STAFFAN SKOG HJÄRNA 47.31  4.06  2.19  7.59  1.36  3.00  5.58  0.36 11.44  3.50  3.06  2.03  0.55  0.19 
                                 4.06  6.25 14.24 16.00 19.00 24.58 25.34 37.18 41.08  44.14  46.17 47.12 47.31 
   5 JONNY SVENSSON OK V 47.41  4.22  2.04  7.33  2.37  2.44  5.59  0.46 11.03  3.28  3.48  2.00  0.57  0.20 
                                 4.22  6.26 13.59 16.36 19.20 25.19 26.05 37.08 40.36  44.24  46.24 47.21 47.41 
   6 SÖREN LARSEN FIF HI 50.59  5.48  1.53 11.37  1.40  2.32  5.38  0.39 10.50  4.08  3.05  2.06  0.48  0.15 
                                 5.48  7.41 19.18 20.58 23.30 29.08 29.47 40.37 44.45  47.50  49.56 50.44 50.59 
   7 MIKAEL NISSEN PAN-K 53.18  5.29  2.05  7.57  3.11  3.30  6.58  0.59 12.24  4.12  3.16  2.06  0.54  0.17 
                                 5.29  7.34 15.31 18.42 22.12 29.10 30.09 42.33 46.45  50.01  52.07 53.01 53.18 
   8 HOLGER SIGBO OK KOM 54.28  4.52  2.31  9.27  2.08  3.57  6.56  1.03 12.12  4.46  3.25  2.02  0.53  0.16 
                                 4.52  7.23 16.50 18.58 22.55 29.51 30.54 43.06 47.52  51.17  53.19 54.12 54.28 
   9 LENNART BENGTSSON R 54.33  4.34  2.16  9.15  1.51  3.20  7.17  0.41 13.06  4.02  4.24  2.29  1.02  0.16 
                                 4.34  6.50 16.05 17.56 21.16 28.33 29.14 42.20 46.22  50.46  53.15 54.17 54.33 
  10 FRANS ANDERSEN HERL 58.44  4.22  2.47  9.05  1.54  7.27  5.42  0.48 15.32  3.27  4.25  2.14  0.47* 0.14 
                                 4.22  7.09 16.14 18.08 25.35 31.17 32.05 47.37 51.04  55.29  57.43 58.30 58.44 
  11 LARS OLESEN OK ROSK 59.55  5.35  2.58  8.53  1.52  6.52  8.45  0.31 13.26  3.55  3.32  2.32  0.49  0.15 
                                 5.35  8.33 17.26 19.18 26.10 34.55 35.26 48.52 52.47  56.19  58.51 59.40 59.55 
  12 HENRIK BENGTSSON F 61.35  4.35  3.15 10.14  2.01  3.05  6.23  1.04 17.38  4.20  4.59  2.40  1.06  0.15 
                                 4.35  7.50 18.04 20.05 23.10 29.33 30.37 48.15 52.35  57.34  60.14 61.20 61.35 
  13 JAN PERSSON YSTADS  61.40  8.09  2.26  9.06  2.28  4.15  8.00  0.52 13.32  4.44  3.57  2.45  1.08  0.18 
                                 8.09 10.35 19.41 22.09 26.24 34.24 35.16 48.48 53.32  57.29  60.14 61.22 61.40 
  14 UNO LUNDKVIST MALMÖ 67.31  5.23  2.50 11.12  3.25  4.23  9.31  0.58 15.28  6.13  4.07  2.51  0.56  0.14 
                                 5.23  8.13 19.25 22.50 27.13 36.44 37.42 53.10 59.23  63.30  66.21 67.17 67.31 
  15 ERLING MOURITZEN OK 76.06 11.19  3.02 14.11  2.06  3.41  8.11  0.59 15.49  4.21  8.30  2.45  0.55  0.17 
                                 11.19 14.21 28.32 30.38 34.19 42.30 43.29 59.18 63.39  72.09  74.54 75.49 76.06 
  16 MOGENS HALD KRISTEN 88.02  7.03  3.16 12.25  2.21  4.58  9.33  1.15 20.56 17.08  4.25  3.09  1.16  0.17 
                                 7.03 10.19 22.44 25.05 30.03 39.36 40.51 61.47 78.55  83.20  86.29 87.45 88.02 
TILL KLASSVAL
H40 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
   1 RONNIE LJUNGGREN OK 101.46  1.11* 3.27  6.17  3.14  0.52  2.15* 1.19  6.12  2.11  2.45  2.09* 6.59  1.23  3.08  2.14  2.58* 5.54  5.56  2.04  4.00  1.26* 3.35  4.22  2.55  4.37  1.24* 9.20  2.28* 3.27   0.46  0.44  0.14 
               Bana 311          1.11* 4.38* 10.55 14.09 15.01 17.16* 18.35* 24.47 26.58 29.43 31.52* 38.51* 40.14* 43.22* 45.36* 48.34* 54.28* 60.24* 62.28* 66.28* 67.54* 71.29* 75.51* 78.46 83.23 84.47 94.07 96.35*100.02*100.48*101.32*101.46*
   2 THOMAS HENMYR OK VI 101.56  5.14  1.20* 3.05* 2.35  1.06  5.45  2.12  2.45  2.03* 2.38  3.49  7.42  3.58  0.57* 2.18  3.01  5.20  5.39  2.04  3.33* 1.28  3.32* 4.06* 2.29* 4.36* 1.30  9.18* 2.45  3.22*  0.45* 0.43  0.18 
               Bana 321          5.14  6.34  9.39* 12.14* 13.20* 19.05 21.17 24.02* 26.05* 28.43* 32.32 40.14 44.12 45.09  47.27  50.28 55.48 61.27 63.31 67.04 68.32 72.04 76.10 78.39* 83.15* 84.45* 94.03* 96.48 100.10 100.55 101.38 101.56 
   3 PER-ERIK BENGTSSON 113.54  2.11  4.25  7.33  3.14  0.51  2.25  3.46  5.39  6.06  2.23* 6.50  1.31  3.58  2.22  1.31  6.24  2.27  3.09  2.25  3.52  1.32  3.49  4.56  3.23  5.19  1.30 10.02  4.32  3.53   1.02  0.43  0.11*
               Bana 312          2.11  6.36 14.09 17.23 18.14 20.39 24.25 30.04 36.10 38.33 45.23 46.54 50.52 53.14  54.45  61.09 63.36 66.45 69.10 73.02 74.34 78.23 83.19 86.42 92.01 93.31 103.33 108.05 111.58 113.00 113.43 113.54 
   4 INGMAR EKELÖV RINGS 113.55  2.18  4.22  6.45  3.40  0.53  2.25  1.17  6.07  2.24  3.13  2.56  7.25  1.30  3.26  2.55  3.37  5.37  6.25  2.14  3.49  1.27  3.50  4.40  3.27  5.27  1.28 11.02  3.08   4.06  1.06  0.43  0.13 
               Bana 311          2.18  6.40 13.25 17.05 17.58 20.23 21.40 27.47 30.11 33.24 36.20 43.45 45.15 48.41  51.36  55.13 60.50 67.15 69.29 73.18 74.45 78.35 83.15 86.42 92.09 93.37 104.39 107.47 111.53 112.59 113.42 113.55 
   5 PER EDVARDSSON OK T 114.09  2.04  3.53  7.21  3.53  0.53  2.29  3.29  7.25  6.01  2.29  7.26  1.25* 3.09  2.52  1.13* 7.08  2.07* 3.05* 2.03  3.50  3.00  3.41  4.36  3.03  5.16  1.33  9.54  3.01  4.02   0.49  0.43  0.16 
               Bana 312          2.04  5.57 13.18 17.11 18.04 20.33 24.02 31.27 37.28 39.57 47.23 48.48 51.57 54.49  56.02  63.10 65.17 68.22 70.25 74.15 77.15 80.56 85.32 88.35 93.51 95.24 105.18 108.19 112.21 113.10 113.53 114.09 
   6 HÅKAN THELL ESLÖVS 114.25  1.27  4.45  7.08  3.11  0.49* 2.27  1.09* 5.53  3.43  4.11  2.24  6.36  1.34  3.17  2.25  3.32  5.36  7.14  1.59* 4.10  3.08  3.41  4.41  2.52  5.15  1.34  9.45   3.17  3.48  0.56  0.42* 0.16 
               Bana 311          1.27  6.12 13.20 16.31 17.20 19.47 20.56 26.49 30.32 34.43 37.07 43.43 45.17 48.34  50.59  54.31 60.07 67.21 69.20 73.30 76.38 80.19 85.00 87.52 93.07 94.41 104.26 107.43 111.31 112.27 113.09 113.25 
   7 FREDRIK HJORT LUNDS 126.37  5.19  1.21  3.19  2.23* 1.55  7.24  2.31  3.27  2.26  3.41  5.22  7.27  4.30  1.24  2.43  3.30  6.04  9.08  2.44  4.14  1.56  4.15  5.57  3.29  6.25  1.53 11.20  3.47  4.22   1.07  0.55  0.19 
               Bana 321          5.19  6.40  9.59 12.22 14.17 21.41 24.12 27.39 30.05 33.46 39.08 46.35 51.05 52.29  55.12  58.42 64.46 73.54 76.38 80.52 82.48 87.03 93.00 96.29 102.54 104.47 116.07 119.54 124.16 125.23 126.18 126.37 
   8 ANDERS ÅBERG OK TOR 136.25  6.30  1.23  6.31  2.47  3.38  6.27  7.19  2.41  2.52  5.01  9.28  3.39  2.11  2.23  3.24  9.02  3.35  3.05* 2.28  4.16  1.45  4.12  6.07  4.14  5.31  2.23 11.26  4.20   5.17  1.12  1.00  0.18 
               Bana 322          6.30  7.53 14.24 17.11 20.49 27.16 34.35 37.16 40.08 45.09 54.37 58.16 60.27 62.50  66.14  75.16 78.51 81.56 84.24 88.40 90.25 94.37 100.44 104.58 110.29 112.52 124.18 128.38 133.55 135.07 136.07 136.25 
   9 LARS-GÖRAN NYBERG F 137.32  7.42  1.44  4.01  2.54  3.49  6.30  7.21  2.46  3.12  6.42  8.31  4.35  1.06  3.22  1.34  7.36  3.26  3.27  2.30  4.38  1.55  4.35  6.15  4.21  7.02  2.01 12.16  3.56   5.12  1.11  1.02  0.20 
               Bana 322          7.42  9.26 13.27 16.21 20.10 26.40 34.01 36.47 39.59 46.41 55.12 59.47 60.53 64.15  65.49  73.25 76.51 80.18 82.48 87.26 89.21 93.56 100.11 104.32 111.34 113.35 125.51 129.47 134.59 136.10 137.12 137.32 
  10 LARS SÖRENSEN FIF H 141.57  7.22  1.30  9.49  2.40  4.12  6.03 10.51  2.24* 2.37  7.42  8.04  4.25  1.00* 3.05  1.49  7.04  2.59  3.15  2.16  4.18  3.15  7.36  4.36  3.03  6.11  1.28 12.49  3.09  3.59   1.15  0.53  0.18 
               Bana 322          7.22  8.52 18.41 21.21 25.33 31.36 42.27 44.51 47.28 55.10 63.14 67.39 68.39 71.44  73.33  80.37 83.36 86.51 89.07 93.25 96.40 104.16 108.52 111.55 118.06 119.34 132.23 135.32 139.31 140.46 141.39 141.57 
  11 HANS-ERIK KARLSSON 151.10  8.31  4.06  1.09  3.12  4.05 10.27  9.29  3.00  9.12  1.54  4.01  3.43  3.21  9.08  3.14  3.59  2.40  4.39  2.01  4.40  6.15  3.47  7.49  2.14 17.21  4.11  5.16  1.23  1.10          0.22 
               Bana 312              4.51 13.22 17.28 18.37 21.49 25.54 36.21 45.50 48.50 58.02 59.56 63.57 67.40  71.01  80.09 83.23 87.22 90.02 94.41 96.42 101.22 107.37 111.24 119.13 121.27 138.48 142.59 148.15 149.38 150.48 151.10 
TILL KLASSVAL
H40
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
   1 LARS EDENBRANDT LUN 52.44  1.50  3.09* 2.17* 8.00  1.34  1.58* 1.26* 6.53  0.26* 12.04* 2.42* 2.03  4.20  2.56  0.53  0.13*
                                 1.50  4.59* 7.16* 15.16* 16.50* 18.48* 20.14* 27.07* 27.33* 39.37* 42.19* 44.22* 48.42* 51.38* 52.31* 52.44*
   2 LENNART AHLBÄCK OK  54.26  3.04  3.12  2.56  7.50* 1.47  1.59  1.31  5.45* 0.55 12.22  3.38  1.58* 3.45* 2.30* 0.57  0.17 
                                 3.04  6.16  9.12 17.02 18.49 20.48 22.19 28.04 28.59  41.21  44.59 46.57 50.42 53.12 54.09 54.26 
   3 LEIF ÅKE ANDERSSON  63.37  2.14  4.02  3.50  7.57  1.31* 2.04  1.46  7.33  5.22 12.42  3.16  2.11  5.32  2.30* 0.52* 0.15 
                                 2.14  6.16 10.06 18.03 19.34 21.38 23.24 30.57 36.19  49.01  52.17 54.28 60.00 62.30 63.22 63.37 
   4 KENNETH OLSSON FK B 65.29  1.54  4.02  2.42  9.01  2.16  3.48  2.01  6.59  0.46 15.36  3.36  2.37  5.36  3.07  1.08  0.20 
                                 1.54  5.56  8.38 17.39 19.55 23.43 25.44 32.43 33.29  49.05  52.41 55.18 60.54 64.01 65.09 65.29 
   5 ROLF GUSTAVSSON TOR 76.15  6.24  5.48  2.51  8.25  3.17  4.27  1.37 10.20  0.54 17.20  3.39  2.31  4.21  3.14  0.54  0.13*
                                 6.24 12.12 15.03 23.28 26.45 31.12 32.49 43.09 44.03  61.23  65.02 67.33 71.54 75.08 76.02 76.15 
     MIKAEL SVENSSON PAN FELSTÄ  1.35* 3.17  3.26  8.22  1.44  2.08  1.53  6.04  0.38 12.19  2.57  2.00  4.32  2.59        
                                 1.35  4.52  8.18 16.40 18.24 20.32 22.25 28.29 29.07  41.26  44.23 46.23 50.55 53.54     55.19 
TILL KLASSVAL
H35 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   
   1 HENRIK LARSSON FK G 125.32                                                                                                                             
               Bana 221                                                                                                                                                             
   2 JÖRGEN MODIG HÄRLÖV 126.33  2.02  3.39* 6.30  3.44  1.11* 1.06* 2.17* 1.39* 5.46  2.17* 2.34* 2.03* 4.54  5.07  2.49  3.10  3.40  2.06* 2.49* 3.45  7.28  1.58* 3.27* 3.46* 2.29  1.40* 5.21  2.43* 7.07  1.28  3.04* 3.46  1.35  2.25* 3.11* 1.21* 2.18* 2.14* 2.49* 2.10* 0.49*    
               Bana 211          2.02  5.41* 12.11* 15.55* 17.06* 18.12* 20.29* 22.08* 27.54* 30.11* 32.45* 34.48* 39.42* 44.49* 47.38* 50.48* 54.28* 56.34* 59.23* 63.08* 70.36* 72.34* 76.01* 79.47* 82.16* 83.56* 89.17* 92.00* 99.07*100.35*103.39*107.25*109.00*111.25*114.36*115.57*118.15*120.29*123.18*125.28*126.17*    
   3 LENNART CARLSEN HEL 137.49  1.56* 3.53  6.29  3.42  1.25  1.09  2.17* 4.56  2.17  3.14  5.13  6.23  2.15* 5.56  6.08  3.00  3.26* 2.43  6.23  2.13* 2.37* 2.04  3.40  4.00  1.57* 1.42  6.04  3.04  6.48*  1.24* 3.08  3.45* 1.29* 4.28  3.27  1.30  2.39  2.25  3.11  2.25  0.50    
               Bana 212          1.56* 5.49 12.18 16.00 17.25 18.34 20.51 25.47 28.04 31.18 36.31 42.54 45.09 51.05  57.13  60.13 63.39 66.22 72.45 74.58 77.35 79.39 83.19 87.19 89.16 90.58 97.02 100.06 106.54 108.18 111.26 115.11 116.40 121.08 124.35 126.05 128.44 131.09 134.20 136.45 137.35    
   4 STEFAN JOHANSSON FK 148.53                                                                                                                             
               Bana 222                                                                                                                                                             
   5 BENGT-ÅKE BERNDTSSO 153.07                                                                                                                             
               Bana 211                                                                                                                                                             
   6 PETER LARSSON FK BO 175.18                                                                                                                             
               Bana 222                                                                                                                                                             
     ROGER OLSSON ANDRAR FELSTÄ 74.40                                                                                                1.06  0.15*
               Bana 212          74.40                                                                                                                                       76.23 77.29 77.44 
     PER-ÅKE NILSSON PAN FELSTÄ  6.33  4.59  2.34* 2.57* 1.21  6.20  2.33  2.45  2.10* 2.41  3.38  6.30  3.50  1.13* 1.11* 2.22* 4.16  2.23  3.28  4.20  6.07  2.16  4.58  5.01  2.36  2.11   6.54  4.06 10.00  1.33  3.57                                     0.21 
               Bana 221          6.33 11.32 14.06 17.03 18.24 24.44 27.17 30.02 32.12 34.53 38.31 45.01 48.51 50.04  51.15  53.37 57.53 60.16 63.44 68.04 74.11 76.27 81.25 86.26 89.02 91.13 98.07 102.13 112.13 113.46 117.43                                150.41 151.02 
TILL KLASSVAL
H35
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   
   1 PER PERSSON FK BOKE 43.36  3.04  1.55* 1.55* 3.08* 2.15* 4.42* 3.35* 3.51* 2.58  2.45* 2.49* 1.20* 3.18* 3.35* 1.26* 0.46* 0.14*
                                 3.04  4.59  6.54 10.02* 12.17* 16.59* 20.34* 24.25* 27.23* 30.08* 32.57* 34.17* 37.35* 41.10* 42.36* 43.22* 43.36*
   2 SVEN GISELSSON RONN 46.39  2.49* 2.01  1.56  3.35  2.44  5.03  3.42  4.04  1.43* 3.29  3.12  1.39  3.59  3.51  1.47  0.49  0.16 
                                 2.49* 4.50* 6.46* 10.21 13.05 18.08 21.50 25.54 27.37  31.06  34.18 35.57 39.56 43.47 45.34 46.23 46.39 
   3 STEFAN SVENSSON FK  54.05  3.54  2.15  2.01  3.28  2.48  6.37  4.28  4.02  2.53  3.20  3.08  1.34  5.53  4.25  2.10  0.55  0.14*
                                 3.54  6.09  8.10 11.38 14.26 21.03 25.31 29.33 32.26  35.46  38.54 40.28 46.21 50.46 52.56 53.51 54.05 
   4 ANDERS KRAGH OK ROS 54.50  3.37  2.22  1.57  3.45  4.35  6.11  4.25  4.27  2.25  4.09  3.31  1.45  4.15  4.13  2.06  0.52  0.15 
                                 3.37  5.59  7.56 11.41 16.16 22.27 26.52 31.19 33.44  37.53  41.24 43.09 47.24 51.37 53.43 54.35 54.50 
   5 OLA ANDERTOFT MARKA 56.48  3.35  2.18  2.01  4.45  3.27  5.51  4.34  5.23  2.50  3.48  3.41  1.48  5.19  4.09  2.07  0.56  0.16 
                                 3.35  5.53  7.54 12.39 16.06 21.57 26.31 31.54 34.44  38.32  42.13 44.01 49.20 53.29 55.36 56.32 56.48 
   6 HÅKAN WRETSTRÖM SK  63.04  7.05  2.49  2.09  4.37  2.48  7.02  6.04  4.52  3.02  3.35  3.36  2.40  4.24  4.29  2.36  0.56  0.20 
                                 7.05  9.54 12.03 16.40 19.28 26.30 32.34 37.26 40.28  44.03  47.39 50.19 54.43 59.12 61.48 62.44 63.04 
TILL KLASSVAL
H21 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
   1 JOHAN MODIG PAN-KRI 116.59  1.46  3.02* 4.53  1.33  3.23  3.11  1.02* 0.56* 1.54* 3.20  1.02* 5.05  4.30  4.47  1.53  5.26  3.05  2.20* 0.54* 4.51* 2.55  2.15* 2.06  4.32* 2.14* 4.18* 3.09* 3.19  1.54*  1.36* 1.21* 3.28* 3.02* 2.22* 3.05* 1.41  2.31  2.53* 1.12* 2.59* 2.21*        0.14 
               Bana 112          1.46  4.48  9.41 11.14 14.37 17.48 18.50* 19.46* 21.40* 25.00 26.02* 31.07* 35.37 40.24  42.17* 47.43 50.48 53.08 54.02 58.53* 61.48* 64.03* 66.09* 70.41* 72.55* 77.13* 80.22* 83.41* 85.35* 87.11* 88.32* 92.00* 95.02* 97.24*100.29*102.10*104.41*107.34*108.46*111.45*114.06*    116.45*116.59*
   2 ANDREAS FERM FK GÖI 126.27  1.01  3.04  4.56  1.32* 3.44  3.30  1.18  1.02  2.12  1.06* 5.13  2.44  2.45  2.24* 5.48  3.45  2.39  3.32  1.34  5.31  5.11  5.26  2.03* 4.45  2.25  4.25  3.35  3.13*  2.05  1.56  2.03  3.34  3.21  2.38  3.20  1.24* 2.27* 3.00  1.17  3.28         0.38* 0.11*
               Bana 111          1.01  4.05* 9.01* 10.33* 14.17* 17.47* 19.05 20.07 22.19 23.25* 28.38 31.22 34.07* 36.31* 42.19  46.04* 48.43* 52.15* 53.49* 59.20 64.31 69.57 72.00 76.45 79.10 83.35 87.10 90.23 92.28 94.24 96.27 100.01 103.22 106.00 109.20 110.44 113.11 116.11 117.28 120.56    125.38*126.16 126.27 
   3 HENRIC HÖGLIND PAN- 148.59  5.31  4.22  2.50* 1.34  4.57  3.09* 3.13  2.35  2.16  2.49  5.54  1.45* 4.26  4.05  1.34* 1.05* 2.20  4.00  1.30  6.15  6.00  6.09  2.13  6.00  2.55  6.07  4.12  4.30   2.30  1.54  1.28  4.56  4.09  2.39  4.23  1.52  3.34  3.56  1.43  4.21  3.29  2.38* 0.56    
               Bana 121          5.31  9.53 12.43 14.17 19.14 22.23 25.36 28.11 30.27 33.16 39.10 40.55 45.21 49.26  51.00  52.05 54.25 58.25 59.55 66.10 72.10 78.19 80.32 86.32 89.27 95.34 99.46 104.16 106.46 108.40 110.08 115.04 119.13 121.52 126.15 128.07 131.41 135.37 137.20 141.41 145.10 147.48 148.44    
   4 ULF ÅKESSON HÄRLÖVS 157.54  2.03  3.36  7.36  1.52  4.36  3.37  1.18  1.10  2.27  4.53  1.22  5.48  6.05  5.48  2.37  8.09  4.07  3.12  1.26  5.26  2.45* 5.30  2.23  6.19  2.45  5.07   4.28  4.16  2.05  1.46  1.29  4.39  4.01  3.28  4.30  2.06  4.08  4.25  1.53  4.45  3.52  2.56        
               Bana 112          2.03  5.39 13.15 15.07 19.43 23.20 24.38 25.48 28.15 33.08 34.30 40.18 46.23 52.11  54.48  62.57 67.04 70.16 71.42 77.08 79.53 85.23 87.46 94.05 96.50 101.57 106.25 110.41 112.46 114.32 116.01 120.40 124.41 128.09 132.39 134.45 138.53 143.18 145.11 149.56 153.48 156.44    157.54 
   5 MAGNUS HÄRWELL ESLÖ 163.35  6.19  5.23  3.13  4.14  1.19* 6.46  5.57  5.59  2.12  2.30  4.24  6.15  1.51* 4.32  4.24  2.31  1.12* 3.15  1.13  6.28  3.03  3.25  2.51  5.36  2.47  5.22  4.44   5.25  2.33  2.38  1.48  5.09  5.46  3.28  4.49  2.43  3.34  3.57  1.42  4.22  3.58  2.46  0.54    
               Bana 122          6.19 11.42 14.55 19.09 20.28 27.14 33.11 39.10 41.22 43.52 48.16 54.31 56.22 60.54  65.18  67.49 69.01 72.16 73.29 79.57 83.00 86.25 89.16 94.52 97.39 103.01 107.45 113.10 115.43 118.21 120.09 125.18 131.04 134.32 139.21 142.04 145.38 149.35 151.17 155.39 159.37 162.23 163.17    
   6 HÅKAN LINDÉN OK SIL 190.14  5.54  4.22  3.17  2.40  6.31  3.09* 4.06  3.01  3.01  3.01  8.08  1.53  5.04  5.26  1.37  1.21  2.43  5.26  2.17  7.05  7.40  6.50  2.35  6.31  3.32  6.32  6.03   7.21  3.01  3.24  1.45  6.12  6.04  5.24  6.14  3.40  5.47  4.44  2.13  5.03  4.31  3.38  1.06    
               Bana 121          5.54 10.16 13.33 16.13 22.44 25.53 29.59 33.00 36.01 39.02 47.10 49.03 54.07 59.33  61.10  62.31 65.14 70.40 72.57 80.02 87.42 94.32 97.07 103.38 107.10 113.42 119.45 127.06 130.07 133.31 135.16 141.28 147.32 152.56 159.10 162.50 168.37 173.21 175.34 180.37 185.08 188.46 189.52    
   7 BO-ARNE OHLSSON ESL 193.26  1.04 10.46 14.07  1.48  7.56  5.24  1.51  1.10  2.20  1.27  5.56  3.16  4.27  3.25  7.17  4.16  2.48  5.09  1.33  6.53  7.23  7.17  2.25  6.07  3.13  6.46  5.07  5.46  3.14   2.28  1.26  5.20  5.22  3.41  4.50  2.20  7.57  3.57  1.45  5.16  4.47  2.42        
               Bana 111          1.04 11.50 25.57 27.45 35.41 41.05 42.56 44.06 46.26 47.53 53.49 57.05 61.32 64.57  72.14  76.30 79.18 84.27 86.00 92.53 100.16 107.33 109.58 116.05 119.18 126.04 131.11 136.57 140.11 142.39 144.05 149.25 154.47 158.28 163.18 165.38 173.35 177.32 179.17 184.33 189.20 192.02    193.26 
   8 ARNE THELL ESLÖVS F 203.29  5.59  5.47  3.15  4.15  1.24  6.30  8.51  7.41  2.58  3.14  5.10  7.46  2.22  5.35  6.56  1.41  1.13  3.18  1.47  6.43  3.50  4.12  2.53  6.52  3.45  7.36  8.12  5.39   6.42  2.56  1.54  5.57  7.41  4.26  5.29  3.35  5.20  5.21  2.09  6.10         1.02  0.19 
               Bana 122          5.59 11.46 15.01 19.16 20.40 27.10 36.01 43.42 46.40 49.54 55.04 62.50 65.12 70.47  77.43  79.24 80.37 83.55 85.42 92.25 96.15 100.27 103.20 110.12 113.57 121.33 129.45 135.24 142.06 145.02 146.56 152.53 160.34 165.00 170.29 174.04 179.24 184.45 186.54 193.04    202.08 203.10 203.29 
   9 JONAS FAST LUNDS OK 205.49  2.50  3.47  7.54  2.29  7.25  4.21  1.31  1.18  2.37  9.14  2.45  6.33 10.41  9.33  2.48  7.46  4.48  3.39  1.40  6.15  3.38  3.32  2.13  6.31  4.20  7.37  6.23  5.40  4.01   4.41  1.54  4.41 14.47  3.22  5.40  2.30  6.35  3.37  2.02  4.34  3.53  2.40        
               Bana 112          2.50  6.37 14.31 17.00 24.25 28.46 30.17 31.35 34.12 43.26 46.11 52.44 63.25 72.58  75.46  83.32 88.20 91.59 93.39 99.54 103.32 107.04 109.17 115.48 120.08 127.45 134.08 139.48 143.49 148.30 150.24 155.05 169.52 173.14 178.54 181.24 187.59 191.36 193.38 198.12 202.05 204.45    205.49 
     DAVID OLOFSSON HÄST FELSTÄ  7.25  5.04  3.11  4.20  1.22  6.45  6.02                                                                      
               Bana 122          7.25 12.29 15.40 20.00 21.22 28.07 34.09                                                                                                                                58.02 
     EMIL BENDROTH RÄVET FELSTÄ  0.58* 19.01  9.51  2.10  5.12  5.29  1.39  1.23  3.08  2.27 10.27  4.08  6.13  3.05 10.05  7.52  5.11 12.42  2.06  9.19                         
               Bana 111          0.58 19.59 29.50 32.00 37.12 42.41 44.20 45.43 48.51 51.18 61.45 65.53 72.06 75.11  85.16  93.08 98.19 111.01 113.07 122.26        150.35                                                                       151.21 
TILL KLASSVAL
H21
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
   1 RICKARD EKMAN OK RO 43.38  2.32  1.48  1.26* 4.07  2.34  5.42  2.59  3.11* 1.53  2.37  2.38  1.18  3.27  2.51  1.38  1.02  1.01  0.41* 0.13 
                                 2.32  4.20  5.46  9.53 12.27 18.09 21.08 24.19 26.12  28.49  31.27 32.45 36.12 39.03 40.41 41.43* 42.44* 43.25* 43.38*
   2 JAN LAGER HALMSTAD  44.11  2.30* 1.33* 1.26* 4.27  2.56  5.36  3.40  3.33  1.35  2.25* 2.35  1.16  3.17  2.52  1.32  1.06  0.59* 0.41* 0.12 
                                 2.30* 4.03* 5.29* 9.56 12.52 18.28 22.08 25.41 27.16  29.41  32.16 33.32 36.49 39.41 41.13 42.19 43.18 43.59 44.11 
   3 JESPER HÅKANSSON HÄ 44.16  2.32  1.41  1.42  4.13  2.34  5.41  3.27  3.32  1.49  2.37  2.31  1.14  3.24  2.48  1.33  0.55  1.04  0.47  0.12 
                                 2.32  4.13  5.55 10.08 12.42 18.23 21.50 25.22 27.11  29.48  32.19 33.33 36.57 39.45 41.18 42.13 43.17 44.04 44.16 
   4 THOMAS WESTLUND PAN 44.19  2.35  1.44  1.26* 4.11  2.24* 5.26* 2.54* 3.17  2.00  2.27  2.40  1.16  3.13  3.18  1.37  1.31  1.08  1.00  0.12 
                                 2.35  4.19  5.45  9.56 12.20* 17.46* 20.40* 23.57* 25.57* 28.24* 31.04* 32.20* 35.33* 38.51* 40.28* 41.59 43.07 44.07 44.19 
   5 ULF JOHANSSON HALMS 45.57  2.35  1.45  1.27  4.06  2.33  5.50  3.12  4.24  1.36  2.51  2.49  1.22  3.27  3.14  1.39  1.00  1.10  0.44  0.13 
                                 2.35  4.20  5.47  9.53 12.26 18.16 21.28 25.52 27.28  30.19  33.08 34.30 37.57 41.11 42.50 43.50 45.00 45.44 45.57 
   6 JAN-OLOF SVENSSON H 46.17  3.49  1.47  1.39  3.59  2.33  5.59  3.31  3.29  1.32* 2.54  2.58  1.15  3.15  3.08  1.38  0.56  1.03  0.41* 0.11 
                                 3.49  5.36  7.15 11.14 13.47 19.46 23.17 26.46 28.18  31.12  34.10 35.25 38.40 41.48 43.26 44.22 45.25 46.06 46.17 
   7 MAGNUS LARSSON FK G 46.34  2.44  1.54  1.34  4.13  2.41  6.05  3.18  3.36  2.03  2.46  2.54  1.21  3.21  3.16  1.41  0.59  1.09  0.44  0.15 
                                 2.44  4.38  6.12 10.25 13.06 19.11 22.29 26.05 28.08  30.54  33.48 35.09 38.30 41.46 43.27 44.26 45.35 46.19 46.34 
   8 PER ÅKE BLIGÅRD OK  46.45  2.46  1.47  1.32  4.20  2.43  5.57  3.10  3.53  1.44  3.24  2.51  1.27  3.35  2.55  1.45  0.56  1.03  0.44  0.13 
                                 2.46  4.33  6.05 10.25 13.08 19.05 22.15 26.08 27.52  31.16  34.07 35.34 39.09 42.04 43.49 44.45 45.48 46.32 46.45 
   9 THOMAS JOHANNESSON  46.59  2.33  1.43  1.34  3.55* 2.41  5.50  3.16  3.26  5.21  2.31  2.27* 1.13* 3.16  2.45* 1.31* 0.53* 1.10  0.42  0.12 
                                 2.33  4.16  5.50  9.45* 12.26 18.16 21.32 24.58 30.19  32.50  35.17 36.30 39.46 42.31 44.02 44.55 46.05 46.47 46.59 
  10 MIKAEL PERSSON HÄRL 47.24  2.43  1.49  1.29  4.23  2.42  6.16  3.38  3.35  1.57  2.41  2.40  1.22  3.11* 3.32  1.44  1.37  1.08  0.44  0.13 
                                 2.43  4.32  6.01 10.24 13.06 19.22 23.00 26.35 28.32  31.13  33.53 35.15 38.26 41.58 43.42 45.19 46.27 47.11 47.24 
  11 NIKLAS NILSSON HÄRL 47.36  2.51  1.41  1.44  4.25  3.03  6.40  3.25  3.46  1.33  2.53  2.49  1.23  3.43  3.01  1.42  0.53* 1.08  0.43  0.13 
                                 2.51  4.32  6.16 10.41 13.44 20.24 23.49 27.35 29.08  32.01  34.50 36.13 39.56 42.57 44.39 45.32 46.40 47.23 47.36 
  12 RASMUS WESTERGREN K 48.15  2.46  1.50  1.37  4.21  2.35  6.09  3.15  3.48  3.09  2.32  2.49  1.17  3.38  3.12  1.40  1.10  1.34  0.43  0.10*
                                 2.46  4.36  6.13 10.34 13.09 19.18 22.33 26.21 29.30  32.02  34.51 36.08 39.46 42.58 44.38 45.48 47.22 48.05 48.15 
  13 ANDERS SELIN FK GÖI 48.55  3.21  1.53  1.39  5.03  2.57  6.18  3.19  3.37  1.38  3.23  2.58  1.23  3.24  3.05  1.44  1.10  1.07  0.43  0.13 
                                 3.21  5.14  6.53 11.56 14.53 21.11 24.30 28.07 29.45  33.08  36.06 37.29 40.53 43.58 45.42 46.52 47.59 48.42 48.55 
  14 THOMAS NILSSON ESLÖ 49.43  2.52  1.51  1.32  4.33  2.49  7.04  3.40  3.41  1.47  3.05  3.23  1.24  3.33  3.19  1.42  1.20  1.10  0.46  0.12 
                                 2.52  4.43  6.15 10.48 13.37 20.41 24.21 28.02 29.49  32.54  36.17 37.41 41.14 44.33 46.15 47.35 48.45 49.31 49.43 
  15 HÅKAN GUNNARSSON HÄ 49.44  3.15  1.46  1.30  4.40  2.44  6.00  3.18  3.23  3.42  2.42  2.45  1.26  4.19  3.09  1.40  1.07  1.15  0.50  0.13 
                                 3.15  5.01  6.31 11.11 13.55 19.55 23.13 26.36 30.18  33.00  35.45 37.11 41.30 44.39 46.19 47.26 48.41 49.31 49.44 
  16 TOMAS HENRIKSSON LI 50.03  2.46  1.48  1.35  5.01  2.47  6.43  3.38  4.05  1.52  3.05  2.57  1.25  3.39  3.27  1.52  1.05  1.15  0.49  0.14 
                                 2.46  4.34  6.09 11.10 13.57 20.40 24.18 28.23 30.15  33.20  36.17 37.42 41.21 44.48 46.40 47.45 49.00 49.49 50.03 
  17 MARKO KARKULEHTO OK 50.19  2.44  1.54  1.48  4.39  2.37  6.51  4.02  3.55  1.58  3.14  3.09  1.33  3.33  3.26  1.50  1.06  1.05  0.44  0.11 
                                 2.44  4.38  6.26 11.05 13.42 20.33 24.35 28.30 30.28  33.42  36.51 38.24 41.57 45.23 47.13 48.19 49.24 50.08 50.19 
  18 HENRIK SVENNINGSSON 50.51  2.48  1.44  1.39  5.59  2.47  6.18  4.26  3.39  1.41  2.57  2.50  1.26  4.24  3.21  1.41  1.08  1.07  0.41* 0.15 
                                 2.48  4.32  6.11 12.10 14.57 21.15 25.41 29.20 31.01  33.58  36.48 38.14 42.38 45.59 47.40 48.48 49.55 50.36 50.51 
  19 ROINE SCHÖLIN ÖRKEL 52.19  2.54  1.58  1.41  4.58  2.44  6.10  3.31  4.18  1.51  2.45  2.49  1.22  5.50  3.06  1.44  2.30  1.10  0.44  0.14 
                                 2.54  4.52  6.33 11.31 14.15 20.25 23.56 28.14 30.05  32.50  35.39 37.01 42.51 45.57 47.41 50.11 51.21 52.05 52.19 
  20 MAGNUS LARSEN FK BO 52.54  3.02  1.56  1.35  5.37  2.56  6.22  3.46  4.15  1.52  3.03  3.16  1.28  4.12  3.54  1.57  1.07  1.39  0.44  0.13 
                                 3.02  4.58  6.33 12.10 15.06 21.28 25.14 29.29 31.21  34.24  37.40 39.08 43.20 47.14 49.11 50.18 51.57 52.41 52.54 
  21 FABIAN LJUNGQVIST F 53.00  3.06  2.03  1.50  4.42  3.09  6.43  4.05  4.08  2.20  2.57  3.24  1.37  3.52  3.32  2.01  1.07  1.16  0.54  0.14 
                                 3.06  5.09  6.59 11.41 14.50 21.33 25.38 29.46 32.06  35.03  38.27 40.04 43.56 47.28 49.29 50.36 51.52 52.46 53.00 
  22 ULF LUNDBERG KALMAR 53.27  3.51  2.09  1.44  4.27  2.47  6.27  3.49  4.11  3.02  2.39  2.53  1.23  4.15  3.56  1.55  1.45  1.11  0.47  0.16 
                                 3.51  6.00  7.44 12.11 14.58 21.25 25.14 29.25 32.27  35.06  37.59 39.22 43.37 47.33 49.28 51.13 52.24 53.11 53.27 
  23 MAGNUS SVENSSON HJÄ 54.25  3.11  1.58  1.40  4.28  2.56  7.31  3.50  3.52  2.09  2.44  2.49  1.21  4.27  3.27  1.53  3.41  1.31  0.46  0.11 
                                 3.11  5.09  6.49 11.17 14.13 21.44 25.34 29.26 31.35  34.19  37.08 38.29 42.56 46.23 48.16 51.57 53.28 54.14 54.25 
  24 STEFAN L NILSSON FR 56.45  3.52  2.02  2.22  5.08  2.58  6.56  3.46  4.00  2.26  4.16  3.13  1.28  3.50  4.22  1.46  2.07  1.10  0.48  0.15 
                                 3.52  5.54  8.16 13.24 16.22 23.18 27.04 31.04 33.30  37.46  40.59 42.27 46.17 50.39 52.25 54.32 55.42 56.30 56.45 
  25 PÄR ANDERSSON ESLÖV 57.12  3.56  2.09  2.06  5.30  3.16  7.13  4.07  4.14  2.22  3.41  2.57  1.34  4.06  4.08  1.49  1.46  1.16  0.49  0.13 
                                 3.56  6.05  8.11 13.41 16.57 24.10 28.17 32.31 34.53  38.34  41.31 43.05 47.11 51.19 53.08 54.54 56.10 56.59 57.12 
  26 MAGNUS ERLANDSSON O 64.15  3.17  2.11  1.49  6.24  3.25 12.40  4.23  4.49  2.09  3.08  3.24  1.40  4.38  3.58  1.50  2.12  1.20  0.45  0.13 
                                 3.17  5.28  7.17 13.41 17.06 29.46 34.09 38.58 41.07  44.15  47.39 49.19 53.57 57.55 59.45 61.57 63.17 64.02 64.15 
  27 BRUNO OTTESEN MALMÖ 67.56  3.20  2.19  1.50  8.01  4.27  8.48  3.57  6.08  2.13  5.08  3.25  1.32  6.35  4.13  2.15  1.37  1.14  0.41* 0.13 
                                 3.20  5.39  7.29 15.30 19.57 28.45 32.42 38.50 41.03  46.11  49.36 51.08 57.43 61.56 64.11 65.48 67.02 67.43 67.56 
  28 PETER ANDERSSON LUN 68.15  3.58  2.35  2.41  6.03  4.54  8.38  6.33  4.52  2.28  4.00  3.49  1.52  4.29  4.50  2.26  1.18  1.38  0.54  0.17 
                                 3.58  6.33  9.14 15.17 20.11 28.49 35.22 40.14 42.42  46.42  50.31 52.23 56.52 61.42 64.08 65.26 67.04 67.58 68.15 
  29 MARTIN KRIBLAD HJÄR 69.00  3.27  2.23  2.02  5.40  3.21  8.04  4.28  4.53  2.57  3.58  3.17  1.38  4.59  4.06  2.05  9.13  1.21  0.54  0.14 
                                 3.27  5.50  7.52 13.32 16.53 24.57 29.25 34.18 37.15  41.13  44.30 46.08 51.07 55.13 57.18 66.31 67.52 68.46 69.00 
  30 BJÖRN ANDERSSON FK  79.19  5.10  2.58  2.06  7.59  4.04 10.13  5.55  6.19  5.27  4.28  4.30  1.39  6.28  5.37  2.03  1.20  1.49  0.59  0.15 
                                 5.10  8.08 10.14 18.13 22.17 32.30 38.25 44.44 50.11  54.39  59.09 60.48 67.16 72.53 74.56 76.16 78.05 79.04 79.19 
  31 CARSTEN MAERSK OK R 98.25 13.24  3.00  3.35  6.44  4.19 11.23  7.09  7.22  3.36  5.16  4.26  2.24  5.59  6.29  2.36  6.51  2.11  1.25  0.16 
                                 13.24 16.24 19.59 26.43 31.02 42.25 49.34 56.56 60.32  65.48  70.14 72.38 78.37 85.06 87.42 94.33 96.44 98.09 98.25 
     JOHAN BENGTSSON HÄR FELSTÄ  2.49  2.01  1.43  4.07  3.58                                     1.52  1.50  1.01  0.19 
                                 2.49  4.50  6.33 10.40 14.38                                  36.01 37.53 39.43 40.44 41.03 
TILL KLASSVAL
H20
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   
   1 JOAKIM GUNNARSSON R 45.01  2.50* 2.00* 1.37* 3.15* 2.41* 4.20* 3.46* 4.46* 2.13* 2.47* 3.10* 1.31* 4.03* 3.20* 1.36* 0.51  0.15 
                                 2.50* 4.50* 6.27* 9.42* 12.23* 16.43* 20.29* 25.15* 27.28* 30.15* 33.25* 34.56* 38.59* 42.19* 43.55* 44.46* 45.01*
   2 ROLAND PERSSON HJÄR 62.55  3.42  2.56  2.12  6.09  3.26  6.05  5.16  5.57  3.48  4.00  4.08  1.50  5.20  4.53  2.12  0.50* 0.11*
                                 3.42  6.38  8.50 14.59 18.25 24.30 29.46 35.43 39.31  43.31  47.39 49.29 54.49 59.42 61.54 62.44 62.55 
   3 ANDERS TYKESSON RÄV 64.03  3.48  2.37  2.40  4.16  4.03  7.54  5.57  6.11  2.20  4.20  4.12  2.16  4.50  5.02  2.29  0.52  0.16 
                                 3.48  6.25  9.05 13.21 17.24 25.18 31.15 37.26 39.46  44.06  48.18 50.34 55.24 60.26 62.55 63.47 64.03 
TILL KLASSVAL
H18 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
   1 ERIK MODIG PAN-KRIS 102.42  2.03  5.08  6.21  3.16  0.46  2.13* 1.27* 5.51  2.06  3.43  1.59* 6.45  1.16  2.58  2.12  3.00  5.34  5.27  2.27  3.40  1.22* 3.36  4.29  2.30* 5.09  1.18* 8.42  2.34* 3.16   0.43* 0.38* 0.13*
               Bana 311          2.03  7.11 13.32 16.48 17.34 19.47 21.14 27.05 29.11 32.54 34.53 41.38 42.54 45.52  48.04  51.04 56.38 62.05 64.32 68.12 69.34 73.10 77.39 80.09* 85.18 86.36 95.18 97.52 101.08*101.51*102.29*102.42*
   2 JONATHAN GUNNARSSON 103.20  5.56  1.14  2.54* 2.26  1.39  5.48  2.30  3.00  2.02* 2.54  4.03  6.06  3.24  0.51  2.03  3.10  5.44  5.39  2.12  3.27  1.26  3.35  4.53  3.29  4.39  1.18* 8.29* 2.52  3.49   0.44  0.45  0.19 
               Bana 321          5.56  7.10 10.04* 12.30* 14.09* 19.57 22.27 25.27* 27.29* 30.23* 34.26 40.32* 43.56 44.47* 46.50* 50.00* 55.44* 61.23* 63.35* 67.02* 68.28* 72.03* 76.56* 80.25 85.04* 86.22* 94.51* 97.43*101.32 102.16 103.01 103.20 
   3 LARS JOHANSSON OK Ä 111.55  1.50  4.49  6.00  3.07  0.45* 2.20  1.40  7.42  5.34  4.06  2.52  6.26  1.21  3.18  2.27  3.02  5.36  7.24  2.07  3.58  1.27  3.38  4.25* 3.06  4.18* 1.40  9.17  2.43   3.16  0.45  0.43  0.13*
               Bana 311          1.50  6.39 12.39 15.46 16.31 18.51* 20.31* 28.13 33.47 37.53 40.45 47.11 48.32 51.50  54.17  57.19 62.55 70.19 72.26 76.24 77.51 81.29 85.54 89.00 93.18 94.58 104.15 106.58 110.14 110.59 111.42 111.55 
   4 PHILIP MALMGREN FK 114.23  1.19  5.06  6.20  3.19  0.47  2.14  1.29  5.48  2.05  3.38  2.01  6.49  1.16  2.56  2.11  3.00  5.46  6.05  2.20  3.48  2.19  3.46  6.03  2.56  5.52  1.43 12.22  3.56  4.36   1.16  0.59  0.18 
               Bana 311          1.19  6.25 12.45 16.04 16.51 19.05 20.34 26.22 28.27 32.05 34.06* 40.55 42.11* 45.07  47.18  50.18 56.04 62.09 64.29 68.17 70.36 74.22 80.25 83.21 89.13 90.56 103.18 107.14 111.50 113.06 114.05 114.23 
   5 FREDRIK SVENSSON RI 115.52  6.10  1.29  3.20  2.29  3.20  6.13  6.06  2.11* 2.26  4.20  6.20  3.39  0.57* 2.35  1.28  6.27  2.20* 2.46* 2.09  3.41  1.43  4.01  6.51  3.08  8.41  2.17 10.17  3.17  3.11*  0.58  0.47  0.15 
               Bana 322          6.10  7.39 10.59 13.28 16.48 23.01 29.07 31.18 33.44 38.04 44.24 48.03 49.00 51.35  53.03  59.30 61.50 64.36 66.45 70.26 72.09 76.10 83.01 86.09 94.50 97.07 107.24 110.41 113.52 114.50 115.37 115.52 
   6 DANIEL LILJEDAHL FK 116.34  6.51  1.25  4.24  2.27  3.26  5.54  5.53  2.46  2.34  4.28  7.04  4.14  1.01  2.40  1.24* 6.43  2.37  3.54  2.17  3.45  1.35  4.02  5.01  2.50  5.32  1.39 10.31  3.42  3.45   1.04  0.50  0.16 
               Bana 322          6.51  8.16 12.40 15.07 18.33 24.27 30.20 33.06 35.40 40.08 47.12 51.26 52.27 55.07  56.31  63.14 65.51 69.45 72.02 75.47 77.22 81.24 86.25 89.15 94.47 96.26 106.57 110.39 114.24 115.28 116.18 116.34 
   7 KARL JOHAN PERSSON 124.21  2.05  5.09  6.11  3.07  0.46  2.19  1.40  7.42  5.34  4.11  2.47  6.26  1.21  3.18  2.27  3.03  5.42  7.17  2.07  3.56  1.29  3.37  5.01  3.18  5.08  1.53 14.24  4.53  5.21   1.04  0.49  0.16 
               Bana 311          2.05  7.14 13.25 16.32 17.18 19.37 21.17 28.59 34.33 38.44 41.31 47.57 49.18 52.36  55.03  58.06 63.48 71.05 73.12 77.08 78.37 82.14 87.15 90.33 95.41 97.34 111.58 116.51 122.12 123.16 124.05 124.21 
   8 JAKOB LÖÖF PAN-KRIS 124.25  7.41  1.20  4.30  2.35  2.01  8.50  2.16  3.46  2.02* 3.10  7.07  7.51  3.39  0.52  2.36  3.39  6.52  5.55  2.17  3.49  1.40  4.04  4.55  3.28  5.37  1.28 10.33   3.21  4.29  0.57  0.49  0.16 
               Bana 321          7.41  9.01 13.31 16.06 18.07 26.57 29.13 32.59 35.01 38.11 45.18 53.09 56.48 57.40  60.16  63.55 70.47 76.42 78.59 82.48 84.28 88.32 93.27 96.55 102.32 104.00 114.33 117.54 122.23 123.20 124.09 124.25 
   9 PATRIK JOHANSSON HE 125.45  1.07* 4.47  6.30  3.24  0.49  2.26  8.38  6.23  8.42  2.32* 8.10  1.41* 3.40  3.00  2.19  6.59  3.10  3.28  2.19  3.44  1.48  4.24  4.48  3.03  5.01  1.32 10.57  3.52  4.22   1.01  0.52  0.17 
               Bana 312          1.07* 5.54* 12.24 15.48 16.37 19.03 27.41 34.04 42.46 45.18 53.28 55.09 58.49 61.49  64.08  71.07 74.17 77.45 80.04 83.48 85.36 90.00 94.48 97.51 102.52 104.24 115.21 119.13 123.35 124.36 125.28 125.45 
  10 ANDREAS KRISTENSSON 126.03  6.50  1.30  4.17  2.40  3.48  7.42  2.51  5.25  2.24  2.39  6.31  8.01  4.16  1.02  2.36  3.50  6.25  6.35  2.23  4.05  1.50  4.18  5.04  3.21  5.34  1.37 10.14  2.54  3.30   0.51  0.45  0.15 
               Bana 321          6.50  8.20 12.37 15.17 19.05 26.47 29.38 35.03 37.27 40.06 46.37 54.38 58.54 59.56  62.32  66.22 72.47 79.22 81.45 85.50 87.40 91.58 97.02 100.23 105.57 107.34 117.48 120.42 124.12 125.03 125.48 126.03 
  11 MATTS TENLAND ANDRA 134.08  7.42  1.27  4.24  2.35  3.14  5.54  6.14  2.49  3.10  6.18  8.16  4.00  1.12  2.53  1.55  7.27  3.10  4.28  2.28  4.28  3.00  4.18  6.22  3.38  5.37  1.39 13.25  4.11  5.20   1.21  0.58  0.15 
               Bana 322          7.42  9.09 13.33 16.08 19.22 25.16 31.30 34.19 37.29 43.47 52.03 56.03 57.15 60.08  62.03  69.30 72.40 77.08 79.36 84.04 87.04 91.22 97.44 101.22 106.59 108.38 122.03 126.14 131.34 132.55 133.53 134.08 
  12 FREDRIK SVENSSON OK 150.34  1.14  8.09 11.42  5.01  0.50  3.37  3.40  6.14  6.56  2.58  8.51  2.02  3.45  2.53  3.09  9.03  3.26  4.26  2.30  3.59  1.59  5.11  6.04  4.28  7.17  2.14 17.01  4.35  4.48   1.17  0.59  0.16 
               Bana 312          1.14  9.23 21.05 26.06 26.56 30.33 34.13 40.27 47.23 50.21 59.12 61.14 64.59 67.52  71.01  80.04 83.30 87.56 90.26 94.25 96.24 101.35 107.39 112.07 119.24 121.38 138.39 143.14 148.02 149.19 150.18 150.34 
     MIKAEL KRISTENSSON FELSTÄ  7.00  1.12* 2.57  2.16* 1.01  5.42  2.30  2.49  2.07         6.08  3.25  0.45* 2.03  2.59* 5.51  5.27  1.54* 3.14* 1.28  3.34* 4.36  2.48  4.48  2.59  8.35   2.46  4.01  0.51  0.47  0.15 
               Bana 321          7.00  8.12 11.09 13.25 14.26 20.08 22.38 25.27 27.34     33.40 39.48 43.13 43.58  46.01  49.00 54.51 60.18 62.12 65.26 66.54 70.28 75.04 77.52 82.40 85.39 94.14 97.00 101.01 101.52 102.39 102.54 
     JIMMY KARLSSON OK T FELSTÄ  1.28  7.25 17.46  5.55  1.02  3.17  5.56  9.36  8.06  3.15 13.33  2.07  5.47  4.10  5.58 10.55  4.28                                        0.18 
               Bana 312          1.28  8.53 26.39 32.34 33.36 36.53 42.49 52.25 60.31 63.46 77.19 79.26 85.13 89.23  95.21 106.16 110.44    122.13                                       122.48 123.06 
TILL KLASSVAL
H18
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
   1 JOHANNES ROUBERT FK 53.41  2.26  3.24* 2.49  7.29* 2.07  2.36  2.19  5.29  0.37* 11.58* 3.20  2.27  3.08* 2.28* 0.52* 0.12 
                                 2.26  5.50* 8.39* 16.08* 18.15* 20.51* 23.10* 28.39* 29.16* 41.14* 44.34* 47.01* 50.09* 52.37* 53.29* 53.41*
   2 BJARNE JAKOBSEN FK  62.21  1.41* 5.21  2.50  8.46  1.57* 2.04* 1.23* 5.04* 0.43 16.34  2.45* 2.18* 4.03  5.45  0.52* 0.15 
                                 1.41* 7.02  9.52 18.38 20.35 22.39 24.02 29.06 29.49  46.23  49.08 51.26 55.29 61.14 62.06 62.21 
   3 ANDERS SVENSSON RÄV 66.56  5.09  4.02  2.29* 8.58  2.04  2.33  1.52  6.59  0.53 14.01  4.06  2.39  7.14  2.54  0.52* 0.11*
                                 5.09  9.11 11.40 20.38 22.42 25.15 27.07 34.06 34.59  49.00  53.06 55.45 62.59 65.53 66.45 66.56 
TILL KLASSVAL
H16
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 ANDERS BACHHAUSEN F 43.31  4.18  3.36  3.33  6.09  1.02  6.00  3.36  5.18  3.26* 2.43  2.48  0.49  0.13*
                                 4.18  7.54 11.27 17.36 18.38 24.38 28.14 33.32 36.58* 39.41* 42.29* 43.18* 43.31*
   2 RALF ANDERSSON OK T 44.06  3.39* 3.15* 3.02* 4.26* 0.52* 5.52  3.24* 4.21* 9.51  2.25* 1.59  0.46  0.14 
                                 3.39* 6.54* 9.56* 14.22* 15.14* 21.06* 24.30* 28.51* 38.42  41.07  43.06 43.52 44.06 
   3 ERIK ALNERVIK IS KU 52.25  3.45  7.16  3.28  4.40  0.58  6.59  3.41  7.35  8.04  2.50  1.54* 0.58  0.17 
                                 3.45 11.01 14.29 19.09 20.07 27.06 30.47 38.22 46.26  49.16  51.10 52.08 52.25 
   4 PETER OVGREN HELSIN 65.12  7.44  5.35  3.59  7.08  1.16  5.39* 3.42 16.34  3.36  6.10  2.50  0.45* 0.14 
                                 7.44 13.19 17.18 24.26 25.42 31.21 35.03 51.37 55.13  61.23  64.13 64.58 65.12 
   5 PATRIK JOHANSSON LA 68.58  3.47  4.20  4.28 11.34  2.59  7.47  4.13 16.33  3.53  5.58  2.17  0.52  0.17 
                                 3.47  8.07 12.35 24.09 27.08 34.55 39.08 55.41 59.34  65.32  67.49 68.41 68.58 
     PATRIC KINNESTRAND FELSTÄ  6.07                                        0.16 
                                 6.07                                      67.47 68.03 
TILL KLASSVAL
H14
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 MARKUS SVENSSON PAN 24.20  2.32* 1.56* 1.34* 3.43  4.07* 0.25* 1.49* 4.14* 2.24* 1.23* 0.13 
                                 2.32* 4.28* 6.02* 9.45 13.52* 14.17* 16.06* 20.20* 22.44* 24.07* 24.20*
   2 OLA NYBERG FK GÖING 25.35  2.34  1.56* 2.01  2.50* 4.34  0.29  1.53  4.46  2.56  1.24  0.12*
                                 2.34  4.30  6.31  9.21* 13.55 14.24 16.17 21.03 23.59  25.23  25.35 
   3 OSCAR BORG FK ÅSEN  28.12  2.37  2.21  1.51  3.09  4.30  0.48  2.15  5.37  3.01  1.51  0.12*
                                 2.37  4.58  6.49  9.58 14.28 15.16 17.31 23.08 26.09  28.00  28.12 
   4 ANDERS KOLRING OLES 31.06  3.27  2.10  1.54  3.27  5.31  0.41  2.22  5.32  3.24  2.20  0.18 
                                 3.27  5.37  7.31 10.58 16.29 17.10 19.32 25.04 28.28  30.48  31.06 
   5 MATTIAS KILLANDER H 33.12  3.35  2.39  2.14  4.51  5.03  0.44  2.35  5.48  3.45  1.46  0.12*
                                 3.35  6.14  8.28 13.19 18.22 19.06 21.41 27.29 31.14  33.00  33.12 
   6 NILS BENGTSSON FK S 33.19  3.45  2.45  2.03  3.25  4.46  1.20  2.14  5.51  4.55  2.02  0.13 
                                 3.45  6.30  8.33 11.58 16.44 18.04 20.18 26.09 31.04  33.06  33.19 
   7 LINUS BOHMAN FK BOK 33.51  3.50  2.14  2.45  3.40  4.16  0.47  4.38  6.56  3.02  1.29  0.14 
                                 3.50  6.04  8.49 12.29 16.45 17.32 22.10 29.06 32.08  33.37  33.51 
   8 TIM BJÖRKMAN OK VIL 34.23  3.27  3.11  2.25  3.37  5.17  0.59  3.37  6.22  3.12  2.00  0.16 
                                 3.27  6.38  9.03 12.40 17.57 18.56 22.33 28.55 32.07  34.07  34.23 
   9 VIKTOR HENMYR OK VI 34.37  3.12  3.12  1.59  3.51  6.24  0.32  2.50  5.48  3.52  2.40  0.17 
                                 3.12  6.24  8.23 12.14 18.38 19.10 22.00 27.48 31.40  34.20  34.37 
  10 DENNIS LJUNGGREN OK 43.57  4.44  3.09  2.18  4.27 10.38  0.55  2.49  6.57  5.29  2.17  0.14 
                                 4.44  7.53 10.11 14.38 25.16 26.11 29.00 35.57 41.26  43.43  43.57 
  11 ANDREAS JOHANSSON L 47.32  3.35 10.21  2.27  3.51  9.31  0.41  2.47  7.49  4.26  1.48  0.16 
                                 3.35 13.56 16.23 20.14 29.45 30.26 33.13 41.02 45.28  47.16  47.32 
  12 LEIF LINSE LUNDS OK 70.53  4.24  5.20  4.44 10.02 10.49  2.57  8.27 14.54  6.26  2.36  0.14 
                                 4.24  9.44 14.28 24.30 35.19 38.16 46.43 61.37 68.03  70.39  70.53 
     JAKOB LUND OK ROSKI FELSTÄ 13.32  4.43  3.29                             
                                 13.32 18.15 21.44                              
     SIMON SVENSSON TORM FELSTÄ  3.51  8.28  1.46  4.35 10.32  0.38         5.53  2.10  0.18 
                                 3.51 12.19 14.05 18.40 29.12 29.50     44.34 50.27  52.37  52.55 
TILL KLASSVAL
H12
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 PATRIK LINDEBERG RI 22.23  1.14* 2.15* 4.04* 0.44* 2.07* 4.09  3.30  2.19  1.48* 0.13 
                                 1.14* 3.29* 7.33* 8.17* 10.24* 14.33* 18.03* 20.22* 22.10* 22.23*
   2 RIKARD SJÖHOLM RING 23.13  1.35  2.50  4.30  0.52  2.53  2.58* 3.28  1.49* 2.06  0.12*
                                 1.35  4.25  8.55  9.47 12.40 15.38 19.06 20.55 23.01  23.13 
   3 MICHAEL LINCOLN FK  24.20  1.24  2.50  4.27  0.57  3.04  2.59  4.13  2.11  1.51  0.24 
                                 1.24  4.14  8.41  9.38 12.42 15.41 19.54 22.05 23.56  24.20 
   4 SEBASTIAN JOGBY PAN 25.02  4.09  2.24  4.58  0.49  2.25  3.01  3.09* 1.54  1.59  0.14 
                                 4.09  6.33 11.31 12.20 14.45 17.46 20.55 22.49 24.48  25.02 
   5 EMIL LARSSON FK GÖI 27.24  1.34  2.33  6.12  0.57  3.00  5.21  3.27  1.50  2.16  0.14 
                                 1.34  4.07 10.19 11.16 14.16 19.37 23.04 24.54 27.10  27.24 
   6 ERIC WRETSTRÖM SK G 27.48  1.51  2.39  5.50  0.56  4.02  3.09  4.01  2.44  2.16  0.20 
                                 1.51  4.30 10.20 11.16 15.18 18.27 22.28 25.12 27.28  27.48 
   7 SIMON GUNNARSSON LA 32.34  2.07  2.57  5.57  0.59  2.32  3.48  5.21  5.42  2.56  0.15 
                                 2.07  5.04 11.01 12.00 14.32 18.20 23.41 29.23 32.19  32.34 
TILL KLASSVAL
H10
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 ALEXANDER JOGBY PAN 15.39  1.56  1.42  1.52  1.46* 1.13  1.55* 3.23  1.37  0.15 
                                 1.56  3.38  5.30  7.16  8.29 10.24 13.47 15.24* 15.39*
   2 SIMON CHRISTOFFERSS 17.24  1.40  1.36* 1.50* 4.18  1.10  2.25  2.35* 1.36* 0.14 
                                 1.40  3.16* 5.06* 9.24 10.34 12.59 15.34 17.10 17.24 
   3 MARTIN LINDEBERG RI 17.30  1.33* 1.47  1.53  1.55  1.07* 1.56  2.54  4.12  0.13*
                                 1.33* 3.20  5.13  7.08* 8.15* 10.11* 13.05* 17.17 17.30 
   4 SIMON JOHANSSON OK  17.54  2.42  2.04  2.15  2.00  1.14  2.08  2.59  2.16  0.16 
                                 2.42  4.46  7.01  9.01 10.15 12.23 15.22 17.38 17.54 
   5 HENRIK AHLBÄCK OK T 18.19  1.58  1.50  2.07  2.07  1.18  2.26  3.36  2.44  0.13*
                                 1.58  3.48  5.55  8.02  9.20 11.46 15.22 18.06 18.19 
   6 JOHAN EKELÖV RINGSJ 22.02  2.09  2.00  2.21  2.09  1.15  2.29  7.33  1.48  0.18 
                                 2.09  4.09  6.30  8.39  9.54 12.23 19.56 21.44 22.02 
   7 CARL OHRLANDER PAN- 24.47  3.38  2.36  2.31  3.52  1.16  3.11  5.06  2.20  0.17 
                                 3.38  6.14  8.45 12.37 13.53 17.04 22.10 24.30 24.47 
   8 EMIL THORSSON MALMÖ 25.38  2.23  7.20  2.53  2.27  1.23  2.31  3.15  3.10  0.16 
                                 2.23  9.43 12.36 15.03 16.26 18.57 22.12 25.22 25.38 
   9 BJÖRN JOHANSSON LAH 30.16  2.38  3.56  3.57  3.46  2.55  4.52  4.07  3.45  0.20 
                                 2.38  6.34 10.31 14.17 17.12 22.04 26.11 29.56 30.16 
  10 GUNNAR ROLANDER PAN 47.01  8.54  5.07  5.16  5.25  3.21  6.23  7.44  4.11  0.40 
                                 8.54 14.01 19.17 24.42 28.03 34.26 42.10 46.21 47.01 
  11 JACOB KRAGH OK ROSK 67.03 32.23  3.36  5.12  4.27  3.54  4.20  7.42  5.08  0.21 
                                 32.23 35.59 41.11 45.38 49.32 53.52 61.34 66.42 67.03 
  12 Eskil Christensson  96.51 65.03  3.38  3.46  4.10  2.46  5.23  8.14  3.30  0.21 
                                 65.03 68.41 72.27 76.37 79.23 84.46 93.00 96.30 96.51 
     MARTIN KRAGH OK ROS FELSTÄ  2.38  2.22  2.43  2.53  1.25         2.58  0.16 
                                 2.38  5.00  7.43 10.36 12.01     18.57 21.55 22.11 
     JOHAN WIHLBORG OK V FELSTÄ  4.58  2.22  3.27  3.00  1.26  2.23 10.08        
                                 4.58  7.20 10.47 13.47 15.13 17.36 27.44     29.45 
TILL KLASSVAL
D70 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 ELSA OLAUSSON OK TU 82.43  6.21  8.12  6.26* 7.47* 13.43  3.20  4.43* 8.58 10.41  5.27  5.23  1.20  0.22*
                                 6.21 14.33 20.59 28.46* 42.29* 45.49* 50.32* 59.30* 70.11* 75.38* 81.01* 82.21* 82.43*
   2 ANNA NILSSON OK TYR 86.56  6.13  7.50* 6.42 22.01  9.59  3.04* 8.58  8.44  4.00  5.25* 2.30* 1.08* 0.22*
                                 6.13 14.03* 20.45 42.46 52.45 55.49 64.47 73.31 77.31  82.56  85.26 86.34 86.56 
   3 INGA-LISA HEDSTRÖM  87.29  6.11* 8.05  6.26* 22.06  9.53* 3.04* 9.13  8.37* 3.55* 5.25* 2.52  1.18  0.24 
                                 6.11* 14.16 20.42* 42.48 52.41 55.45 64.58 73.35 77.30  82.55  85.47 87.05 87.29 
   4 INGRID BRORSSON TOC 110.38  7.20 11.33  9.06 12.16 11.27  4.03  8.33 10.18 18.29 10.32  4.24  2.12  0.25 
                                 7.20 18.53 27.59 40.15 51.42 55.45 64.18 74.36 93.05 103.37 108.01 110.13 110.38 
TILL KLASSVAL
D70
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 SOLVEY BERGDAHL HEL 46.02  3.56  5.29  4.12 15.49  7.06* 5.03  2.27* 1.37  0.23*
                                 3.56  9.25 13.37 29.26* 36.32* 41.35* 44.02* 45.39* 46.02*
   2 ASTER OLSSON SK GRA 57.30  9.57  6.06  5.03 13.13* 12.27  5.51  2.33  1.57  0.23*
                                 9.57 16.03 21.06 34.19 46.46 52.37 55.10 57.07 57.30 
   3 GUNBORG CARLSSON OK 61.48  2.24* 5.02* 3.59* 33.44  7.12  4.52* 2.33  1.34* 0.28 
                                 2.24* 7.26* 11.25* 45.09 52.21 57.13 59.46 61.20 61.48 
   4 MAJBRITT SJÖHOLM RI 76.40  2.56  6.06  4.51 37.02 10.44  8.31  3.30  2.17  0.43 
                                 2.56  9.02 13.53 50.55 61.39 70.10 73.40 75.57 76.40 
TILL KLASSVAL
D65 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 KERSTIN GRANSTEDT P 61.15  7.33* 4.52* 11.02 11.05* 0.40* 13.56* 8.18  2.20* 1.07  0.22 
                                 7.33* 12.25* 23.27* 34.32* 35.12* 49.08* 57.26* 59.46* 60.53* 61.15*
   2 ELVY HOLMQVIST ÖRKE 61.59  8.38  4.56  9.58* 11.07  0.41 14.53  7.54* 2.29  1.03* 0.20*
                                 8.38 13.34 23.32 34.39 35.20 50.13 58.07 60.36 61.39  61.59 
   3 MAJ CARLSSON HÄRLÖV 78.54  8.45  6.26 13.44 13.40  1.00 18.56 11.31  3.16  1.16  0.20*
                                 8.45 15.11 28.55 42.35 43.35 62.31 74.02 77.18 78.34  78.54 
TILL KLASSVAL
D65
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 GULLAN ALMQVIST OK  37.03  2.38  5.39  8.22  6.33* 4.26* 6.05  1.47* 1.11* 0.22*
                                 2.38  8.17* 16.39* 23.12* 27.38* 33.43* 35.30* 36.41* 37.03*
   2 INGA-MAJ PERSSON OK 40.10  3.41  5.12* 8.17* 8.22  4.48  5.44* 2.15  1.27  0.24 
                                 3.41  8.53 17.10 25.32 30.20 36.04 38.19 39.46 40.10 
   3 EVY ROOS PAN-KRISTI 45.08  2.28* 5.52  8.59  8.32  5.01  9.35  2.43  1.34  0.24 
                                 2.28* 8.20 17.19 25.51 30.52 40.27 43.10 44.44 45.08 
   4 ANJA HATTARA MALMÖ  82.30 10.46  7.38 11.21 13.42 23.16  9.42  3.12  2.12  0.41 
                                 10.46 18.24 29.45 43.27 66.43 76.25 79.37 81.49 82.30 
TILL KLASSVAL
D60 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 INGA-BRITT BENGTSSO 62.50  7.13* 5.14* 10.27* 10.12* 0.54* 16.08* 8.28* 2.44* 1.10* 0.20*
                                 7.13* 12.27* 22.54* 33.06* 34.00* 50.08* 58.36* 61.20* 62.30* 62.50*
   2 ANNITA ENGSTRÖM SIM 84.22  7.36  8.00 15.30 14.57  1.46 19.08 11.25  3.51  1.45  0.24 
                                 7.36 15.36 31.06 46.03 47.49 66.57 78.22 82.13 83.58  84.22 
TILL KLASSVAL
D60
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 ELSA SVENSSON OK VI 40.25  3.30  3.54  7.14* 3.51  7.07  4.34  5.31* 3.27  1.00* 0.17*
                                 3.30  7.24 14.38* 18.29* 25.36* 30.10* 35.41* 39.08* 40.08* 40.25*
   2 GUDRUN OLOFSSON HJÄ 49.48  2.58* 3.39* 10.28  3.44* 6.55  4.10* 12.56  3.12  1.22  0.24 
                                 2.58* 6.37* 17.05 20.49 27.44 31.54 44.50 48.02 49.24  49.48 
   3 ANITA NILSSON OK TO 56.04  3.42  6.02 10.22  8.55  6.35* 5.07 10.33  3.10* 1.17  0.21 
                                 3.42  9.44 20.06 29.01 35.36 40.43 51.16 54.26 55.43  56.04 
   4 INGRID HANSSON LAHO 60.49  5.09  4.41 11.05  4.50 10.11  5.25 14.00  3.44  1.20  0.24 
                                 5.09  9.50 20.55 25.45 35.56 41.21 55.21 59.05 60.25  60.49 
TILL KLASSVAL
D55 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   
   1 HELEN ANDERTOFT MAR 88.02 15.07  2.11  6.54  7.00  3.21  4.08* 4.20* 9.16  5.00  3.45  4.36  1.59* 7.42  4.59  5.05  1.44* 0.38* 0.17*
               Bana 611          15.07 17.18 24.12 31.12 34.33 38.41 43.01 52.17 57.17 61.02* 65.38* 67.37* 75.19* 80.18* 85.23* 87.07* 87.45* 88.02*
   2 BRITT PIROZZI LUNDS 91.38  6.39* 5.22  3.31* 5.30  1.55* 9.57  5.00  6.11  2.06* 17.49  2.28* 6.02  5.38* 3.52* 5.01  3.40  0.40  0.17*
               Bana 622          6.39* 12.01* 15.32* 21.02* 22.57* 32.54* 37.54* 44.05* 46.11* 64.00 66.28 72.30 78.08 82.00  87.01  90.41 91.21 91.38 
   3 GULL SVENSSON TOCKA 98.19 17.01  2.08* 6.44  2.07* 11.46  4.32  5.08  2.06* 7.09  5.22  3.43  7.07  9.22  5.27  4.22* 3.15  0.39  0.21 
               Bana 612          17.01 19.09 25.53 28.00 39.46 44.18 49.26 51.32 58.41 64.03 67.46 74.53 84.15 89.42  94.04  97.19 97.58 98.19 
   4 MARITA PUSA MALMÖ O 115.30  6.44  7.03  5.22  7.20  7.32  4.50  6.36  4.29 21.39  3.13* 7.43  2.22 12.12  8.11  6.49  2.23  0.44  0.18 
               Bana 621          6.44 13.47 19.09 26.29 34.01 38.51 45.27 49.56 71.35 74.48 82.31 84.53 97.05 105.16 112.05 114.28 115.12 115.30 
TILL KLASSVAL
D55
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 GUNILLA GRÖNBLAD HÄ 39.29  3.04  3.22  7.57  3.57  5.38* 4.19  7.13  2.39  1.03* 0.17*
                                 3.04  6.26 14.23 18.20 23.58* 28.17* 35.30* 38.09* 39.12* 39.29*
   2 TORILL SVENDSEN LUN 41.27  3.47  3.20  7.49* 4.20  7.12  3.52  6.49  2.37  1.18  0.23 
                                 3.47  7.07 14.56 19.16 26.28 30.20 37.09 39.46 41.04  41.27 
   3 INGE JÖRGENSEN OK R 41.44  2.43  2.47* 8.21  2.42* 10.10  5.03  5.57* 2.17* 1.26  0.18 
                                 2.43  5.30* 13.51* 16.33* 26.43 31.46 37.43 40.00 41.26  41.44 
   4 BIRGIT PALM FK BOKE 41.57  3.28  3.09  8.01  4.07  7.58  3.50  7.34  2.25  1.07  0.18 
                                 3.28  6.37 14.38 18.45 26.43 30.33 38.07 40.32 41.39  41.57 
   5 KARIN JAKOBSSON ESL 42.02  3.22  3.35  9.20  3.30  6.06  3.55  7.33  2.56  1.23  0.22 
                                 3.22  6.57 16.17 19.47 25.53 29.48 37.21 40.17 41.40  42.02 
   6 LILIAN HÄRWELL ESLÖ 44.40  3.46  3.38 10.22  4.49  7.09  4.07  6.41  2.43  1.07  0.18 
                                 3.46  7.24 17.46 22.35 29.44 33.51 40.32 43.15 44.22  44.40 
   7 BERIT NILSSON MARKA 46.29  4.56  4.43  9.10  3.40  7.43  4.18  6.56  3.39  1.04  0.20 
                                 4.56  9.39 18.49 22.29 30.12 34.30 41.26 45.05 46.09  46.29 
   8 ASTRID JOHANNESSON  50.18  2.57  3.32  9.15  4.16  7.54  3.58 13.40  3.06  1.18  0.22 
                                 2.57  6.29 15.44 20.00 27.54 31.52 45.32 48.38 49.56  50.18 
   9 MARIANNE HELLSTRAND 50.31  3.53  3.44  9.55  4.58 10.11  3.57  9.08  3.00  1.24  0.21 
                                 3.53  7.37 17.32 22.30 32.41 36.38 45.46 48.46 50.10  50.31 
  10 INGA-LILL HENRIKSSO 52.03  5.40  4.08 12.32  4.29  7.40  4.35  8.00  3.22  1.17  0.20 
                                 5.40  9.48 22.20 26.49 34.29 39.04 47.04 50.26 51.43  52.03 
  11 ULLA BERGKVIST STIG 52.14  3.38  4.04 10.44  5.26  8.13  4.29 10.45  3.19  1.14  0.22 
                                 3.38  7.42 18.26 23.52 32.05 36.34 47.19 50.38 51.52  52.14 
  12 EVA ÅBERG FROSTA OK 53.55  3.28  3.56  8.21  3.52  7.32  4.51 16.19  3.38  1.36  0.22 
                                 3.28  7.24 15.45 19.37 27.09 32.00 48.19 51.57 53.33  53.55 
  13 GUNNEL NILSSON MALM 55.29  5.27  5.21 11.00  4.26  8.36  5.17  9.16  3.21  2.15  0.30 
                                 5.27 10.48 21.48 26.14 34.50 40.07 49.23 52.44 54.59  55.29 
  14 INGRID ANDERSSON TO 56.31  3.42  4.03 13.55  5.07 10.17  6.03  7.18  4.37  1.07  0.22 
                                 3.42  7.45 21.40 26.47 37.04 43.07 50.25 55.02 56.09  56.31 
  15 KERSTIN NILSSON OK  57.51  2.24* 3.16 12.21 19.10  6.26  3.42* 6.18  2.38  1.14  0.22 
                                 2.24* 5.40 18.01 37.11 43.37 47.19 53.37 56.15 57.29  57.51 
  16 ASTRID PÄRSSINEN OK 59.31  5.57  4.18  9.29  8.12  8.14  5.51 13.18  2.36  1.10  0.26 
                                 5.57 10.15 19.44 27.56 36.10 42.01 55.19 57.55 59.05  59.31 
  17 MARIANNE SVENSSON H 67.19  5.10  5.03 13.36  8.23 12.25  6.27 10.45  3.36  1.33  0.21 
                                 5.10 10.13 23.49 32.12 44.37 51.04 61.49 65.25 66.58  67.19 
  18 MONA GUSTAFSSON MAR 70.21  9.05  5.41 12.49  6.33  9.39  5.40 11.09  6.42  2.38  0.25 
                                 9.05 14.46 27.35 34.08 43.47 49.27 60.36 67.18 69.56  70.21 
TILL KLASSVAL
D50 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   
   1 BODIL HERMANSSON OK 70.43 12.42  1.52  4.32  4.57  3.13  3.54  3.07  6.06  4.11  2.53  4.12  1.39* 6.35  3.46  4.38  1.35* 0.37  0.14*
               Bana 611          12.42 14.34 19.06 24.03 27.16 31.10 34.17 40.23 44.34 47.27* 51.39* 53.18* 59.53* 63.39* 68.17* 69.52* 70.29* 70.43*
   2 MARGARETHA SVENSSON 77.43 12.46  1.44* 5.58  4.33  3.15  3.48  2.51* 7.08  3.56  3.04  6.00  1.43  6.45  6.50  4.52  1.38  0.36  0.16 
               Bana 611          12.46 14.30 20.28 25.01 28.16 32.04 34.55 42.03 45.59 49.03 55.03 56.46 63.31 70.21  75.13  76.51 77.27 77.43 
   3 KARIN MODIG OK TUVA 80.24  7.37  3.40  2.50* 4.30  1.49  6.44  4.18  5.06  1.47* 17.11  2.01* 5.28  6.08  3.00* 3.55* 3.32  0.31* 0.17 
               Bana 622          7.37 11.17 14.07* 18.37* 20.26* 27.10* 31.28 36.34 38.21* 55.32 57.33 63.01 69.09 72.09  76.04  79.36 80.07 80.24 
   4 BRITT-MARIE MAGNUSS 81.04  7.29  4.00  2.57  4.32  5.02  3.13* 4.06  3.30 15.45  1.56* 4.51  1.40  8.23  4.05  6.42  1.55  0.39  0.19 
               Bana 621          7.29 11.29 14.26 18.58 24.00 27.13 31.19* 34.49* 50.34 52.30 57.21 59.01 67.24 71.29  78.11  80.06 80.45 81.04 
   5 GUNILLA SVENSSON PA 83.04 12.08  1.54  4.22  1.32* 7.32  4.41  5.04  2.17* 6.24  4.05  3.07  8.05  6.49  3.23  5.49  4.52  0.41  0.19 
               Bana 612          12.08 14.02 18.24 19.56 27.28 32.09 37.13 39.30 45.54 49.59 53.06 61.11 68.00 71.23  77.12  82.04 82.45 83.04 
   6 INGER GLANS OK TYRI 88.53  6.41* 4.29  3.17  4.51  1.32* 9.14  4.50  5.36  2.02 18.52  2.22  6.13  5.26* 3.25  5.25  3.38  0.40  0.20 
               Bana 622          6.41* 11.10* 14.27 19.18 20.50 30.04 34.54 40.30 42.32 61.24 63.46 69.59 75.25 78.50  84.15  87.53 88.33 88.53 
   7 BRITT BÜLOW MALMÖ O 113.14 20.27  2.40  5.52  3.21  9.19  5.09  6.55  2.51  8.43  7.29  5.17  8.12  7.12  7.17  6.28  4.52  0.46  0.24 
               Bana 612          20.27 23.07 28.59 32.20 41.39 46.48 53.43 56.34 65.17 72.46 78.03 86.15 93.27 100.44 107.12 112.04 112.50 113.14 
   8 KRISTINA LANDGREN H 113.28 15.34  4.34  4.05  8.02 11.07  3.45  4.49  3.51 22.39  2.43  6.19  2.06  8.55  5.05  6.56  1.57  0.40  0.21 
               Bana 621          15.34 20.08 24.13 32.15 43.22 47.07 51.56 55.47 78.26 81.09 87.28 89.34 98.29 103.34 110.30 112.27 113.07 113.28 
   9 INGRID SALOMONSSON 118.59 19.48  2.21 13.35  8.44  5.16  6.42  3.49  7.59  6.23  5.54 11.38  2.07  9.38  5.24  6.21  2.12  0.49  0.19 
               Bana 611          19.48 22.09 35.44 44.28 49.44 56.26 60.15 68.14 74.37 80.31 92.09 94.16 103.54 109.18 115.39 117.51 118.40 118.59 
TILL KLASSVAL
D50
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 MAJ-BRITT BYSTRÖM R 36.16  2.14* 2.52* 7.32* 2.47* 6.00  3.14* 7.14  2.54  1.09  0.20 
                                 2.14* 5.06* 12.38* 15.25* 21.25* 24.39* 31.53* 34.47* 35.56* 36.16*
   2 ÅSA STÅHL HJÄRNARPS 38.53  2.22  3.27  8.58  3.21  6.12  3.37  6.37  2.46  1.16  0.17 
                                 2.22  5.49 14.47 18.08 24.20 27.57 34.34 37.20 38.36  38.53 
   3 LENA JÖNSSON LAHOLM 40.16  3.34  3.16  9.00  3.10  5.59  3.38  7.11  2.45  1.21  0.22 
                                 3.34  6.50 15.50 19.00 24.59 28.37 35.48 38.33 39.54  40.16 
   4 GUNILLA JONSSON HJÄ 44.18  3.00  3.29  8.11  2.52  6.50  6.00  8.45  2.40  2.08  0.23 
                                 3.00  6.29 14.40 17.32 24.22 30.22 39.07 41.47 43.55  44.18 
   5 MARIANNE HALLBERG F 44.35  8.11  3.21  7.37  3.35  6.34  4.39  6.27* 2.38* 1.07* 0.26 
                                 8.11 11.32 19.09 22.44 29.18 33.57 40.24 43.02 44.09  44.35 
   6 ANNA-LISA HANSSON P 45.51  3.04  3.33  9.08  3.21 10.39  3.42  7.42  3.02  1.16  0.24 
                                 3.04  6.37 15.45 19.06 29.45 33.27 41.09 44.11 45.27  45.51 
   7 KERSTIN LARSSON PAN 46.24  3.45  3.55 10.20  4.32  7.03  3.46  8.11  3.17  1.19  0.16*
                                 3.45  7.40 18.00 22.32 29.35 33.21 41.32 44.49 46.08  46.24 
   8 HJÖRDIS ERLANDSSON  47.24  3.01  3.45  8.05  4.02  6.45  7.35  9.31  3.06  1.13  0.21 
                                 3.01  6.46 14.51 18.53 25.38 33.13 42.44 45.50 47.03  47.24 
   9 KARIN LARSSON OK KO 50.19  3.49  3.38  8.23  3.45 10.06  6.51  8.45  3.04  1.36  0.22 
                                 3.49  7.27 15.50 19.35 29.41 36.32 45.17 48.21 49.57  50.19 
  10 LISBETH PERSSON PAN 51.15  3.48  4.04 13.50  4.09  6.49  4.50  8.38  3.35  1.12  0.20 
                                 3.48  7.52 21.42 25.51 32.40 37.30 46.08 49.43 50.55  51.15 
  11 BRITT-MARIE PERSSON 52.40  3.50  4.42 10.29  4.39  7.31  6.11  9.52  3.38  1.24  0.24 
                                 3.50  8.32 19.01 23.40 31.11 37.22 47.14 50.52 52.16  52.40 
  12 ANNETTE LARSSON ESL 53.17 12.55  3.47  9.13  5.00  6.06  3.41  7.48  2.48  1.40  0.19 
                                 12.55 16.42 25.55 30.55 37.01 40.42 48.30 51.18 52.58  53.17 
  13 JETTE BACHHAUSEN FI 55.02 14.05  3.49  8.33  3.14  6.51  3.56  9.39  3.02  1.31  0.22 
                                 14.05 17.54 26.27 29.41 36.32 40.28 50.07 53.09 54.40  55.02 
  14 ULLA OLSSON FK BOKE 56.10  4.12  4.47 12.51  5.43  8.10  4.54  9.48  3.37  1.41  0.27 
                                 4.12  8.59 21.50 27.33 35.43 40.37 50.25 54.02 55.43  56.10 
  15 MARGARETA SJÖBERG L 59.46  5.00  3.55  9.30 10.56  5.52* 4.00 15.53  2.46  1.32  0.22 
                                 5.00  8.55 18.25 29.21 35.13 39.13 55.06 57.52 59.24  59.46 
  16 ANITA JÖNSSON MALMÖ 60.05  4.55  5.13 12.34  6.57  9.44  4.39  9.19  5.00  1.22  0.22 
                                 4.55 10.08 22.42 29.39 39.23 44.02 53.21 58.21 59.43  60.05 
  17 INGA LJUNGQUIST LUN 71.44  5.41  5.42 13.44  6.14 14.32  6.57 11.09  5.17  1.59  0.29 
                                 5.41 11.23 25.07 31.21 45.53 52.50 63.59 69.16 71.15  71.44 
TILL KLASSVAL
D45 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
   1 INA LINDEBERG RINGS 77.51  2.32* 5.06  8.31  2.56  1.15* 1.53* 8.11  4.11  3.19* 4.49  2.09* 7.46  4.06  3.02  1.41* 6.37  2.49* 4.00* 2.14  0.30 
               Bana 712          2.32* 7.38* 16.09* 19.05* 20.20* 22.13* 30.24 34.35 37.54* 42.43 44.52* 52.38 56.44* 59.46* 61.27* 68.04* 70.53* 74.53* 77.07* 77.37*
   2 EVA TYKESSON RÄVETO 83.41  2.43  5.05  8.42  3.43  1.27  2.18  4.01  2.11* 7.45  3.19* 4.19  3.32  8.54  4.32  5.11  3.57* 3.38  5.56  1.41  0.32 
               Bana 711          2.43  7.48 16.30 20.13 21.40 23.58 27.59* 30.10* 37.55 41.14* 45.33 49.05* 57.59 62.31  67.42  71.39 75.17 81.13 82.54 83.26 
   3 ÅSA SVENSSON PAN-KR 94.23  8.49  4.34* 5.13  7.10  3.54  6.02  2.20* 3.46  6.00 11.16  3.37  1.48  2.35  4.05  1.59  8.15  3.32  5.56  2.42  0.35 
               Bana 722          8.49 13.23 18.36 25.46 29.40 35.42 38.02 41.48 47.48 59.04 62.41 64.29 67.04 71.09  73.08  81.23 84.55 90.51 93.33 94.08 
   4 GUN-BRITT KRIBLAD H 107.28  9.23  5.33  4.22* 3.53 10.14  3.37  5.36  3.22  3.31  7.55 11.20  4.21  1.29* 2.52* 6.41  5.47  4.46  9.33  2.17  0.38 
               Bana 721          9.23 14.56 19.18 23.11 33.25 37.02 42.38 46.00 49.31 57.26 68.46 73.07 74.36 77.28  84.09  89.56 94.42 104.15 106.32 107.10 
   5 ULLA ENGELBY IK STE 123.25 10.17  5.18  5.11  5.58  6.52  6.44  2.44  3.29 12.08 11.02  4.19  1.27* 2.50  4.36  5.34 14.21  7.36  7.36  4.16  0.45 
               Bana 722          10.17 15.35 20.46 26.44 33.36 40.20 43.04 46.33 58.41 69.43 74.02 75.29 78.19 82.55  88.29 102.50 110.26 118.02 122.18 123.03 
   6 CHRISTINA NILSSON S 131.15  3.32  9.43 11.55  4.29  1.32 11.38  4.41  2.37  9.08  4.25  7.19  3.15 11.50  5.38 14.12  9.25  4.56  7.13  2.54  0.36 
               Bana 711          3.32 13.15 25.10 29.39 31.11 42.49 47.30 50.07 59.15 63.40 70.59 74.14 86.04 91.42 105.54 115.19 120.15 127.28 130.22 130.58 
   7 KRISTINA HJELM LUND 152.42  2.34 10.09 15.58  1.33* 11.34 12.38  9.26  4.50  6.57  5.38 11.47  7.55  4.55  4.21  9.35  5.51 19.43  6.16  0.42* 0.20*
               Bana 712          2.34 12.43 28.41 30.14 41.48 54.26 63.52 68.42 75.39 81.17 93.04 100.59 105.54 110.15 119.50 125.41 145.24 151.40 152.22 152.42 
TILL KLASSVAL
D45
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 EVA BERGSTRAND OK V 34.39  1.57  2.49* 2.39* 3.16* 3.13* 1.36* 8.20* 7.23* 2.14* 0.55  0.17 
                                 1.57  4.46* 7.25* 10.41* 13.54* 15.30* 23.50* 31.13* 33.27* 34.22* 34.39*
   2 SIV LARSSON VÄXJÖ A 46.03  2.38  3.14  3.07  4.11  4.29  1.47 13.29  9.35  2.18  0.58  0.17 
                                 2.38  5.52  8.59 13.10 17.39 19.26 32.55 42.30 44.48  45.46  46.03 
   3 LENA NORRMAN IS KUL 48.10  1.39* 5.06  2.47  4.02  3.15  5.04 13.52  8.23  2.40  0.53* 0.29 
                                 1.39* 6.45  9.32 13.34 16.49 21.53 35.45 44.08 46.48  47.41  48.10 
   4 EVA TULLBERG IS KUL 48.33  2.43  5.03  3.43  6.20  4.28  2.15 10.10  9.25  3.08  1.00  0.18 
                                 2.43  7.46 11.29 17.49 22.17 24.32 34.42 44.07 47.15  48.15  48.33 
   5 ULLA KARLSSON TORME 50.33  4.43  4.11  3.09  4.54  3.35  2.54 10.57  9.17  5.23  1.12  0.18 
                                 4.43  8.54 12.03 16.57 20.32 23.26 34.23 43.40 49.03  50.15  50.33 
   6 ELSIE BENGTSSON RÄV 51.15  2.20  3.36  4.54  5.12  5.07  2.06 12.56 10.36  2.30  1.38  0.20 
                                 2.20  5.56 10.50 16.02 21.09 23.15 36.11 46.47 49.17  50.55  51.15 
   7 RENJA SKOG HJÄRNARP 51.18  2.31  5.45  3.50  4.55  4.15  2.53  9.58 12.55  2.59  1.02  0.15*
                                 2.31  8.16 12.06 17.01 21.16 24.09 34.07 47.02 50.01  51.03  51.18 
   8 BARBRO HÅKANSSON HÄ 59.43  2.30  3.21  3.25 14.40  5.06  4.07 11.59 10.04  3.01  1.11  0.19 
                                 2.30  5.51  9.16 23.56 29.02 33.09 45.08 55.12 58.13  59.24  59.43 
   9 MARITA LENNBERGER F 61.47  2.58  5.08  4.10  5.45  5.13  2.34 19.07 12.31  2.50  1.09  0.22 
                                 2.58  8.06 12.16 18.01 23.14 25.48 44.55 57.26 60.16  61.25  61.47 
  10 MAJA SÖRENSEN FIF H 66.56  3.09  4.08  4.40  9.05  5.41 10.01 11.51 12.32  4.09  1.22  0.18 
                                 3.09  7.17 11.57 21.02 26.43 36.44 48.35 61.07 65.16  66.38  66.56 
     EVA KONRING OLESEN FELSTÄ  3.45  3.21  3.01         1.48 11.14  9.45  2.31  1.01  0.19 
                                 3.45  7.06 10.07     16.53 18.41 29.55 39.40 42.11  43.12  43.31 
TILL KLASSVAL
D40 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
   1 INGELA EKELÖV RINGS 72.19  2.53  4.50  7.11  2.47  1.14  1.39* 2.51  2.40  6.27  2.38  3.35  2.10  7.30  3.53  5.20  3.38  3.01* 5.14  2.01  0.31*
               Bana 711          2.53  7.43 14.54* 17.41 18.55* 20.34* 23.25* 26.05 32.32* 35.10* 38.45 40.55 48.25 52.18* 57.38* 61.16* 64.17* 69.31* 71.32* 72.03*
   2 ANN NILSSON MARKARY 73.12  3.11  3.40* 8.05  3.45  1.13* 1.43  2.52  1.18* 6.54  2.30* 3.18  2.07  7.47  4.13  5.55  3.37* 3.45  5.01  1.26* 0.34 
               Bana 711          3.11  6.51* 14.56 18.41 19.54 21.37 24.29 25.47* 32.41 35.11 38.29* 40.36* 48.23* 52.36  58.31  62.08 65.53 70.54 72.20 72.54 
   3 BRITT-MARIE SVENSSO 81.01  2.41* 4.57  8.32  3.18  1.25  2.28  4.48  4.31  3.19* 6.05  1.41* 9.17  4.38  3.20  1.57* 8.06  3.07  3.34* 2.24  0.35 
               Bana 712          2.41* 7.38 16.10 19.28 20.53 23.21 28.09 32.40 35.59 42.04 43.45 53.02 57.40 61.00  62.57  71.03 74.10 77.44 80.08 80.43 
   4 VIVEKA LASSING FROS 86.19  7.54  4.29  3.36* 1.35* 8.40  3.23  4.07  2.40  3.21  5.31 10.21  3.04  1.39* 2.03* 4.53  5.09  4.25  7.10  1.26* 0.35 
               Bana 721          7.54 12.23 15.59 17.34* 26.14 29.37 33.44 36.24 39.45 45.16 55.37 58.41 60.20 62.23  67.16  72.25 76.50 84.00 85.26 86.01 
   5 CHRISTINA OLSSON OK 100.05  8.40  4.43  6.15  6.03  3.37  5.44  2.09* 2.58  5.50 11.06  3.21  1.28* 2.14  4.12  8.07 11.58  3.20  4.34  2.58  0.32 
               Bana 722          8.40 13.23 19.38 25.41 29.18 35.02 37.11 40.09 45.59 57.05 60.26 61.54 64.08 68.20  76.27  88.25 91.45 96.19 99.17 99.49 
TILL KLASSVAL
D40
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 KATARINA MÅNSSON PA 37.14  6.00  2.31* 2.27* 3.21* 3.00* 2.03  7.05* 7.22* 2.06* 1.02  0.17 
                                 6.00  8.31 10.58 14.19 17.19 19.22 26.27* 33.49* 35.55* 36.57* 37.14*
   2 INGRID LÖVDAHL OK Ä 38.57  2.03  2.56  3.02  4.08  3.37  1.38* 9.47  8.00  2.32  0.56  0.18 
                                 2.03  4.59* 8.01* 12.09* 15.46* 17.24* 27.11 35.11 37.43  38.39  38.57 
   3 INGRID NYBERG FK ÅS 42.03  1.46* 7.34  3.01  3.23  3.38  1.56  8.42  8.20  2.31  0.56  0.16*
                                 1.46* 9.20 12.21 15.44 19.22 21.18 30.00 38.20 40.51  41.47  42.03 
   4 EVA ROLANDER PAN-KR 44.25  2.11  3.32  3.10  4.24  4.34  2.04 10.02 10.20  2.58  0.54* 0.16*
                                 2.11  5.43  8.53 13.17 17.51 19.55 29.57 40.17 43.15  44.09  44.25 
   5 BRITT SVENSSON HJÄR 53.12  2.18  3.36  2.59  8.02  3.45  5.29 11.41 11.18  2.43  1.03  0.18 
                                 2.18  5.54  8.53 16.55 20.40 26.09 37.50 49.08 51.51  52.54  53.12 
   6 LISBETH DAHL HELSIN 56.00  6.18  2.45  3.09  4.15  3.37  4.51 13.05 11.31  5.05  1.03  0.21 
                                 6.18  9.03 12.12 16.27 20.04 24.55 38.00 49.31 54.36  55.39  56.00 
   7 INGRID BENGTSSON TO 56.13  2.52  4.12  3.59  6.35  6.19  3.09 12.48 11.37  3.03  1.17  0.22 
                                 2.52  7.04 11.03 17.38 23.57 27.06 39.54 51.31 54.34  55.51  56.13 
TILL KLASSVAL
D35 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   
   1 LOTTA GERTSSON RÄVE 93.06  8.11  3.15* 2.00* 6.10* 4.18  3.49* 6.01  1.49* 5.30  1.57* 6.38  8.40  1.20* 1.55* 4.56  2.58* 4.36* 7.24* 3.43* 4.05* 3.00  0.35* 0.16*
               Bana 522          8.11 11.26* 13.26* 19.36* 23.54* 27.43* 33.44* 35.33* 41.03* 43.00* 49.38* 58.18* 59.38* 61.33* 66.29* 69.27* 74.03* 81.27* 85.10* 89.15* 92.15* 92.50* 93.06*
   2 MARITA SCHÖN ANDRAR 127.21  7.04* 7.23  9.05  7.31  1.41* 3.59  4.27* 3.50  4.43* 10.09  4.41* 5.24* 3.42  9.44  3.59* 3.45 12.43  8.17  4.09  8.13  2.00* 0.36  0.16*
               Bana 511          7.04* 14.27 23.32 31.03 32.44 36.43 41.10 45.00 49.43 59.52 64.33 69.57 73.39 83.23  87.22  91.07 103.50 112.07 116.16 124.29 126.29 127.05 127.21 
TILL KLASSVAL
D35
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
   1 LISEL ARVIDSSON VÄX 35.51  3.51* 2.07* 2.19* 2.52* 3.49* 2.33* 2.26  2.21* 3.29* 2.37* 3.52  2.22  0.57* 0.16 
                                 3.51* 5.58* 8.17* 11.09* 14.58* 17.31* 19.57* 22.18* 25.47* 28.24* 32.16* 34.38* 35.35* 35.51*
   2 INGRID JOHANSSON LA 40.31  5.28  4.49  2.23  3.00  4.04  2.35  2.04* 2.41  4.08  2.46  3.38* 1.40  0.58  0.17 
                                 5.28 10.17 12.40 15.40 19.44 22.19 24.23 27.04 31.12  33.58  37.36 39.16 40.14 40.31 
   3 KATARINA HENMYR OK  50.12  5.24  2.39  9.31  3.33  4.19  3.13  2.20  4.39  3.54  3.54  4.01  1.32* 0.58  0.15*
                                 5.24  8.03 17.34 21.07 25.26 28.39 30.59 35.38 39.32  43.26  47.27 48.59 49.57 50.12 
   4 ULLA HOOGE OK SKÄRM 61.33  6.22  3.01  4.40  4.06  6.49  3.47  3.07 10.04  4.31  5.10  6.15  1.45  1.39  0.17 
                                 6.22  9.23 14.03 18.09 24.58 28.45 31.52 41.56 46.27  51.37  57.52 59.37 61.16 61.33 
   5 LENI MÖLLSÖE OK ROS 63.21  5.56  3.31  4.21  5.12  7.25  4.08  2.57  4.37  8.23  6.23  6.41  2.13  1.16  0.18 
                                 5.56  9.27 13.48 19.00 26.25 30.33 33.30 38.07 46.30  52.53  59.34 61.47 63.03 63.21 
   6 KERSTIN FALK ESLÖVS 70.15  7.12  3.07  3.48  4.52 16.26  3.49  5.10  3.46  8.15  5.07  5.24  1.56  1.06  0.17 
                                 7.12 10.19 14.07 18.59 35.25 39.14 44.24 48.10 56.25  61.32  66.56 68.52 69.58 70.15 
   7 KERSTIN NILSSON MAL 76.14  9.46  5.17  7.29  4.41  9.45  4.48  3.27  5.30  8.29  5.39  7.48  2.06  1.10  0.19 
                                 9.46 15.03 22.32 27.13 36.58 41.46 45.13 50.43 59.12  64.51  72.39 74.45 75.55 76.14 
TILL KLASSVAL
D21 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
   1 MARIE SVENSSON PAN- 122.31  1.28  4.06  7.09  4.08  0.57  2.42* 2.44  7.23  2.56  3.25  2.35* 7.30  1.34  3.45  2.45  3.47* 6.30  6.49  2.30  4.00* 1.54* 4.02* 5.48  3.08* 6.06  1.34* 11.50* 3.08* 4.11*  1.02* 0.51* 0.14*
               Bana 311          1.28  5.34* 12.43 16.51 17.48 20.30 23.14* 30.37 33.33 36.58 39.33* 47.03* 48.37* 52.22* 55.07* 58.54* 65.24* 72.13* 74.43* 78.43* 80.37* 84.39* 90.27* 93.35* 99.41*101.15*113.05*116.13*120.24*121.26*122.17*122.31*
   2 SARA LINSE LUNDS OK 131.42  1.25* 4.11  6.54  4.12  0.56* 2.50  3.40  8.41  7.18  3.02  7.22  1.55* 3.58  3.10  2.05  8.01  3.04* 4.00* 2.20* 4.18  2.33  4.25  5.32* 3.47  5.36* 1.50 13.02  4.03  5.08   1.08  0.57  0.19 
               Bana 312          1.25* 5.36 12.30 16.42 17.38 20.28* 24.08 32.49 40.07 43.09 50.31 52.26 56.24 59.34  61.39  69.40 72.44 76.44 79.04 83.22 85.55 90.20 95.52 99.39 105.15 107.05 120.07 124.10 129.18 130.26 131.23 131.42 
   3 INGELA HÅKANSSON MA 140.00  7.18  1.33* 3.45  2.52* 1.21  7.11  2.43* 3.43  2.41* 2.52* 5.37  8.45  4.06  1.03  3.17  3.55  7.32  7.44  2.34  4.47  2.49  4.35  6.22  4.40  6.14  2.02 15.13  4.17   5.32  1.36  1.00  0.21 
               Bana 321          7.18  8.51 12.36 15.28 16.49* 24.00 26.43 30.26* 33.07* 35.59* 41.36 50.21 54.27 55.30  58.47  62.42 70.14 77.58 80.32 85.19 88.08 92.43 99.05 103.45 109.59 112.01 127.14 131.31 137.03 138.39 139.39 140.00 
   4 LIVI EKLUND HÄRLÖVS 142.58  6.58  1.44  3.31* 3.06  1.40 10.00  4.26  4.09  3.20  3.33  5.38  8.24  5.42  1.00* 3.05  4.04  6.21  7.46  2.41  5.19  2.23  4.51  5.34  3.27  5.59  2.01 12.02   5.36  6.00  1.16  1.04  0.18 
               Bana 321          6.58  8.42 12.13 15.19* 16.59 26.59 31.25 35.34 38.54 42.27 48.05 56.29 62.11 63.11  66.16  70.20 76.41 84.27 87.08 92.27 94.50 99.41 105.15 108.42 114.41 116.42 128.44 134.20 140.20 141.36 142.40 142.58 
   5 MARIE ADOLFSSON ÖRK 155.23  6.25  1.39  3.51  3.39  4.22  7.18  8.04  2.36* 3.18  5.55 18.09  4.12  1.05* 3.16  1.24* 9.06  3.15  6.33  2.32  4.40  2.03  4.56  6.35  3.52  7.23  2.40 14.15  4.31   5.19  1.13  1.01  0.16 
               Bana 322          6.25  8.04 11.55* 15.34 19.56 27.14 35.18 37.54 41.12 47.07 65.16 69.28 70.33 73.49  75.13  84.19 87.34 94.07 96.39 101.19 103.22 108.18 114.53 118.45 126.08 128.48 143.03 147.34 152.53 154.06 155.07 155.23 
     ANNELI WIHLBORG LUN FELSTÄ  3.34  9.41                                                                                          
               Bana 312          3.34 13.15                          36.52                                                                            38.11 
     KATARINA ANDERSSON FELSTÄ 10.59  2.44  6.23  3.50  5.10 10.12 14.30  3.56  4.14  7.15 11.46  6.30  1.09  4.14  2.31 11.52  4.18  6.26  3.35                                 0.18 
               Bana 322          10.59 13.43 20.06 23.56 29.06 39.18 53.48 57.44 61.58 69.13 80.59 87.29 88.38 92.52  95.23 107.15 111.33 117.59 121.34                                       125.49 126.07 
TILL KLASSVAL
D21
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 EVA PERSSON OK TORF 39.28  3.11* 3.35* 3.16* 4.46* 0.56* 5.08* 3.54  5.12  3.27  2.58* 1.59* 0.52  0.14 
                                 3.11* 6.46* 10.02* 14.48* 15.44* 20.52* 24.46* 29.58* 33.25* 36.23* 38.22* 39.14* 39.28*
   2 ANNA NORDMARK RONNE 42.18  3.38  4.06  3.57  4.59  1.03  5.44  3.47* 5.09* 2.54* 3.45  2.02  0.58  0.16 
                                 3.38  7.44 11.41 16.40 17.43 23.27 27.14 32.23 35.17  39.02  41.04 42.02 42.18 
   3 EVA-LOTTA BENGTSSON 43.50  3.32  4.17  3.55  5.06  1.03  5.57  4.24  5.48  3.23  3.06  2.07  0.54  0.18 
                                 3.32  7.49 11.44 16.50 17.53 23.50 28.14 34.02 37.25  40.31  42.38 43.32 43.50 
   4 HELENA ANDERSSON TO 44.38  3.53  4.07  3.57  5.00  1.02  6.30  4.13  5.22  3.34  3.40  2.06  0.55  0.19 
                                 3.53  8.00 11.57 16.57 17.59 24.29 28.42 34.04 37.38  41.18  43.24 44.19 44.38 
   5 MARIA SVANTESSON OK 46.41  3.41  4.23  3.49  7.21  0.56* 6.07  4.24  6.08  3.10  3.18  2.13  0.54  0.17 
                                 3.41  8.04 11.53 19.14 20.10 26.17 30.41 36.49 39.59  43.17  45.30 46.24 46.41 
   6 SUSANNE W KARLSSON  48.19  4.10  4.43  4.18  5.27  1.11  6.49  4.18  6.49  3.23  3.32  2.23  0.59  0.17 
                                 4.10  8.53 13.11 18.38 19.49 26.38 30.56 37.45 41.08  44.40  47.03 48.02 48.19 
   7 MARIE SANDBERG HALM 49.30  6.16  4.18  4.08  6.46  1.11  6.31  4.23  6.05  3.23  3.22  2.03  0.51* 0.13*
                                 6.16 10.34 14.42 21.28 22.39 29.10 33.33 39.38 43.01  46.23  48.26 49.17 49.30 
   8 SARA GISELSSON RONN 50.29  4.20  5.10  4.20  5.37  1.13  7.16  6.02  6.00  3.19  3.24  2.31  0.59  0.18 
                                 4.20  9.30 13.50 19.27 20.40 27.56 33.58 39.58 43.17  46.41  49.12 50.11 50.29 
   9 KRISTINA HÄRWELL ES 58.03  8.07  4.36  4.48  7.21  1.28  8.29  4.32  7.32  3.47  3.26  2.45  0.57  0.15 
                                 8.07 12.43 17.31 24.52 26.20 34.49 39.21 46.53 50.40  54.06  56.51 57.48 58.03 
  10 MARIANNE BACHHAUSEN 59.13  4.44  6.14  5.19  6.43  1.19  9.40  5.03  7.02  4.33  3.55  3.03  1.18  0.20 
                                 4.44 10.58 16.17 23.00 24.19 33.59 39.02 46.04 50.37  54.32  57.35 58.53 59.13 
  11 MONA ADOLFSSON ÖRKE 64.40  4.48  6.13  5.00  6.03  1.31  7.55  4.47 14.03  6.56  3.44  2.17  1.04  0.19 
                                 4.48 11.01 16.01 22.04 23.35 31.30 36.17 50.20 57.16  61.00  63.17 64.21 64.40 
  12 LOTTA MAGNUSSON LAH 68.21  4.47  5.29  4.29  5.55  1.17  7.32  4.51 18.35  4.31  6.05  3.06  1.23  0.21 
                                 4.47 10.16 14.45 20.40 21.57 29.29 34.20 52.55 57.26  63.31  66.37 68.00 68.21 
  13 ELDRID NATVIK OK RO 81.24  9.11  5.35  4.52  9.36  5.28  9.40 12.14 10.45  4.41  4.22  3.30  1.12  0.18 
                                 9.11 14.46 19.38 29.14 34.42 44.22 56.36 67.21 72.02  76.24  79.54 81.06 81.24 
TILL KLASSVAL
D18 LÅNG
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   
   1 KRISTYNA KACMARCIK  85.02  7.12  2.58  2.12  6.11  6.38  3.02  5.06  1.30* 6.32  1.54* 6.24  6.44  1.19* 2.23  3.47  1.59  2.56* 6.23  2.50* 3.58* 2.20  0.30* 0.14*
               Bana 522          7.12 10.10 12.22* 18.33 25.11 28.13 33.19 34.49 41.21 43.15 49.39 56.23 57.42 60.05  63.52  65.51 68.47* 75.10 78.00 81.58* 84.18* 84.48* 85.02*
   2 ANNA EDENBRANDT LUN 85.22  5.07* 1.33* 6.26  6.38  1.24* 2.47  4.23* 2.41  2.55* 7.17  2.53  3.32  2.53  8.18  3.14  1.57* 6.19  4.00  3.14  5.29  1.34* 0.32  0.16 
               Bana 511          5.07* 6.40* 13.06 19.44 21.08* 23.55* 28.18* 30.59* 33.54* 41.11* 44.04* 47.36* 50.29* 58.47* 62.01* 63.58* 70.17 74.17* 77.31* 83.00 84.34 85.06 85.22 
   3 SOFIA KILLANDER HÄS 91.14  7.44  3.08  1.55* 5.40  4.05  4.01  5.34  2.01  7.15  1.59  7.11  6.56  1.27  1.54* 4.16  2.05  3.13  9.45  3.13  4.07  2.58  0.31  0.16 
               Bana 522          7.44 10.52 12.47 18.27* 22.32 26.33 32.07 34.08 41.23 43.22 50.33 57.29 58.56 60.50  65.06  67.11 70.24 80.09 83.22 87.29 90.27 90.58 91.14 
   4 MARIA PERSSON OK KO 105.35  5.44  2.16  8.01  8.32  1.35  2.35* 5.39  2.54  4.06  9.20  3.23  4.46  3.48 10.22  4.17  2.25  7.23  4.44  4.16  6.49  1.45  0.36  0.19 
               Bana 511          5.44  8.00 16.01 24.33 26.08 28.43 34.22 37.16 41.22 50.42 54.05 58.51 62.39 73.01  77.18  79.43 87.06 91.50 96.06 102.55 104.40 105.16 105.35 
   5 MERIT LASSING FROST 110.57 10.10  4.55  2.14  5.17* 2.53  4.19  9.19  3.52  4.44  3.20  7.20  2.48* 9.49  8.17  2.20* 3.07  7.16  3.53* 5.02  7.30  1.41  0.35  0.16 
               Bana 521          10.10 15.05 17.19 22.36 25.29 29.48 39.07 42.59 47.43 51.03 58.23 61.11 71.00 79.17  81.37  84.44 92.00 95.53 100.55 108.25 110.06 110.41 110.57 
   6 KAROLIN PERSSON HÄS 115.06  5.17  1.36  6.37 10.22  1.29  2.47  8.37  8.38  3.46  6.57  2.09* 9.58  4.09  2.28  7.34  3.19  5.09  8.26  4.43  6.48  3.30  0.32  0.15 
               Bana 512          5.17  6.53 13.30 23.52 25.21 28.08 36.45 45.23 49.09 56.06 58.15 68.13 72.22 74.50  82.24  85.43 90.52 99.18 104.01 110.49 114.19 114.51 115.06 
TILL KLASSVAL
D18
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
   1 ANNA OLSSON FK BOKE 42.40  4.16* 2.25* 2.57* 3.56* 5.23* 3.04* 2.18* 2.56* 4.25* 3.46* 4.06* 1.46* 1.06  0.16 
                                 4.16* 6.41* 9.38* 13.34* 18.57* 22.01* 24.19* 27.15* 31.40* 35.26* 39.32* 41.18* 42.24* 42.40*
   2 HANNA LARSSON IS KU 58.10  5.24  3.06  7.08  4.15  6.41  4.05  2.58  3.50  5.04  4.58  7.36  1.53  0.57* 0.15*
                                 5.24  8.30 15.38 19.53 26.34 30.39 33.37 37.27 42.31  47.29  55.05 56.58 57.55 58.10 
   3 CAMILLA BACHHAUSEN  67.38  5.34  3.17  3.15  4.25 15.04  4.09  3.20  3.57  8.58  7.01  5.08  1.59  1.12  0.19 
                                 5.34  8.51 12.06 16.31 31.35 35.44 39.04 43.01 51.59  59.00  64.08 66.07 67.19 67.38 
TILL KLASSVAL
D16
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 MARIE SIGBO OK KOMP 38.39  1.45  3.50  2.30* 3.28* 3.04* 3.22  9.49  7.32* 2.13  0.52  0.14 
                                 1.45  5.35  8.05 11.33 14.37* 17.59* 27.48 35.20* 37.33* 38.25* 38.39*
   2 EMELIE SVENSSON HÄR 39.18  1.42* 2.47  3.02  4.01  5.00  1.53* 9.10* 8.21  2.07  0.59  0.16 
                                 1.42* 4.29* 7.31* 11.32* 16.32 18.25 27.35* 35.56 38.03  39.02  39.18 
   3 SANDRA JOHANSSON OK 41.28  1.51  2.54  2.57  4.19  3.29  3.15 10.32  8.45  2.13  0.58  0.15 
                                 1.51  4.45  7.42 12.01 15.30 18.45 29.17 38.02 40.15  41.13  41.28 
   4 PIA-MARIA BONDESSON 44.58  2.24  6.41  3.00  4.12  3.32  2.36  9.20  8.54  2.59  1.03  0.17 
                                 2.24  9.05 12.05 16.17 19.49 22.25 31.45 40.39 43.38  44.41  44.58 
   5 ELIN HÅKANSSON HÄRL 46.26  5.20  2.31* 2.30* 8.11  4.16  2.24  9.57  8.11  2.00* 0.49* 0.17 
                                 5.20  7.51 10.21 18.32 22.48 25.12 35.09 43.20 45.20  46.09  46.26 
   6 HANNA HOLSTER OK TO 46.46  2.04  4.22  2.51  5.08  3.53  2.46 10.29 10.31  3.27  0.59  0.16 
                                 2.04  6.26  9.17 14.25 18.18 21.04 31.33 42.04 45.31  46.30  46.46 
   7 KATARINA ROTHIN PAN 47.03  2.08  3.03  3.04  5.36  4.03  2.20  9.53 12.53  2.40  1.11  0.12*
                                 2.08  5.11  8.15 13.51 17.54 20.14 30.07 43.00 45.40  46.51  47.03 
   8 LINDA NILSSON FROST 53.59  3.55  7.10  3.43  4.21  4.27  2.39 11.42 11.17  3.23  1.07  0.15 
                                 3.55 11.05 14.48 19.09 23.36 26.15 37.57 49.14 52.37  53.44  53.59 
TILL KLASSVAL
D14
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 LENA BENGTSSON OK V 28.40  2.36* 4.10* 3.13* 4.38  2.23  5.57  3.47  1.42* 0.14 
                                 2.36* 6.46* 9.59* 14.37* 17.00* 22.57* 26.44* 28.26* 28.40*
   2 EBBA THURESSON PAN- 31.09  4.10  4.54  4.02  3.47* 2.50  5.40* 3.38* 1.57  0.11*
                                 4.10  9.04 13.06 16.53 19.43 25.23 29.01 30.58 31.09 
   3 ANNA NILSSON FK SNA 31.25  4.20  4.41  4.38  3.52  2.27  5.40* 3.47  1.46  0.14 
                                 4.20  9.01 13.39 17.31 19.58 25.38 29.25 31.11 31.25 
   4 MARIA EDENBRANDT MA 32.05  3.23  4.50  3.43  3.51  2.52  6.47  4.04  2.19  0.16 
                                 3.23  8.13 11.56 15.47 18.39 25.26 29.30 31.49 32.05 
   5 EMELIE BENGTSSON TO 33.48  4.04  5.23  3.23  4.34  2.17* 7.16  4.35  2.02  0.14 
                                 4.04  9.27 12.50 17.24 19.41 26.57 31.32 33.34 33.48 
   6 KARNA THORSSON MALM 35.26  3.40  5.40  4.01  5.01  3.07  6.20  4.48  2.34  0.15 
                                 3.40  9.20 13.21 18.22 21.29 27.49 32.37 35.11 35.26 
   7 LINDA OLSSON TOCKAR 36.41  3.48  4.40  4.58  4.38  2.42  6.12  7.13  2.18  0.12 
                                 3.48  8.28 13.26 18.04 20.46 26.58 34.11 36.29 36.41 
   8 EMMIE CHRISTOFFERSS 39.36  4.15  5.09  9.50  4.28  2.59  6.15  4.16  2.10  0.14 
                                 4.15  9.24 19.14 23.42 26.41 32.56 37.12 39.22 39.36 
   9 JOSEFIN AHLBÄCK OK  44.36  3.31  6.00  6.05  5.39  3.37 11.24  5.49  2.13  0.18 
                                 3.31  9.31 15.36 21.15 24.52 36.16 42.05 44.18 44.36 
  10 SANNA BENGTSSON TOR 61.10  6.34 12.23  5.59  8.14  4.05 11.16  6.42  5.44  0.13 
                                 6.34 18.57 24.56 33.10 37.15 48.31 55.13 60.57 61.10 
TILL KLASSVAL
D12
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 SANDRA NILSSON FK Å 36.24  1.33* 2.48* 7.38* 1.07* 7.14* 3.01* 5.21* 3.05* 4.23* 0.14*
                                 1.33* 4.21* 11.59* 13.06* 20.20* 23.21* 28.42* 31.47* 36.10* 36.24*
TILL KLASSVAL
D10
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 MAJA SÖDERLUND TORM 19.26  1.45* 2.23* 2.29* 2.31* 1.19* 2.52* 3.34* 2.17  0.16*
                                 1.45* 4.08* 6.37* 9.08* 10.27* 13.19* 16.53* 19.10* 19.26*
   2 JOHANNA CHRISTOFFER 32.42  2.45  6.04  4.15  3.41  1.42  3.46  5.25  4.47  0.17 
                                 2.45  8.49 13.04 16.45 18.27 22.13 27.38 32.25 32.42 
   3 ISABELLA CHRISTOFFE 48.09 10.36  4.40  4.22  2.39  1.34 11.57  9.58  2.04* 0.19 
                                 10.36 15.16 19.38 22.17 23.51 35.48 45.46 47.50 48.09 
   4 EMELIE WRETSTRÖM SK 59.30 14.53  5.30  4.42  6.17  2.55  6.19  8.11 10.19  0.24 
                                 14.53 20.23 25.05 31.22 34.17 40.36 48.47 59.06 59.30 
TILL KLASSVAL
PRE-OL
PLAC NAMN        SLUTTID  
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 1
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 SIMON DANIELSSON LA 43.12  3.36  4.56  6.28  1.44  4.59  6.03  8.55* 6.11  0.20 
                                 3.36  8.32 15.00 16.44 21.43 27.46 36.41* 42.52* 43.12*
   2 PIA HANSEN HÄSSLEHO 44.54  3.00  4.57  8.18  2.13  5.12  5.33 10.46  4.24  0.31 
                                 3.00  7.57 16.15 18.28 23.40 29.13 39.59 44.23 44.54 
   3 BIRGER MÅNSSON TORM 46.47  2.35  3.57* 5.45* 1.33  4.21* 4.28* 17.35  6.10  0.23 
                                 2.35  6.32* 12.17* 13.50* 18.11* 22.39* 40.14 46.24 46.47 
   4 MARCUS SVENSSON STO 49.32  5.06  4.29  7.51  2.21  6.51  5.10 14.37  2.43  0.24 
                                 5.06  9.35 17.26 19.47 26.38 31.48 46.25 49.08 49.32 
   5 INGELA ADOLFSSON ST 49.33  5.02  4.30  7.52  2.26  6.43  5.09 14.48  2.41* 0.22 
                                 5.02  9.32 17.24 19.50 26.33 31.42 46.30 49.11 49.33 
   6 CAROLINE ENGELS RIN 72.17  2.24* 8.16  8.27  1.30 13.35  8.36 15.27 13.43  0.19*
                                 2.24* 10.40 19.07 20.37 34.12 42.48 58.15 71.58 72.17 
   7 HANNA NILSSON RINGS 72.21  2.38  8.18  8.27  1.26* 13.23  8.44 15.26 13.38  0.21 
                                 2.38 10.56 19.23 20.49 34.12 42.56 58.22 72.00 72.21 
     ANNIE HARTVIGSSON H FELSTÄ  8.33 11.09 48.35                      
                                 8.33 19.42 68.17                  129.19 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 2
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 MARIE BORG FK ÅSEN  46.39  5.20* 5.02* 7.27  2.25* 5.24* 6.53  9.13  4.31* 0.24 
                                 5.20* 10.22* 17.49* 20.14* 25.38* 32.31* 41.44* 46.15* 46.39*
   2 LENNART SVENSSON HÄ 55.14  6.00  9.22  6.39* 4.17  5.40  6.45* 10.50  5.23  0.18*
                                 6.00 15.22 22.01 26.18 31.58 38.43 49.33 54.56 55.14 
   3 MAJ JÖNSSON HELSING 76.55  7.04  6.43 26.58  3.11  9.03  8.16  8.11* 6.55  0.34 
                                 7.04 13.47 40.45 43.56 52.59 61.15 69.26 76.21 76.55 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 3
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 PETTER HALLBERG HEL 33.14  1.10* 3.01* 3.31* 3.31* 3.22* 5.47  4.23* 3.41* 2.43  1.49* 0.16*
                                 1.10* 4.11* 7.42* 11.13* 14.35* 20.22* 24.45* 28.26* 31.09* 32.58* 33.14*
   2 CHRISTEL OLSSON FK  41.18  2.00  5.53  4.30  4.35  3.59  5.46* 6.24  3.44  2.14* 1.54  0.19 
                                 2.00  7.53 12.23 16.58 20.57 26.43 33.07 36.51 39.05  40.59  41.18 
     SUSANNE GÖRANSSON F FELSTÄ 21.08 10.33 18.29  6.52            10.58  3.39  3.46  0.24 
                                 21.08 31.41 50.10 57.02        81.16 92.14 95.53  99.39 100.03 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 4
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 ANETTE OHLSSON OK T 39.09  4.37* 4.51* 9.22  4.15  8.29  4.35* 1.22  1.19  0.19 
                                 4.37* 9.28* 18.50 23.05 31.34 36.09* 37.31* 38.50* 39.09*
   2 FREDRIK EKELÖF VÄRE 41.54  6.45  4.53  7.51  3.54* 6.40* 9.24  1.09* 0.57* 0.21 
                                 6.45 11.38 19.29 23.23 30.03* 39.27 40.36 41.33 41.54 
   3 KRISTINA NILSSON TO 42.50  5.41  6.22  4.40* 4.19  9.37  8.07  2.30  1.13  0.21 
                                 5.41 12.03 16.43* 21.02* 30.39 38.46 41.16 42.29 42.50 
   4 INGRID NILSSON ÖRKE 47.32  7.23  6.58  5.51  5.39 10.39  6.59  2.12  1.25  0.26 
                                 7.23 14.21 20.12 25.51 36.30 43.29 45.41 47.06 47.32 
   5 DANIEL JONSSON MALM 48.19  5.12  6.06  5.38  4.14  8.59 13.08  3.46  1.00  0.16*
                                 5.12 11.18 16.56 21.10 30.09 43.17 47.03 48.03 48.19 
   6 JAN HARTVIGSSON HAL 51.59  8.41  5.12  4.54  9.05 13.16  7.34  1.52  1.07  0.18 
                                 8.41 13.53 18.47 27.52 41.08 48.42 50.34 51.41 51.59 
   7 EVA JOHANSSON OK KO 58.41 15.07  7.01  6.37  5.31 13.37  6.37  2.01  1.46  0.24 
                                 15.07 22.08 28.45 34.16 47.53 54.30 56.31 58.17 58.41 
   8 ULLA STRAND ÖRKELLJ 60.04  7.45  8.21  7.33  6.37 13.46 11.05  2.33  1.52  0.32 
                                 7.45 16.06 23.39 30.16 44.02 55.07 57.40 59.32 60.04 
   9 GERTIE LILJEDAHL FK 61.35 14.29 11.08  6.22  4.44 15.34  5.43  1.47  1.25  0.23 
                                 14.29 25.37 31.59 36.43 52.17 58.00 59.47 61.12 61.35 
  10 BIRGITTA JOSEFSSON  63.17 13.33  6.49  7.13  5.11 16.50  9.28  1.41  2.09  0.23 
                                 13.33 20.22 27.35 32.46 49.36 59.04 60.45 62.54 63.17 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 5
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
   1 NIKLAS EDVARDSSON H 31.01  1.43  2.20* 3.50* 4.08* 1.26* 7.51  2.02  4.24  2.08* 0.55  0.14 
                                 1.43  4.03* 7.53* 12.01* 13.27* 21.18* 23.20* 27.44* 29.52* 30.47* 31.01*
   2 PER WIKSTRÖM HÄSTVE 32.37  2.05  2.55  4.14  4.32  1.37  7.46  1.50* 4.08  2.12  1.00  0.18 
                                 2.05  5.00  9.14 13.46 15.23 23.09 24.59 29.07 31.19  32.19  32.37 
   3 AGNETA ERFORS OK TO 34.04  1.29  3.27  5.14  5.48  1.32  7.15  2.03  3.33* 2.33  0.54  0.16 
                                 1.29  4.56 10.10 15.58 17.30 24.45 26.48 30.21 32.54  33.48  34.04 
   4 PETER JENSEN OK ROS 34.20  1.24* 2.59  6.22  5.24  1.33  6.34* 2.31  4.16  2.16  0.46* 0.15 
                                 1.24* 4.23 10.45 16.09 17.42 24.16 26.47 31.03 33.19  34.05  34.20 
   5 BENGT JOHNSSON RÄVE 38.35  4.11  2.36  7.36  4.41  1.56  7.45  2.36  3.43  2.22  0.57  0.12*
                                 4.11  6.47 14.23 19.04 21.00 28.45 31.21 35.04 37.26  38.23  38.35 
   6 ENAR MAGNUSSON IS  39.29  7.08  2.27  4.52  4.34  1.35  6.57  2.32  4.44  3.35  0.50  0.15 
                                 7.08  9.35 14.27 19.01 20.36 27.33 30.05 34.49 38.24  39.14  39.29 
   7 HANNA MELLBY ESLÖVS 40.09  2.00  3.18  5.16  5.57  1.59  9.25  3.24  4.49  2.47  0.59  0.15 
                                 2.00  5.18 10.34 16.31 18.30 27.55 31.19 36.08 38.55  39.54  40.09 
   8 LARS ANDERSSON OK T 40.33  1.55  3.30  5.18  5.19  1.45 11.08  2.31  4.57  2.53  0.59  0.18 
                                 1.55  5.25 10.43 16.02 17.47 28.55 31.26 36.23 39.16  40.15  40.33 
   9 EVA MELLBY ESLÖVS F 43.48  2.19  4.03  6.02  6.16  2.58  8.30  2.45  4.38  5.05  0.56  0.16 
                                 2.19  6.22 12.24 18.40 21.38 30.08 32.53 37.31 42.36  43.32  43.48 
  10 GUNNAR JÖNSSON HÄRL 47.04  2.16  3.02  5.23  9.46  2.06 13.26  3.41  3.45  2.17  1.07  0.15 
                                 2.16  5.18 10.41 20.27 22.33 35.59 39.40 43.25 45.42  46.49  47.04 
  11 ROGER NILSSON FK ÅS 48.09  5.54  3.12  5.38  4.54  2.11  8.07  2.14  9.05  5.37  1.00  0.17 
                                 5.54  9.06 14.44 19.38 21.49 29.56 32.10 41.15 46.52  47.52  48.09 
  12 GUNNAR PERSSON TORM 51.31  8.52  3.35  7.20  6.16  3.39  9.10  2.45  5.04  3.27  1.05  0.18 
                                 8.52 12.27 19.47 26.03 29.42 38.52 41.37 46.41 50.08  51.13  51.31 
  13 KJELL BURMAN TORMES 52.21  7.33  5.35  7.01  9.19  2.14  8.15  2.28  4.58  3.28  1.13  0.17 
                                 7.33 13.08 20.09 29.28 31.42 39.57 42.25 47.23 50.51  52.04  52.21 
  14 PER BERGMAN IS KULL 52.36  2.56  4.33  6.49  8.03  2.51 12.31  3.08  5.26  4.37  1.21  0.21 
                                 2.56  7.29 14.18 22.21 25.12 37.43 40.51 46.17 50.54  52.15  52.36 
  15 MAGDALENA EVERTSSON 60.39  4.48  4.53  8.35  8.36  2.40 13.43  3.40  7.04  4.45  1.29  0.26 
                                 4.48  9.41 18.16 26.52 29.32 43.15 46.55 53.59 58.44  60.13  60.39 
  16 ANN-MARI PERSSON OK 62.38  2.31  4.16 10.28  5.43  2.53 18.59  5.45  5.07  5.22  1.11  0.23 
                                 2.31  6.47 17.15 22.58 25.51 44.50 50.35 55.42 61.04  62.15  62.38 
  17 STURE SWENSSON TOCK 62.42  7.32  9.28 10.52  7.33  2.56 10.11  2.47  6.11  3.36  1.13  0.23 
                                 7.32 17.00 27.52 35.25 38.21 48.32 51.19 57.30 61.06  62.19  62.42 
  18 FREDRIK WIKBERG ESL 63.08  5.14  5.15  9.15  6.32  2.53  9.28  3.09 15.05  4.41  1.13  0.23 
                                 5.14 10.29 19.44 26.16 29.09 38.37 41.46 56.51 61.32  62.45  63.08 
  19 OLOF LAURIN OK TYRI 64.37 12.58  3.37  6.52  9.19  2.35 10.13  5.30  6.04  5.42  1.28  0.19 
                                 12.58 16.35 23.27 32.46 35.21 45.34 51.04 57.08 62.50  64.18  64.37 
  20 RAGNWALD BLADH OK Ä 65.20  3.37  6.10 12.59  6.51  3.22 11.38  3.51  6.04  8.52  1.29  0.27 
                                 3.37  9.47 22.46 29.37 32.59 44.37 48.28 54.32 63.24  64.53  65.20 
  21 LENNART EVERTSSON F 66.25  3.22  5.14  8.34  7.01  2.31 19.53  3.07  5.35  8.51  1.27  0.50 
                                 3.22  8.36 17.10 24.11 26.42 46.35 49.42 55.17 64.08  65.35  66.25 
     URBAN NILSSON RINGS FELSTÄ  2.45  3.25  5.00  7.06  2.02  8.15  2.23  4.04  3.26  1.30    
                                 2.45  6.10 11.10 18.16 20.18 28.33 30.56 35.00 38.26  39.56     
     OLLE IREMYR ÖRKELLJ FELSTÄ  2.38  4.14  6.47  6.08  1.54 12.03  8.20            0.23 
                                 2.38  6.52 13.39 19.47 21.41 33.44 42.04         55.07  55.30 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 6
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 Johan Bergström OK  41.33  3.46* 3.02* 3.22  4.48  0.57* 6.00  3.45  6.27  2.46* 3.37  1.51  0.55  0.17 
                                 3.46* 6.48* 10.10* 14.58* 15.55* 21.55* 25.40* 32.07* 34.53* 38.30* 40.21* 41.16* 41.33*
   2 MIE CLAESSON RINGSJ 42.14  5.06  3.17  3.36  5.12  1.16  5.31* 3.50  4.59* 2.52  3.24  2.02  0.53  0.16 
                                 5.06  8.23 11.59 17.11 18.27 23.58 27.48 32.47 35.39  39.03  41.05 41.58 42.14 
   3 SVEN-ERIK MELLBY ES 48.05  4.57  3.21  3.41  8.26  0.57* 5.41  3.26* 5.03  6.50  2.47* 1.49* 0.52* 0.15 
                                 4.57  8.18 11.59 20.25 21.22 27.03 30.29 35.32 42.22  45.09  46.58 47.50 48.05 
   4 Bengt G Frantz Sölv 50.00  5.40  4.16  4.04  7.39  1.20  6.04  4.16  6.11  3.35  3.39  2.07  0.55  0.14*
                                 5.40  9.56 14.00 21.39 22.59 29.03 33.19 39.30 43.05  46.44  48.51 49.46 50.00 
   5 ANNIKA FRANTZ STIGM 50.12  5.43  4.14  4.14  7.40  1.20  6.03  4.07  6.34  3.06  3.47  2.09  0.57  0.18 
                                 5.43  9.57 14.11 21.51 23.11 29.14 33.21 39.55 43.01  46.48  48.57 49.54 50.12 
   6 ULF RUNFORS IS SKAN 53.51  5.46  4.25  3.19* 4.44* 1.03  6.52  3.45  7.29  8.53  3.11  2.47  1.21  0.16 
                                 5.46 10.11 13.30 18.14 19.17 26.09 29.54 37.23 46.16  49.27  52.14 53.35 53.51 
   7 JOHNNY MALMGREN HJÄ 55.37  5.47  4.15  6.20  6.02  1.20  7.41  5.07  6.57  3.47  4.17  2.37  1.09  0.18 
                                 5.47 10.02 16.22 22.24 23.44 31.25 36.32 43.29 47.16  51.33  54.10 55.19 55.37 
   8 Molli Lindell OK Or 57.38  6.08  4.10  3.44  4.49  1.01  5.42  3.30  5.39 14.23  5.19  2.01  0.53  0.19 
                                 6.08 10.18 14.02 18.51 19.52 25.34 29.04 34.43 49.06  54.25  56.26 57.19 57.38 
   9 TOMMY JURGEN HELSIN 59.50  5.55  5.15  5.27  8.14  1.45  7.35  5.16  7.17  3.53  4.29  3.24  1.03  0.17 
                                 5.55 11.10 16.37 24.51 26.36 34.11 39.27 46.44 50.37  55.06  58.30 59.33 59.50 
  10 KRISTIAN KRIBLAD HJ 62.29  5.35  7.20  5.03  6.08  1.28  7.34  5.33  7.12  7.55  4.29  2.53  1.02  0.17 
                                 5.35 12.55 17.58 24.06 25.34 33.08 38.41 45.53 53.48  58.17  61.10 62.12 62.29 
  11 TORBJÖRN WINGQVIST  62.58  4.48  4.22  4.59  7.22  1.22  8.35  5.41 13.40  3.42  4.22  2.45  1.03  0.17 
                                 4.48  9.10 14.09 21.31 22.53 31.28 37.09 50.49 54.31  58.53  61.38 62.41 62.58 
  12 ARNE PERSSON OK GYN 68.39  6.30  8.37  4.37  5.26  1.22  6.26  4.35 19.33  4.04  3.49  2.22  1.03  0.15 
                                 6.30 15.07 19.44 25.10 26.32 32.58 37.33 57.06 61.10  64.59  67.21 68.24 68.39 
  13 RUNE NILSSON TORMES 88.06 10.19  5.11  7.51  6.16  1.39  8.13  9.37 20.52  8.33  4.57  3.04  1.15  0.19 
                                 10.19 15.30 23.21 29.37 31.16 39.29 49.06 69.58 78.31  83.28  86.32 87.47 88.06 
  14 CLAES-GÖRAN GREN LU 102.56  8.20  4.38  6.19  5.57  6.15 13.39  6.33 37.45  4.08  4.21  3.17  1.25  0.19 
                                 8.20 12.58 19.17 25.14 31.29 45.08 51.41 89.26 93.34  97.55 101.12 102.37 102.56 
     PER LEANDERSSON OK FELSTÄ  4.44  3.48  4.35                                    
                                 4.44  8.32 13.07                                  42.04 
     CRISTINE KAELSSON O FELSTÄ                                        8.03  0.15 
                                                                     23.33 31.36 31.51 
     Vakant       FELSTÄ                                        1.19  0.22 
                                                                     42.00 43.19 43.41 
     Vakant       FELSTÄ                                        0.59  0.15 
                                               31.11                    76.46 77.45 78.00 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 7
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
   1 TOBIAS KILLANDER HÄ 25.00  3.52* 1.25* 3.57  1.10* 4.03  3.33* 5.05* 0.56* 0.44* 0.15 
                                 3.52* 5.17* 9.14* 10.24* 14.27* 18.00* 23.05* 24.01* 24.45* 25.00*
   2 BERTIL OLOFSSON AND 28.53  4.30  2.19  3.46* 1.59  3.43  3.57  6.20  1.11  0.54  0.14*
                                 4.30  6.49 10.35 12.34 16.17 20.14 26.34 27.45 28.39  28.53 
   3 KARIN KARLSSON HALM 31.09  4.26  1.56  6.30  1.31  3.30* 3.46  7.06  1.11  0.58  0.15 
                                 4.26  6.22 12.52 14.23 17.53 21.39 28.45 29.56 30.54  31.09 
   4 Kaj Nilsson OK Orio 32.21  4.30  2.00  4.02  1.34  6.34  3.49  6.50  1.35  1.06  0.21 
                                 4.30  6.30 10.32 12.06 18.40 22.29 29.19 30.54 32.00  32.21 
   5 INGEMAR SVENSSON TO 33.02  4.29  2.08  4.18  3.31  5.03  4.41  6.10  1.24  1.01  0.17 
                                 4.29  6.37 10.55 14.26 19.29 24.10 30.20 31.44 32.45  33.02 
   6 Mogens Köhler Balle 34.38  5.27  2.31  5.41  1.55  5.27  4.00  6.44  1.30  1.03  0.20 
                                 5.27  7.58 13.39 15.34 21.01 25.01 31.45 33.15 34.18  34.38 
   7 KARIN PERSSON OK TY 37.15  6.11  2.16  5.36  1.56  3.49  4.22  9.56  1.33  1.12  0.24 
                                 6.11  8.27 14.03 15.59 19.48 24.10 34.06 35.39 36.51  37.15 
   8 PER NILSSON ÖRKELLJ 39.24  7.42  2.33  5.56  2.16  4.30  4.49  7.55  2.01  1.21  0.21 
                                 7.42 10.15 16.11 18.27 22.57 27.46 35.41 37.42 39.03  39.24 
   9 MARIA HARTVIGSSON H 40.30  5.43  2.28  7.21  5.13  4.29  4.15  7.42  1.55  1.08  0.16 
                                 5.43  8.11 15.32 20.45 25.14 29.29 37.11 39.06 40.14  40.30 
  10 LASSE LINDEBERG RIN 41.08  5.17  3.33  8.18  2.06  5.43  6.35  7.14  1.13  0.55  0.14*
                                 5.17  8.50 17.08 19.14 24.57 31.32 38.46 39.59 40.54  41.08 
  11 KJELL NYBER IS KULL 45.16  8.26  4.04  6.18  3.02  6.33  5.15  8.21  1.47  1.12  0.18 
                                 8.26 12.30 18.48 21.50 28.23 33.38 41.59 43.46 44.58  45.16 
  12 INGA RUBENSSON OK T 46.15  8.36  2.57  6.46  2.42  6.07  5.59  9.16  1.58  1.32  0.22 
                                 8.36 11.33 18.19 21.01 27.08 33.07 42.23 44.21 45.53  46.15 
  13 BERTIL DAHLGREN RÄV 46.44  7.46  3.25  8.04  2.49  5.05  5.52  9.54  1.58  1.30  0.21 
                                 7.46 11.11 19.15 22.04 27.09 33.01 42.55 44.53 46.23  46.44 
  14 AGNETA BENGTSSON RÄ 47.12  7.13  3.14  7.00  3.32  7.11  5.35  9.52  1.51  1.25  0.19 
                                 7.13 10.27 17.27 20.59 28.10 33.45 43.37 45.28 46.53  47.12 
  15 BENGT EDVARDSSON OK 47.36  7.15  2.50  6.24  2.34  5.11  8.38 10.52  2.01  1.32  0.19 
                                 7.15 10.05 16.29 19.03 24.14 32.52 43.44 45.45 47.17  47.36 
  16 INGVAR PERSSON OK T 48.28  8.05  3.19  7.04  3.03  5.56  5.57 10.35  2.11  1.46  0.32 
                                 8.05 11.24 18.28 21.31 27.27 33.24 43.59 46.10 47.56  48.28 
  17 ROLF NILSSON FROSTA 49.44  7.25  3.10  6.57  3.00  6.57  6.47 11.09  2.09  1.40  0.30 
                                 7.25 10.35 17.32 20.32 27.29 34.16 45.25 47.34 49.14  49.44 
  18 LENNART MAGNUSSON L 49.47  6.50  3.53  8.21  3.17  7.57  5.14 11.03  1.52  1.05  0.15 
                                 6.50 10.43 19.04 22.21 30.18 35.32 46.35 48.27 49.32  49.47 
  19 DANIEL OFFRELL FROS 52.46 10.39  2.16  9.23  2.13  7.00 10.07  8.17  1.41  0.53  0.17 
                                 10.39 12.55 22.18 24.31 31.31 41.38 49.55 51.36 52.29  52.46 
  20 KARINLINDÉN IS KULL 56.00  8.29  3.49 12.21  3.26  7.37  6.23 10.22  1.52  1.22  0.19 
                                 8.29 12.18 24.39 28.05 35.42 42.05 52.27 54.19 55.41  56.00 
  21 INGID ELGEBRANT HJÄ 57.33  8.06  3.29 12.10  6.15  7.50  5.53  9.36  2.19  1.29  0.26 
                                 8.06 11.35 23.45 30.00 37.50 43.43 53.19 55.38 57.07  57.33 
  22 LATS WAERN IS KULLE 57.36  9.24  3.22  7.34  6.02  6.27  9.45 10.36  2.16  1.44  0.26 
                                 9.24 12.46 20.20 26.22 32.49 42.34 53.10 55.26 57.10  57.36 
  23 ULLA-BRITT SANDBLAD 58.30  9.17  3.12  8.24  4.46 10.02  7.12 11.03  2.20  1.54  0.20 
                                 9.17 12.29 20.53 25.39 35.41 42.53 53.56 56.16 58.10  58.30 
  24 GUNILLA BERGMAN IS  64.09 13.08  3.23 11.30  4.47  7.45  6.57 11.51  2.24  1.51  0.33 
                                 13.08 16.31 28.01 32.48 40.33 47.30 59.21 61.45 63.36  64.09 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 8
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
   1 KJELL WILHELMSSON A 41.31  1.50* 5.08  7.21  5.41  1.43* 9.36  2.51  3.33  2.38* 0.54* 0.16* 0.36*    
                                 1.50* 6.58 14.19 20.00 21.43 31.19 34.10 37.43 40.21  41.15  41.31 42.07    
   2 PER GUNNARSSON OK T 42.13  2.48  2.57  3.23  2.27  3.29  4.26  1.40  2.24* 6.35  8.51  2.04  0.54  0.15 
                                 2.48  5.45* 9.08* 11.35* 15.04 19.30 21.10 23.34* 30.09* 39.00  41.04* 41.58* 42.13*
   3 PETER WIRWNSTEDT OK 42.14  2.32  4.10  3.36  2.24  4.31  4.04* 1.13* 2.33  6.33  7.25  2.08  0.53  0.12*
                                 2.32  6.42 10.18 12.42 17.13 21.17 22.30 25.03 31.36  39.01  41.09 42.02 42.14 
   4 BJÖRN MINÖR LUNDS O 42.37  3.28  2.39* 3.17* 2.18* 2.47  4.14  1.56  3.05  6.38  8.31  2.37  0.55  0.12*
                                 3.28  6.07  9.24 11.42 14.29* 18.43* 20.39* 23.44 30.22  38.53* 41.30 42.25 42.37 
   5 PATRIK CARLSSON OK  45.10  4.12  3.11  3.29  3.13  3.47  4.42  1.52  2.44  6.04  8.31  2.12  0.57  0.16 
                                 4.12  7.23 10.52 14.05 17.52 22.34 24.26 27.10 33.14  41.45  43.57 44.54 45.10 
   6 THORE PETTERSSON OK 46.50  3.34  3.12  4.49  2.40  4.13  4.54  1.28  2.41  6.39  8.51  2.24  1.06  0.19 
                                 3.34  6.46 11.35 14.15 18.28 23.22 24.50 27.31 34.10  43.01  45.25 46.31 46.50 
   7 ROLAND HERMANSSON O 47.48  3.09  2.54  3.30  2.59  4.44  5.35  2.05  2.47  7.15  9.10  2.26  0.57  0.17 
                                 3.09  6.03  9.33 12.32 17.16 22.51 24.56 27.43 34.58  44.08  46.34 47.31 47.48 
   8 CAMILLA ERNSTSSON O 49.23  3.15  3.37  4.10  3.02  3.12  5.35  2.52  3.55  7.17  9.03  2.06  1.00  0.19 
                                 3.15  6.52 11.02 14.04 17.16 22.51 25.43 29.38 36.55  45.58  48.04 49.04 49.23 
   9 FREDRIK WASTESSON E 50.26  3.32  3.13  3.58  3.32  4.30  4.55  1.23  3.36  9.20  8.18  3.02  0.52  0.15 
                                 3.32  6.45 10.43 14.15 18.45 23.40 25.03 28.39 37.59  46.17  49.19 50.11 50.26 
  10 LEIF JOHANNESSON MA 51.06  3.11  3.13  4.30  3.29  5.44  5.57  2.27  2.40  7.55  8.30  2.10  1.03  0.17 
                                 3.11  6.24 10.54 14.23 20.07 26.04 28.31 31.11 39.06  47.36  49.46 50.49 51.06 
  11 DAN SJÖHOLM RINGSJÖ 51.33  4.22  3.03  3.48  2.57  3.28  5.08  1.30  2.57 10.32 10.00  2.23  1.06  0.19 
                                 4.22  7.25 11.13 14.10 17.38 22.46 24.16 27.13 37.45  47.45  50.08 51.14 51.33 
  12 STEN-ÅKE KVIST IS K 52.10  3.45  3.37  5.01  3.03  4.07  7.03  1.55  2.35  7.11 10.25  2.17  0.56  0.15 
                                 3.45  7.22 12.23 15.26 19.33 26.36 28.31 31.06 38.17  48.42  50.59 51.55 52.10 
  13 GÖTE KARLSSON TORME 53.08  3.19  3.10  4.44  4.44  5.17  5.24  1.39  2.48  7.29 10.23  2.50  1.03  0.18 
                                 3.19  6.29 11.13 15.57 21.14 26.38 28.17 31.05 38.34  48.57  51.47 52.50 53.08 
  14 LENA STRAND MARKARY 53.40  3.23  3.29  4.15  3.17  6.42  5.23  1.41  3.02  7.35  9.39  3.44  1.10  0.20 
                                 3.23  6.52 11.07 14.24 21.06 26.29 28.10 31.12 38.47  48.26  52.10 53.20 53.40 
  15 ROLF GUSTAFSSON HEL 56.24  4.25  3.35  5.21  5.16  5.14  6.53  1.42  3.01  7.11 10.11  2.17  1.00  0.18 
                                 4.25  8.00 13.21 18.37 23.51 30.44 32.26 35.27 42.38  52.49  55.06 56.06 56.24 
  16 LENA TEBRING OK KOM 61.52  3.57  4.25  6.02  5.29  5.17  6.14  2.14  3.41  8.45 11.12  3.09  1.09  0.18 
                                 3.57  8.22 14.24 19.53 25.10 31.24 33.38 37.19 46.04  57.16  60.25 61.34 61.52 
  17 HANS-BERTIL PERSSON 63.14  5.00  3.08  4.31  5.25  4.04  4.54  1.55  3.12 17.48  9.09  2.58  0.56  0.14 
                                 5.00  8.08 12.39 18.04 22.08 27.02 28.57 32.09 49.57  59.06  62.04 63.00 63.14 
  18 BÖRJE PERSSON OK GY 69.37  5.41  4.50  6.37  5.26  5.46  7.24  2.42  3.45  9.43 12.52  3.16  1.16  0.19 
                                 5.41 10.31 17.08 22.34 28.20 35.44 38.26 42.11 51.54  64.46  68.02 69.18 69.37 
  19 MARIE-HELEN SVENSSO 75.18  3.36  3.37  5.06  5.19  5.59  7.31  2.07  5.08 17.53 14.24  3.01  1.22  0.15 
                                 3.36  7.13 12.19 17.38 23.37 31.08 33.15 38.23 56.16  70.40  73.41 75.03 75.18 
  20 JÖRGEN WASTESSON ES 78.38  6.41  4.26  4.23 11.03  9.42  6.55  2.25  4.33  8.56 13.41  4.38  0.57  0.18 
                                 6.41 11.07 15.30 26.33 36.15 43.10 45.35 50.08 59.04  72.45  77.23 78.20 78.38 
  21 CLAES-PETER HAVÄNG  79.55  8.10  6.37  5.03  5.12  7.22  8.07  2.55  6.13 13.09 13.07  2.39  1.02  0.19 
                                 8.10 14.47 19.50 25.02 32.24 40.31 43.26 49.39 62.48  75.55  78.34 79.36 79.55 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 9
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
   1 LARS SÖDERLUND TORM 46.54  1.29* 2.18  3.07  5.15  2.26  1.53  1.02  2.46  2.55* 2.46* 0.51 10.48  6.27* 1.42  0.52  0.17 
                                 1.29* 3.47* 6.54* 12.09* 14.35* 16.28* 17.30* 20.16 23.11  25.57  26.48 37.36 44.03* 45.45* 46.37* 46.54*
   2 LARS GUNNARSSON RIN 47.51  1.54  2.15* 2.49  5.37  2.12* 1.57  1.08  1.45  2.56  3.07  0.50* 10.28* 8.10  1.41  0.47  0.15 
                                 1.54  4.09  6.58 12.35 14.47 16.44 17.52 19.37* 22.33* 25.40* 26.30* 36.58* 45.08 46.49 47.36 47.51 
   3 JOHAN SALOMONSSON O 48.21  3.29  2.38  2.42* 4.51* 2.41  1.46* 0.59  1.40* 3.05  3.31  1.02 10.41  6.47  1.34* 0.44* 0.11*
                                 3.29  6.07  8.49 13.40 16.21 18.07 19.06 20.46 23.51  27.22  28.24 39.05 45.52 47.26 48.10 48.21 
   4 KENT JOHANSSON OK T 54.57  1.58  2.46  3.45  6.11  2.49  2.35  1.21  2.02  3.43  3.27  1.08 12.35  7.31  1.51  0.56  0.19 
                                 1.58  4.44  8.29 14.40 17.29 20.04 21.25 23.27 27.10  30.37  31.45 44.20 51.51 53.42 54.38 54.57 
   5 JOHAN KARLSSON OK T 55.09  2.40  2.43  4.11  5.34  2.50  3.22  1.14  2.14  3.05  3.24  1.13 11.37  8.07  1.55  0.46  0.14 
                                 2.40  5.23  9.34 15.08 17.58 21.20 22.34 24.48 27.53  31.17  32.30 44.07 52.14 54.09 54.55 55.09 
   6 STELLAN MARTINSSON  55.50  3.15  3.04  3.22  5.34  2.41  2.21  1.18  2.55  3.30  3.26  1.03 12.28  7.30  2.00  1.05  0.18 
                                 3.15  6.19  9.41 15.15 17.56 20.17 21.35 24.30 28.00  31.26  32.29 44.57 52.27 54.27 55.32 55.50 
   7 Johan Zettergren Tu 56.12  1.29* 3.29  3.16  6.29  2.38  3.56  0.58* 2.37  3.15  3.28  2.07 12.55  6.46  1.44  0.48  0.17 
                                 1.29* 4.58  8.14 14.43 17.21 21.17 22.15 24.52 28.07  31.35  33.42 46.37 53.23 55.07 55.55 56.12 
   8 HANS-INGE HANSSON O 58.46  2.29  2.49  3.58  5.53  2.49  2.09  1.34  2.03  3.45  3.54  0.58 14.22  8.33  2.23  0.53  0.14 
                                 2.29  5.18  9.16 15.09 17.58 20.07 21.41 23.44 27.29  31.23  32.21 46.43 55.16 57.39 58.32 58.46 
   9 HÅKAN PERSSON LAHOL 59.40  1.47  2.34  3.20  7.18  3.10  2.19  1.14  2.42  3.35  4.43  0.58 15.01  7.41  2.09  0.54  0.15 
                                 1.47  4.21  7.41 14.59 18.09 20.28 21.42 24.24 27.59  32.42  33.40 48.41 56.22 58.31 59.25 59.40 
  10 MAGNUS NILSSON ANDR 61.37  2.12  2.54  3.52  6.25  3.15  3.28  1.15  2.37  3.58  3.33  1.09 13.23  8.35  3.52  0.54  0.15 
                                 2.12  5.06  8.58 15.23 18.38 22.06 23.21 25.58 29.56  33.29  34.38 48.01 56.36 60.28 61.22 61.37 
  11 AGNE KARLSSON SIMLÅ 62.26  4.23  2.26  3.39  5.31  3.03  4.40  1.11  2.41  4.57  4.10  0.56 13.17  8.18  2.04  0.56  0.14 
                                 4.23  6.49 10.28 15.59 19.02 23.42 24.53 27.34 32.31  36.41  37.37 50.54 59.12 61.16 62.12 62.26 
  12 LARS JOHANSSON MALM 66.27  2.10  3.08  3.37  7.27  3.17  2.48  1.28  2.32  4.00  4.42  1.16 14.28 11.41  2.24  1.12  0.17 
                                 2.10  5.18  8.55 16.22 19.39 22.27 23.55 26.27 30.27  35.09  36.25 50.53 62.34 64.58 66.10 66.27 
  13 DAN JOHANSSON OK KO 67.51  1.55  2.41  3.02  6.34  3.58  2.44  1.24  2.24  4.20  5.24  1.58 17.11 10.17  2.28  1.09  0.22 
                                 1.55  4.36  7.38 14.12 18.10 20.54 22.18 24.42 29.02  34.26  36.24 53.35 63.52 66.20 67.29 67.51 
  14 SVEN THÖRNQVIST TOR 70.01  2.50  3.28  4.01  7.25  3.10  3.06  1.45  2.34  4.16  6.50  1.18 15.57  9.51  2.12  1.00  0.18 
                                 2.50  6.18 10.19 17.44 20.54 24.00 25.45 28.19 32.35  39.25  40.43 56.40 66.31 68.43 69.43 70.01 
  15 ANDERS GOTTSÄTER LU 76.00  3.11  3.18  4.17 11.14  3.58  3.02  2.05  3.34  3.37  4.48  1.33 17.30  8.46  3.48  1.01  0.18 
                                 3.11  6.29 10.46 22.00 25.58 29.00 31.05 34.39 38.16  43.04  44.37 62.07 70.53 74.41 75.42 76.00 
  16 ANETTE NILSSON SIMR 108.41  3.28 10.55  7.21  9.25  5.01  4.48  2.07  3.52  5.51  7.18  1.58 24.58 16.55  3.08  1.19  0.17 
                                 3.28 14.23 21.44 31.09 36.10 40.58 43.05 46.57 52.48  60.06  62.04 87.02 103.57 107.05 108.24 108.41 
TILL KLASSVAL
ÖPPEN 10
PLAC NAMN        SLUTTID  1   2   3   4   5   6   7   8   9   
   1 ANDRÉ NILSSON FK ÅS 16.08  1.03* 2.26* 2.07* 1.11  1.29* 3.17  2.01  2.11* 0.23 
                                 1.03* 3.29* 5.36* 6.47* 8.16* 11.33* 13.34* 15.45* 16.08*
   2 MÅNS CARLSEN HELSIN 18.56  1.24  2.30  2.12  1.37  1.47  3.17  2.02  3.48  0.19 
                                 1.24  3.54  6.06  7.43  9.30 12.47 14.49 18.37 18.56 
   3 OLOF CHRISTENSSON S 19.45  3.09  3.23  2.47  1.08* 1.41  3.08* 1.50* 2.22  0.17 
                                 3.09  6.32  9.19 10.27 12.08 15.16 17.06 19.28 19.45 
   4 ADAM WRETSTRÖM SK G 21.15  1.15  2.30  3.09  1.48  2.37  3.53  3.06  2.31  0.26 
                                 1.15  3.45  6.54  8.42 11.19 15.12 18.18 20.49 21.15 
   5 ERIKA OHRLANDER PAN 23.52  2.24  3.24  3.11  1.33  2.34  3.52  3.12  3.19  0.23 
                                 2.24  5.48  8.59 10.32 13.06 16.58 20.10 23.29 23.52 
   6 HENRIK EKSTRÖM MARK 24.15  3.44  3.31  3.25  1.34  2.21  3.25  3.08  2.46  0.21 
                                 3.44  7.15 10.40 12.14 14.35 18.00 21.08 23.54 24.15 
   7 ROBIN NILSSON FROST 24.21  1.51  4.05  4.19  2.30  1.58  3.31  3.11  2.36  0.20 
                                 1.51  5.56 10.15 12.45 14.43 18.14 21.25 24.01 24.21 
   8 MARIKA ARVIDSSON VÄ 29.47  3.18  3.42  3.29  2.13  2.37  5.24  3.59  4.39  0.26 
                                 3.18  7.00 10.29 12.42 15.19 20.43 24.42 29.21 29.47 
   9 HENRIK OLSSON RÄVET 41.24  1.37  3.20  3.24  2.53  9.11  9.38  4.20  6.38  0.23 
                                 1.37  4.57  8.21 11.14 20.25 30.03 34.23 41.01 41.24 
  10 ALEX GUSTAVSSON RÄV 41.26  1.43  3.12  3.31  2.58  8.56  9.51  4.05  6.48  0.22 
                                 1.43  4.55  8.26 11.24 20.20 30.11 34.16 41.04 41.26 
  11 AMANDA WASTESSON ES 47.22  4.14  7.55  7.38  3.19  3.31  7.33  5.27  7.26  0.19 
                                 4.14 12.09 19.47 23.06 26.37 34.10 39.37 47.03 47.22 
  12 LINNEA WASTESSON ES 47.42  4.43  7.57  7.07  3.22  4.04  7.12  6.23  6.33  0.21 
                                 4.43 12.40 19.47 23.09 27.13 34.25 40.48 47.21 47.42 
  13 SARA JOHNSSON RÄVET 64.56  4.03  9.07  9.46  6.25  3.18  7.08  5.51 17.57  1.21 
                                 4.03 13.10 22.56 29.21 32.39 39.47 45.38 63.35 64.56 
     ?? ??        FELSTÄ                              0.25 
                                                         68.54 69.19 
     Vakant       FELSTÄ                              0.15*
                                                         50.30 50.45 

Denna sida är skapad med programmet RF TÄVLING/SPEAKERSTÖD VER 3.4 och senast uppdaterad 2000-10-23.
TILL SIDANS START